BIP WSIiZ
Konwent WSIiZ

Konwent WSIiZ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie od początku swojego istnienia, tj od 1996 roku, kładzie duży nacisk na efektywną współpracę z podmiotami gospodarczymi. Aby wzmocnić i zacieśnić tę współpracę, w 2012 roku powołany został Konwent. Jest to organ opiniodawczo – doradczy, w którego skład wchodzą przedstawiciele podkarpackich firm oraz instytucji. Przewodniczącym Konwentu jest Prezydent WSIiZ, a jego zastępcą Rektor WSIiZ.

„Współpraca uczelni z przedsiębiorcami jest podstawą rozwoju gospodarki państw najbardziej rozwiniętych. Dzięki wspólnym działaniom przedsiębiorcy zyskują nowe rozwiązania technologiczne, odpowiednio wykwalifikowaną kadrę oraz dostęp do najnowszych badań. Uczelnie z kolei otrzymują dodatkowe środki na rozwój i wgląd w najbardziej aktualną sytuację gospodarczą, dzięki czemu swoją ofertę edukacyjną oraz badawczą mogą na bieżąco dostosować do szybko zmieniających się potrzeb firm i instytucji. W efekcie absolwenci uczelni są dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy a ryzyko bezrobocia wśród nich jest minimalizowane”.

dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ
Prezydent WSIiZ

Zadania Konwentu:

  • doradztwo w zakresie strategicznych kierunków działalności i rozwoju uczelni,
  • wskazywanie kierunków współpracy z organizacjami gospodarczymi i samorządowymi,
  • wyrażanie opinii na temat jakości kształcenia oraz ewentualnej modyfikacji oferty dydaktycznej uczelni (zgodnie z potrzebami rynku pracy),
  • inicjowanie wspólnych projektów realizowanych na linii: uczelnia-biznes.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w 12 czerwca br. (środa), o godz. 18:00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content