BIP WSIiZ

Dr Andrew Schumann, prof. WSIiZ

Kierownik Katedry Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (Białoruski Państwowy Uniwersytet, Mińsk, Białoruś).

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół logiki, sztucznej inteligencji, informatyki oraz historii filozofii i historii religii. Naczelny redaktor czasopisma Studia Humana.

 

https://orcid.org/0000-0002-9944-8627

https://www.researchgate.net/profile/Andrew_Schumann

Publikacje w Scopusie

Publikacje w dblp.org

Monografie:

A.Schumann. Behaviourism in Studying Swarms: Logical Models of Sensing and Motoring. Book Series: Emergence, Complexity and Computation. Springer, 2019.

A.Schumann, K. Pancerz. High-Level Models of Unconventional Computations. Book Series: Studies in Systems, Decision and Control. Springer, 2019.

A.Schumann, K. Pancerz. Physarum Chip: Growing Computers from Slime Mould. Logical Aspects. Rzeszów, Szczecin: University of Information Technology and Management in Rzeszow, Scientific Publishing House IVG, 2016.

A.Schumann, K. Pancerz. Physarum Machines. Selected Works. Rzeszów, Szczecin: University of Information Technology and Management in Rzeszow, Scientific Publishing House IVG, 2016.

A.Schumann. Logika Talmudu. Kraków: Copernicus Center Press, 2015.

A.Schumann. Unconventional Logics In Decision Making. Rzeszów: WSIiZ, 2014.

A.Schumann. Talmudic Logic. Book series: Studies in Talmudic Logic, 6. London: College Publications, 2012.

A.Schumann, F.Smarandache, Neutrality and Multi-Valued Logics. American Research Press, 2007.

Шуман А.Н. Современная логика: теория и практика. Минск: Экономпресс, 2004.

Шуман А.Н. Логика. Основы критического мышления. Минск: ЕГУ, 2004.

Шуман А.Н. Трансцендентальная философия. Минск: Экономпресс, 2002.

Шуман А.Н. Философская логика. Минск: Экономпресс, 2001.

Edycja książek:

A.Schumann (Ed.). Judgements and Truth. Essays in Honour of Jan Woleński. Book Series: Tributes, Vol. 43. London: College Publications, 2020.

A.Schumann (Ed.). Swarm Intelligence: From Social Bacteria to Humans. CRC Press, Taylor & Francis Group, 2020.

A.Schumann (Ed.). Philosophy and History of Talmudic Logic. Book series: Studies in Talmudic Logic, 14. London: College Publications, 2017.

A.Dąbrowski, J.Hertrich-Woleński, A.Schumann (Ed.). Podejmowanie decyzji. Pojęcia, teorie, kontrowersje. Kraków: Copernicus Center Press, 2015.

A.Schumann (Ed.). Pragmatic Studies in Judaism. Book series: Judaism in Context, 14. Gorgias Press, 2013.

A.Schumann (Ed.). Logic in Central and Eastern Europe: History, Science, and Discourse. University Press of America, 2012.

A.Schumann (Ed.). Logic in Orthodox Christian Thinking. Ontos Verlag / De Gruyter, 2012.

A.Schumann (Ed.). Logic in Religious Discourse. Ontos Verlag / De Gruyter, 2010.

A.Schumann (Ed.). Judaic Logic. Book series: Judaism in Context, 10. Gorgias Press, 2008.

Prowadzone przedmioty:

Statystyka, Sztuczna inteligencja.

 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

W 2021 r.
 
W języku angielskim:
 
 
W 2020 r.
 
W języku polskim:
 
Kiedy nastąpi szczyt zachorowań na COVID-19?, Blog naukowy WSIiZ, 6 maja 2020.
Czy informatycy z Białorusi wspierają polski rynek IT? Blog naukowy WSIiZ, 19 października 2020.
 
W języku białoruskim:
 

 

W języku rosyjskim:

 
W języku angielskim:
 

DANE KONTAKTOWE

Dr Andrew Schumann, prof. WSIiZ
Katedra Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego
email: aschumann@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA 244
tel: 017/ 866 12 42

 

 


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022 prowadzone są w formie online. W celu umówienia się na konsultacje wymagany jest kontakt mailowy.

