Katedra Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego

DANE OGÓLNE

Jednostka organizacyjna Kolegium Informatyki Stosowanej o charakterze badawczo-dydaktycznym.

Kierownik Katedry: 

dr Andrew Schumann, prof. WSIiZ

dr Andrew Schumann, prof. WSIiZ

 

Z-ca Kierownika Katedry: 

dr Joanna Wójcik  

 

Sekretarz Katedry:

mgr inż. Arkadiusz Gaweł

 


Pracownicy i współpracownicy prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące m.in. przedmioty:

Matematyka, Fizyka, Matematyka dyskretna, Statystyka, Analiza i wizualizacja danych, Analiza matematyczna, Badania operacyjne, Modelowanie matematyczne w analityce biznesowej, Wizualizacja i prezentacja danych, Zastosowanie sztucznej inteligencji w analityce biznesowej, Informatyka w zarządzaniu, Metodologia narzędzi CASE, Zarządzanie informatyką w organizacji, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna

 

Pracownicy współpracujący z Katedrą

  • dr inż. Jacek Jakieła
  • dr inż. Piotr Pusz
  • dr Marcin Wesołowski
  • mgr Marek Giebułtowski

 

DANE KONTAKTOWE:

Lokalizacja: 

Budynek Główny WSIiZ 

RA 244, RA 105, RA 134

Telefony do Katedry: 

17 866 12 42, 17 866 12 40,

17 866 11 97, 17 866 11 32

Terminy konsultacji zamieszczone są na stronach poszczególnych nauczycieli akademickich. Lista dostępna w zakładce Pracownicy

Katedra Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021