BIP WSIiZ
Konwent WSIiZ

Konwent WSIiZ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie od początku swojego istnienia, tj od 1996 roku, kładzie duży nacisk na efektywną współpracę z podmiotami gospodarczymi. Aby wzmocnić i zacieśnić tę współpracę, w 2012 roku powołany został Konwent. Jest to organ opiniodawczo – doradczy, w którego skład wchodzą przedstawiciele podkarpackich firm oraz instytucji. Przewodniczącym Konwentu jest Prezydent WSIiZ, a jego zastępcą Rektor WSIiZ.

„Współpraca uczelni z przedsiębiorcami jest podstawą rozwoju gospodarki państw najbardziej rozwiniętych. Dzięki wspólnym działaniom przedsiębiorcy zyskują nowe rozwiązania technologiczne, odpowiednio wykwalifikowaną kadrę oraz dostęp do najnowszych badań. Uczelnie z kolei otrzymują dodatkowe środki na rozwój i wgląd w najbardziej aktualną sytuację gospodarczą, dzięki czemu swoją ofertę edukacyjną oraz badawczą mogą na bieżąco dostosować do szybko zmieniających się potrzeb firm i instytucji. W efekcie absolwenci uczelni są dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy a ryzyko bezrobocia wśród nich jest minimalizowane”.

dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ
Prezydent WSIiZ

Zadania Konwentu:

  • doradztwo w zakresie strategicznych kierunków działalności i rozwoju uczelni,
  • wskazywanie kierunków współpracy z organizacjami gospodarczymi i samorządowymi,
  • wyrażanie opinii na temat jakości kształcenia oraz ewentualnej modyfikacji oferty dydaktycznej uczelni (zgodnie z potrzebami rynku pracy),
  • inicjowanie wspólnych projektów realizowanych na linii: uczelnia-biznes.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content