Link: 

https://wsiz.webex.com/meet/aschumann

 

 

Head of the Department of Cognitive Science and Mathematical Modelling.

Doctor in philosophy (Belarusian State University, Minsk, Belarus).

The scientific interests are focused on: logic, artificial intelligence, computer science, history of philosophy and history of religion. The managing editor of Studia Humana.

 

https://orcid.org/0000-0002-9944-8627

https://www.researchgate.net/profile/Andrew_Schumann

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24315112900

https://dblp.org/pers/s/Schumann:Andrew.html

Monographs:

A.Schumann. Behaviourism in Studying Swarms: Logical Models of Sensing and Motoring. Book Series: Emergence, Complexity and Computation. Springer, 2019.

A.Schumann, K. Pancerz. High-Level Models of Unconventional Computations. Book Series: Studies in Systems, Decision and Control. Springer, 2019.

A.Schumann, K. Pancerz. Physarum Chip: Growing Computers from Slime Mould. Logical Aspects. Rzeszów, Szczecin: University of Information Technology and Management in Rzeszow, Scientific Publishing House IVG, 2016.

A.Schumann, K. Pancerz. Physarum Machines. Selected Works. Rzeszów, Szczecin: University of Information Technology and Management in Rzeszow, Scientific Publishing House IVG, 2016.

A.Schumann. Logika Talmudu. Kraków: Copernicus Center Press, 2015.

A.Schumann. Unconventional Logics In Decision Making. Rzeszów: WSIiZ, 2014.

A.Schumann. Talmudic Logic. Book series: Studies in Talmudic Logic, 6. London: College Publications, 2012.

A.Schumann, F.Smarandache, Neutrality and Multi-Valued Logics. American Research Press, 2007.

Шуман А.Н. Современная логика: теория и практика. Минск: Экономпресс, 2004.

Шуман А.Н. Логика. Основы критического мышления. Минск: ЕГУ, 2004.

Шуман А.Н. Трансцендентальная философия. Минск: Экономпресс, 2002.

Шуман А.Н. Философская логика. Минск: Экономпресс, 2001.

Editing:

A.Schumann (Ed.). Judgements and Truth. Essays in Honour of Jan Woleński. Book Series: Tributes, Vol. 43. London: College Publications, 2020.

A.Schumann (Ed.). Swarm Intelligence: From Social Bacteria to Humans. CRC Press, Taylor & Francis Group, 2020.

A.Schumann (Ed.). Philosophy and History of Talmudic Logic. Book series: Studies in Talmudic Logic, 14. London: College Publications, 2017.

A.Dąbrowski, J.Hertrich-Woleński, A.Schumann (Ed.). Podejmowanie decyzji. Pojęcia, teorie, kontrowersje. Kraków: Copernicus Center Press, 2015.

A.Schumann (Ed.). Pragmatic Studies in Judaism. Book series: Judaism in Context, 14. Gorgias Press, 2013.

A.Schumann (Ed.). Logic in Central and Eastern Europe: History, Science, and Discourse. University Press of America, 2012.

A.Schumann (Ed.). Logic in Orthodox Christian Thinking. Ontos Verlag / De Gruyter, 2012.

A.Schumann (Ed.). Logic in Religious Discourse. Ontos Verlag / De Gruyter, 2010.

A.Schumann (Ed.). Judaic Logic. Book series: Judaism in Context, 10. Gorgias Press, 2008.

 

Conducted courses:

Statistics, Artificial intelligence.

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

In 2021.
 
In English:
 
 
In 2020.
 
 
In Belarusian:
 
 
In Rusian:
 
 
In English:
 

Contact data

Dr Andrew Schumann, prof. WSIiZ
Department of Cognitive Science and Mathematical Modelling
email: aschumann@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA 244
tel: 017/ 866 12 42


Office hours

Due to the currently binding state of epidemiological threat caused by the COVID-19 pandemic and restrictions concerning higher education, in the fall semester of 2020/2021 office hours are conducted both traditionally and by email. Traditional meetings within office hours should be arranged by prior email contact.

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content