Katedra Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej

DANE OGÓLNE

Jednostka organizacyjna Kolegium Medycznego o charakterze badawczo-dydaktycznym.

Kierownik Katedry: dr n. med. Agnieszka Ciarka
e-mail: aciarka@wsiz.edu.pl
Prodziekan Kolegium Medycznego ds. kierunku Dietetyka: mgr Urszula Binduga
tel.: (17) 866-14-97, e-mail: ubinduga@wsiz.edu.pl
Asystent ds. praktyk studenckich: mgr Jakub Tobiasz
tel.: (17) 866-14-97, e-mail: jtobiasz@wsiz.edu.pl
Sekretarz Katedry: mgr Jakub Tobiasz 
tel.: (17) 866-14-97, e-mail: jtobiasz@wsiz.edu.pl
 
Konsultacje pracowników Kolegium Medycznego dla studentów Dietetyki  w semestrze zimowym 2021/22 Pobierz

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:
 • Analiza i ocena jakości żywności
 • Anatomia człowieka
 • Biochemia ogólna i żywności
 • Biologia medyczna i genetyka
 • Chemia żywności
 • Coaching zdrowia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Dietetyka pediatryczna i geriatryczna
 • Edukacja żywieniowa z elementami zdrowia publicznego
 • Ekologia i ochrona środowiska człowieka
 • Epidemiologia żywieniowa z nadzorem sanitarno-higienicznym
 • Fizjologia człowieka
 • Higiena i toksykologia żywności
 • Immunologia i alergologia
 • Kliniczny zarys chorób
 • Lecznictwo uzdrowiskowe
 • Mikrobiologia ogólna i żywności
 • Nutrigenomika
 • Organizacja pracy zakładów zbiorowego żywienia
 • Parazytologia
 • Patofizjologia
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Podstawy dietetyki
 • Podstawy medycyny sportowej i rekreacyjnej
 • Poradnictwo dietetyczne z elementami dietoterapii
 • Projektowanie diet
 • Statystyka w dietetyce
 • Środki dopingujące w sporcie – uwarunkowania prawne i diagnostyczne
 • Technologia żywności i technologia gastronomiczna
 • Żywienie człowieka zdrowego
 • Żywienie kliniczne
 • Żywienie kobiet ciężarnych i karmiących
 • Żywienie szpitalne
 • Żywienie w chorobach cywilizacyjnych
 • Żywność modyfikowana genetycznie
Pracownicy Katedry 
 
dr hab. Oleh Pinyazhko, prof. WSIiZ
opinyazhko@wsiz.edu.pl
dr n. med. Agnieszka Ciarka
dr Grzegorz Kubiak
dr Ryszard Palczak
mgr Jakub Tobiasz
Pracownicy współpracujący z Katedrą
prof. dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński
mjablonski@wsiz.edu.pl
prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz
dr hab. Jan Krupa, prof. WSIiZ
jkrupa@wsiz.edu.pl  
dr hab. n. med. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ
dr inż. Izabela Cichocka 
icichocka@wsiz.edu.pl
dr Barbara Danieluk
dr Aleksandra Filipowicz-Rachwał
dr Anna Głowniak-Lipa
dr Andrzej Kiebała
dr hab. inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska, prof. WSIiZ
dr Małgorzata Paszkowska 
mpaszkowska@wsiz.edu.pl
dr Konrad Szocik
mgr Łukasz Cisło
mgr Ewa Fatyga 
mgr Marek Gwóźdź
mgr Bożena Kołodziej 
bkolodziej@wsiz.edu.pl

mgr Grażyna Kołodziej 
gkolodziej@wsiz.edu.pl

mgr Agnieszka Momora
mgr Ewa Pietrucha 
e.pietrucha@wp.pl
mgr inż. Bartosz Skóra
mgr inż. Tomasz Słodźiński
mgr Małgorzata Sieczkowska 
msieczkowska@wsiz.edu.pl
mgr Mateusz Szpiech
mgr Aleksandra Zań
 

DANE KONTAKTOWE:

Lokalizacja: Budynek Hali sportowej, pokój KD 112 Kielnarowa
Telefon:  +48 17 866 1497
Adres: Kielnarowa 386, 36-020 Tyczyn
 
Konsultacje: Terminy konsultacji zamieszczone są na stronach poszczególnych nauczycieli akademickich
Katedra Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021