Ciekawa lekcja

Nauczyciele ze szkół ponadpodstawowych mogą zgłaszać udział w projekcie do 30 czerwca 2021 r. telefonicznie lub mailowo. Projekt jest całkowicie bezpłatny dla uczestników.

Ciekawa lekcja

Ciekawa lekcja skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym głównie maturzystów. Projekt finansowany jest z własnych funduszy, a co za tym idzie całkowicie bezpłatny dla uczestników.

W ramach projektu Nauczyciel może dopasować do uczniów tematy lekcji, który zostanie przeprowadzony w klasach przez naszych dydaktyków. W każdej z lekcji powinna uczestniczyć jedna klasa (około 30 uczniów). Lekcja trwa minimum 45 minut i odbywa się przez platformę Cisco WebEx.

Tematy Ciekawych lekcji do wyboru: zobacz

Gra decyzyjna to jedna z najlepszych metod kształcenia problemowego, która pozwala uczestnikom tworzyć zjawiska, sytuacje i procesy identyczne z tymi, które na co dzień występują w firmach czy przedsiębiorstwach.

W czasie gry zespoły podlegają ocenie nie tylko według kryteriów powodzenia takich jak: plan, budżet, przychody, obrót, ale także tematów miękkich, jak: efektywność zarządzania zespołem, komunikacja wewnętrzna, autorytet lidera, poziom motywacji. Wynik końcowy gry zależy głównie od zaangażowania uczestników, co dodatkowo aktywuje u ludzi silny instynkt do gry i rywalizacji z innymi zespołami.

Tematy Gry decyzyjnej plik do druku: zobacz

Ciekawa lekcja

GRA DECYZYJNA I

czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne
Liczba uczestników: 12-28 (rekomendowana liczba 12-16 osób)

Opis: Skuteczny negocjator to komputerowa gra negocjacyjna online. Gra jest symulacją sytuacji, wymagających znalezienie kompromisu. Każdy gracz wciela się w rolę postaci w różnych sytuacjach negocjacyjnych. Gra kształci umiejętności miękkie takie jak:

 • umiejętność komunikacji,
 • umiejętność krytycznego myślenia,
 • umiejętność szukania nieszablonowych rozwiązań.

W czasie zajęć gracze realizują wybrane scenariusze z zakresu:

 • negocjowanie harmonogramu użycia auta służbowego,
 • podział wspólnych łupów pomiędzy poszukiwaczami skarbów,
 • negocjowanie harmonogramu dni wolnych w biurze,
 • umiejętność przygotowania się do negocjacji.

GRA DECYZYJNA II

czas trwania zajęć: 8 godzin lekcyjnych
Liczba uczestników: 12-30 (rekomendowana liczba 12-16 osób)

Opis: Rozgrywka toczy się wokół zarządzania kompetencjami pracowników w celu osiągania jak najlepszych wyników finansowych w firmie. Gra uczy jak gospodarować potencjałem pracowników, jak ten potencjał wyzwalać i rozwijać, aby z sukcesem realizować biznesowe przedsięwzięcia. Gra jest symulacją firmy, w której podobnie jak w życiu trzeba pozyskać pracowników, zainwestować w ich rozwój, motywować finansowo i pozafinansowo, a także jak trzeba zwalniać. Gra kształci umiejętności miękkie takie jak:

 • umiejętność komunikacji,
 • umiejętność krytycznego myślenia,
 • umiejętność szukania nieszablonowych rozwiązań,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • umiejętność podejmowania decyzji w warunkach niepewności,
 • umiejętność zarządzania dobrami.

KONTAKT

Dział Rekrutacji WSIiZ
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
tel.: 17 866 11 88, 17 866 11 99
e-mail: rekrutacja@wsiz.edu.pl

Ciekawa lekcja

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021