Erasmus+ Zmienia Życie, Otwiera Umysły

W ramach Programu Erasmus+ studenci WSIiZ mogą odbywać studia lub praktyki w wybranym kraju UE. Obecnie trwa rekrutacja na praktyki (przerwa wakacyjna 2021) oraz studia (rok akademicki 2021/2022).

Erasmus+ Zmienia Życie, Otwiera Umysły

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Deklaracja Polityki Eramsus 2021-2027

Karta Eramsus 2021-2027

Erasmus+ Zmienia Życie, Otwiera Umysły

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021