Dr Małgorzata Rataj

Adiunkt w Katedrze Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 1996 roku.

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Zarządzania, rok 2007), magister informatyki w zarządzaniu (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kierunek informatyka i ekonometria, rok 2001).

Prowadzone badania naukowe: ADOPTION OF MOBILE SOLUTIONS IN THE CONTEXT OF UNIVERSITY TEACHING

Zainteresowania naukowe: statystyka medyczna.

W wolnych chwilach zajmuje się aifauną.

 

Prowadzone przedmioty:

Badania operacyjne, Statystyka, Analiza i wizualizacja danych, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

dr Małgorzata Rataj
Katedra Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego  
e-mail: mrataj@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2,
p. RA105 
tel.:  017/ 86 61 197


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje tradycyjne wymagany jest kontakt mailowy.

Duty hours online:

Tuesdays 8:00-9:30

https://eu.bbcollab.com/guest/11cf23aae73a46659d3c38fe4427ccc7

 

Assistant professor in Department of Cognitive Science and Mathematical Modeling.

Employed at the University of Information Technology and Management since 1996.

Doctor of economics in the field of management sciences (Cracow University of Economics, Faculty of Management, 2007), Master of Computer Science in management (Wrocław University of Economics, Computer Science and Econometrics, 2001).

Conducted research: ADOPTION OF MOBILE SOLUTIONS IN THE CONTEXT OF UNIVERSITY TEACHING

Research interests: medical statistics.

 

 

https://orcid.org/0000-0002-0469-2687

Conducted courses:

Operations Research, Statistics, Data Analysis and Visualization, Probability and Mathematical Statistics.

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Contact data

dr Małgorzata Rataj

Department of Cognitive Science and Mathematical Modeling
e-mail: mrataj@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2,
room RA105 
tel.:  017/ 86 61 197


Office hours

Due to the currently binding state of epidemiological threat caused by the COVID-19 pandemic and restrictions concerning higher education, in the fall semester of 2020/2021 office hours are conducted both traditionally and by email. Traditional meetings within office hours should be arranged by prior email contact.

Due to the state of epidemic threat caused by the pandemic
COVID-19 virus and restrictions on higher education, consultations in
2019/2020 summer semester are conducted only via e-mail.

Consultation hours: Tuesdays 8:00 – 9:30

https://wsiz.webex.com/wsiz/j.php?MTID=m79fd9ed0a4a4670c8185d95140e3c25c

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020