BIP WSIiZ
Katedra Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej

Katedra Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej

DANE OGÓLNE

Jednostka organizacyjna Kolegium Medycznego o charakterze badawczo-dydaktycznym.

Kierownik Katedry Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej: Prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz
tel.: (17) 866-14-97, e-mail: prof.p.januszewicz@gmail.com
 
Prodziekan Kolegium Medycznego ds. kierunku Dietetyka: mgr Urszula Binduga
tel.: (17) 866-14-97, e-mail: ubinduga@wsiz.edu.pl
 
Koordynator ds. praktyk studenckich: mgr Małgorzata Soroń
tel.: (17) 866-14-97, e-mail: msoron@wsiz.edu.pl
 
Sekretarz Katedry: lic. Sandra Mika
tel.: (17) 866-14-97, e-mail: smika@wsiz.edu.pl
 
Asystent Prodziekana Kolegium Medycznego ds. kierunku Dietetyka: lic. Sandra Mika
tel.: (17) 866-14-97, e-mail: smika@wsiz.edu.pl
 
Konsultacje pracowników Kolegium Medycznego dla studentów Dietetyki w semestrze letnim 2022/23 Pobierz
 

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:
 • Analiza i ocena jakości żywności
 • Anatomia człowieka
 • Biochemia ogólna i żywności
 • Biologia medyczna i genetyka
 • Chemia żywności
 • Coaching zdrowia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Dietetyka pediatryczna i geriatryczna
 • Edukacja żywieniowa z elementami zdrowia publicznego
 • Ekologia i ochrona środowiska człowieka
 • Epidemiologia żywieniowa z nadzorem sanitarno-higienicznym
 • Fizjologia człowieka
 • Higiena i toksykologia żywności
 • Immunologia i alergologia
 • Kliniczny zarys chorób
 • Lecznictwo uzdrowiskowe
 • Mikrobiologia ogólna i żywności
 • Nutrigenomika
 • Onkodietetyka
 • Organizacja pracy zakładów zbiorowego żywienia
 • Parazytologia
 • Patofizjologia
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Podstawy dietetyki
 • Podstawy medycyny sportowej i rekreacyjnej
 • Poradnictwo dietetyczne z elementami dietoterapii
 • Projektowanie diet
 • Statystyka w dietetyce
 • Środki dopingujące w sporcie – uwarunkowania prawne i diagnostyczne
 • Technologia żywności i technologia gastronomiczna
 • Żywienie człowieka zdrowego
 • Żywienie kliniczne
 • Żywienie kobiet ciężarnych i karmiących
 • Żywienie szpitalne
 • Żywienie w chorobach cywilizacyjnych
 • Żywność modyfikowana genetycznie
Pracownicy Katedry 
dr hab. Oleh Pinyazhko, prof. WSIiZ
opinyazhko@wsiz.edu.pl
dr Ryszard Palczak
mgr Małgorzata Soroń
 
Pracownicy współpracujący z Katedrą
prof. dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński
mjablonski@wsiz.edu.pl
prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz
dr hab. Jan Krupa, prof. WSIiZ
jkrupa@wsiz.edu.pl  
dr hab. n. med. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ
dr inż. Izabela Cichocka 
icichocka@wsiz.edu.pl
dr Barbara Danieluk
dr Anna Głowniak-Lipa
dr Andrzej Kiebała
dr hab. inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska, prof. WSIiZ
dr Małgorzata Paszkowska 
mpaszkowska@wsiz.edu.pl
dr Konrad Szocik
mgr Łukasz Cisło
mgr Ewa Fatyga 
mgr Bożena Kołodziej 
bkolodziej@wsiz.edu.pl

mgr Grażyna Kołodziej 
gkolodziej@wsiz.edu.pl

mgr Agnieszka Momora
mgr Ewa Pietrucha 
e.pietrucha@wp.pl
mgr inż. Bartosz Skóra
mgr inż. Tomasz Słodziński
tslodzinski@wsiz.edu.pl
mgr Mateusz Szpiech
 

DANE KONTAKTOWE:

Lokalizacja: Budynek Hali sportowej, pokój KD 111 Kielnarowa
Telefon:  +48 17 866 1497
Adres: Kielnarowa 386, 36-020 Tyczyn
 
Konsultacje: Terminy konsultacji zamieszczone są na stronach poszczególnych nauczycieli akademickich

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content