BIP WSIiZ
Katedra Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego

Katedra Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego

DANE OGÓLNE

Jednostka organizacyjna Kolegium Informatyki Stosowanej o charakterze badawczo-dydaktycznym.

Kierownik Katedry: 

dr Andrew Schumann, prof. WSIiZ

dr Andrew Schumann, prof. WSIiZ

 

Z-ca Kierownika Katedry: 

dr Joanna Wójcik  

 

Sekretarz Katedry:

mgr inż. Arkadiusz Gaweł

 


Pracownicy i współpracownicy prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące m.in. przedmioty:

Matematyka, Fizyka, Matematyka dyskretna, Statystyka, Analiza i wizualizacja danych, Analiza matematyczna, Badania operacyjne, Modelowanie matematyczne w analityce biznesowej, Wizualizacja i prezentacja danych, Zastosowanie sztucznej inteligencji w analityce biznesowej, Informatyka w zarządzaniu, Metodologia narzędzi CASE, Zarządzanie informatyką w organizacji, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna

 

Pracownicy współpracujący z Katedrą

  • dr inż. Jacek Jakieła
  • dr inż. Piotr Pusz 
  • dr Marcin Wesołowski
  • mgr Marek Giebułtowski
    •           Terminy konsultacji: śr.  9 marca 18:00, śr. 16 marca 18:00, śr. 23 marca 18:00, śr. 30 marca 18:00, śr.  6 kwietnia 18:00, śr. 13 kwietnia 18:00, śr. 20 kwietnia 18:00, śr. 27 kwietnia 18:00, śr.  4 maja 18:00, środa przed terminem poprawkowym pracowni, 18:00 (11 maj.) link do konsultacji

   

DANE KONTAKTOWE:

Lokalizacja: 

Budynek Główny WSIiZ 

RA 244, RA 105, RA 134

Telefony do Katedry: 

17 866 12 42, 17 866 12 40,

17 866 11 97, 17 866 11 32

Terminy konsultacji zamieszczone są na stronach poszczególnych nauczycieli akademickich. Lista dostępna w zakładce Pracownicy

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content