BIP WSIiZ

Dr Małgorzata Rataj

Adiunkt w Katedrze Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego.

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania pracuje od 1996 roku.

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, 2007), magister informatyki w zakresie zarządzania (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Informatyka i Ekonometria, 2001).

Prowadzone badania: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju i kształtowanie świadomości ekologicznej. 

Adaptacja rozwiązań e-learningowych w kontekście dydaktyki uniwersyteckiej.

Zainteresowania badawcze: statystyka medyczna, kształtowanie świadomości ekologicznej.

 

Prowadzone przedmioty:

Operations Research, Statistics, Data Analysis and Visualization, Probability and Mathematical Statistics, Symulation Methods in Business Analytics.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Małgorzata Rataj
Katedra Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego
e-mail: mrataj@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2,
p. RA248
tel.: 017/ 866 11 97


KONSULTACJE

Tuesdays 11:30 – 13:00 office RA248

https://wsiz.webex.com/meet/mrataj

 

Doctor of Economics in Management Sciences (Cracow University of Economics, Faculty of Management, 2007), Master of Science in Management Informatics (Wroclaw University of Economics, Informatics and Econometrics, 2001).

Research conducted: Education for sustainable development and creating environmental awareness. 

Adaptation of e-learning solutions in the context of university didactics.

Research interests: medical statistics, shaping environmental awareness.

 

 

 

Conducted courses:

Operations Research, Statistics, Data Analysis and Visualization, Probability and Mathematical Statistics, Symulation Methods in Business Analytics.

Materials for students are available at the relevant courses at the Moodle platform.

 

Contact data

dr Małgorzata Rataj

Department of Cognitive Science and Mathematical Modeling
e-mail: mrataj@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2,
room RA248
tel.:  017/ 86 61 197


Office hours

Consultation Fridays 13:30 – 15:00, RA248

https://wsiz.webex.com/meet/mrataj

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content