BIP WSIiZ
Katedra Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej

Katedra Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej

DANE OGÓLNE

Jednostka organizacyjna Kolegium Medycznego o charakterze badawczo-dydaktycznym.

Kierownik Katedry Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej: Prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz
tel.: (17) 866-14-97, e-mail: prof.p.januszewicz@gmail.com
 
Prodziekan Kolegium Medycznego ds. kierunku Dietetyka: mgr Urszula Binduga
tel.: (17) 866-14-97, e-mail: ubinduga@wsiz.edu.pl
 
Koordynator ds. praktyk studenckich: mgr Małgorzata Soroń
tel.: (17) 866-14-97, e-mail: msoron@wsiz.edu.pl
 
Sekretarz Katedry: lic. Sandra Mika
tel.: (17) 866-14-97, e-mail: smika@wsiz.edu.pl
 
Asystent Prodziekana Kolegium Medycznego ds. kierunku Dietetyka: lic. Sandra Mika
tel.: (17) 866-14-97, e-mail: smika@wsiz.edu.pl
 
Konsultacje pracowników Kolegium Medycznego dla studentów Dietetyki w semestrze letnim 2022/23 Pobierz
 

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:
 • Analiza i ocena jakości żywności
 • Anatomia człowieka
 • Biochemia ogólna i żywności
 • Biologia medyczna i genetyka
 • Chemia żywności
 • Coaching zdrowia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Dietetyka pediatryczna i geriatryczna
 • Edukacja żywieniowa z elementami zdrowia publicznego
 • Ekologia i ochrona środowiska człowieka
 • Epidemiologia żywieniowa z nadzorem sanitarno-higienicznym
 • Fizjologia człowieka
 • Higiena i toksykologia żywności
 • Immunologia i alergologia
 • Kliniczny zarys chorób
 • Lecznictwo uzdrowiskowe
 • Mikrobiologia ogólna i żywności
 • Nutrigenomika
 • Onkodietetyka
 • Organizacja pracy zakładów zbiorowego żywienia
 • Parazytologia
 • Patofizjologia
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Podstawy dietetyki
 • Podstawy medycyny sportowej i rekreacyjnej
 • Poradnictwo dietetyczne z elementami dietoterapii
 • Projektowanie diet
 • Statystyka w dietetyce
 • Środki dopingujące w sporcie – uwarunkowania prawne i diagnostyczne
 • Technologia żywności i technologia gastronomiczna
 • Żywienie człowieka zdrowego
 • Żywienie kliniczne
 • Żywienie kobiet ciężarnych i karmiących
 • Żywienie szpitalne
 • Żywienie w chorobach cywilizacyjnych
 • Żywność modyfikowana genetycznie
Pracownicy Katedry 
Prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz
dr hab. Oleh Pinyazhko, prof. WSIiZ
opinyazhko@wsiz.edu.pl
mgr Urszula Binduga
mgr Małgorzata Soroń
lic. Sandra Mika
 
Pracownicy współpracujący z Katedrą
prof. dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński
mjablonski@wsiz.edu.pl
dr hab. Jan Krupa, prof. WSIiZ
jkrupa@wsiz.edu.pl  
dr hab. n. med. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ
dr inż. Izabela Cichocka 
icichocka@wsiz.edu.pl
dr Anna Głowniak-Lipa
dr Andrzej Kiebała
dr hab. inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska, prof. WSIiZ
dr Małgorzata Paszkowska 
mpaszkowska@wsiz.edu.pl
dr Konrad Szocik
mgr Bożena Kołodziej 
bkolodziej@wsiz.edu.pl

mgr Grażyna Kołodziej 
gkolodziej@wsiz.edu.pl

mgr Ewa Pietrucha 
e.pietrucha@wp.pl
mgr inż. Bartosz Skóra
mgr inż. Tomasz Słodziński
tslodzinski@wsiz.edu.pl
mgr Mateusz Szpiech
 

DANE KONTAKTOWE:

Lokalizacja: Budynek Hali sportowej, pokój KD 111 Kielnarowa
Telefon:  +48 17 866 1497
Adres: Kielnarowa 386, 36-020 Tyczyn
 
Konsultacje: Terminy konsultacji zamieszczone są na stronach poszczególnych nauczycieli akademickich

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu prof. dr hab. Małgorzaty Bzowskiej–Bakalarz
pt. „Naturalni sojusznicy ochrony roślin – niszczyć czy współpracować?” odbędzie się 18 października (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content