Mgr inż. Arkadiusz Gaweł

Sekretarz Katedry Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego, Kolegium Informatyki Stosowanej.

Wykładowca w Katedrze Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2015 roku.

Magister Informatyki Stosowanej o specjalności Systemy Informatyczne w Zarządzaniu (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, rok 2015), Inżynier Informatyki Stosowanej o specjalności Technologie Internetowe (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, rok 2013), Technik, Informatyka o specjalności Bazy Danych (rok 2010).

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: analityki, analityki internetowej, statystyki oraz big data, NLP.

 

Prowadzone przedmioty:

Badania operacyjne, Wprowadzenie do analityki biznesowej, Bazy danych, Analiza decyzji i optymalizacja

 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Mgr inż. Arkadiusz Gaweł
Katedra Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego
e-mail: agawel@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2,
p. RA105
tel.: 017/ 866 57 51

 


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje tradycyjne wymagany jest kontakt mailowy.

Czwartek, 9:40-11:30, RA 245

 

Secretary of the Department of Cognitive Science and Mathematical Modeling, College of Applied Computer Science

Lecturer (Department of Cognitive Science and Mathematical Modeling)

Employed at the University of Information Technology and Management since 2015.

Master’s Degree, Applied Computer Science (Specialization: Information Systems in Management). University of Information Technology and Management in Rzeszów, 2015
Applied Computer Science Engineer (Specialty: Internet Technologies) University of Information Technology and Management in Rzeszów, 2013
Technician, Information Technology (Specialty: Databases), 2010

His scientific interests are focused around: analytics, web analytics, statistics, big data

 

Conducted courses:

OPERATIONAL RESEARCH, INTRODUCTION TO BUSINESS ANALYTICS, DATABASES

Materials are placed on the BB

 

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Contact data

MSc. Arkadiusz Gaweł
Department of Cognitive Science and Mathematical Modeling
e-mail: agawel@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
room. RA105
phone .: 017/866 57 51


Office hours

Due to the currently binding state of epidemiological threat caused by the COVID-19 pandemic and restrictions concerning higher education, in the fall semester of 2020/2021 office hours are conducted both traditionally and by email. Traditional meetings within office hours should be arranged by prior email contact.

Thursday, 9:40-11:30, RA 245

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020