BIP WSIiZ
Uczelnia przyjazna osobom z niepełnosprawnościami

Uczelnia przyjazna osobom z niepełnosprawnościami

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie dokłada wszelkich starań, aby osoby z niepełnosprawnościami miały komfortowe warunki do pełnego udziału w procesie kształcenia. Koordynowaniem działań w tym zakresie zajmuje się Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, jest nim Damian Liśkiewicz.

Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami  stara się likwidować bariery uniemożliwiające  osobom z niepełnosprawnościami pełny udział w życiu społeczności akademickiej WSIiZ. Wśród takich działań są m.in. zapewnienie pomocy technicznej oraz usług specjalistycznych podnoszących niezależność i samodzielność studentów z niepełnosprawnością. Biuro Pełnomocnika podejmuje również starania zmierzające do zapewnienia  dostępu do zajęć dydaktycznych studentom z niepełnosprawnościami oraz osobom  przewlekle chorym, które nie są w stanie realizować programu studiów w trybie stacjonarnym.

Biuro Pełnomocnika pomaga także pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne dla studentów z niepełnosprawnościami oraz opiniuje wnioski kierowane do organów Uczelni a dotyczące osób z niepełnosprawnościami.

Kto może skorzystać z pomocy Biura?

  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby przewlekle chore lub niezdolne do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym, ale nieposiadające orzeczonego stopnia niesprawności,
  • osoby, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku, gdzie charakter tej niezdolności jest czasowy.

Formy wsparcia studentów z niepełnosprawnościami

  • Stypendia

Studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, mogą ubiegać się o pomoc finansową. Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami jest przyznawane przez Rektora lub komisję stypendialną na pisemny wniosek studenta. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnościami powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik do Regulaminu i złożony w Dziekanacie wraz z dokumentami potwierdzającymi stopień niepełnosprawności. Wysokość stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności, liczby studentów uprawnionych do otrzymania stypendium oraz od wysokości środków przyznanych Uczelni z budżetu państwa.

  • Wsparcie psychologiczne

W Biurze Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych regularnie prowadzone są konsultacje psychologiczne dla studentów potrzebujących tego typu wsparcia. Studenci z niepełnosprawnościami mogą również korzystać  z bezpłatnej pomocy  w ramach Akademickiego Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii.

  • Wsparcie rehabilitacyjne

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania posiada własną  Klinikę, w której odbywają się zajęcia z zakresu  rehabilitacji (usprawniania  leczniczego i konsultacji medycznych). Mogą z nich korzystać  wszyscy studenci  WSIiZ z problemami zdrowotnymi. W Kampusie w  Kielnarowej znajduje się także  sala usprawniania  leczniczego wyposażona w bieżnię, dwa rowerki rehabilitacyjne i steper. Zajęcia z wychowania fizycznego dostosowane są do potrzeb osób z problemami zdrowotnymi. Zamiast ćwiczeń na hali studenci mają możliwość uczestniczenia w specjalistycznych zajęciach na basenie, siłowni bądź salce rehabilitacyjnej. Treningi są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną.

  • Wsparcie edukacyjne

Na wniosek studenta możliwe są: wydłużenie czasu trwania zaliczenia/egzaminu, zmiana formy, terminu i miejsca zaliczenia/egzaminu, przydzielenie wsparcia asystenta osoby z niepełnosprawnościami na czas trwania zaliczenia/egzaminu, bądź całego roku akademickiego.

  • Portal internetowy przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami

Strona internetowa została odpowiednio dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Użytkownik w intuicyjny sposób może zmienić kontrast, oraz wielkość liter. Strona umożliwia również wyświetlanie treści w odcieniach szarości. Klikalne elementy strony (np. linki) mogą zostać wyraźnie odznaczone. Grafiki serwisu posiadają opisany tekst alternatywny umożliwiający przeczytanie zawartości syntezatorem mowy.  Nawigowanie po portalu możliwe jest bez użycia myszki.

Infrastruktura WSIiZ

Budynki dydaktyczne i sportowo-rekreacyjne Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania dostosowane są dla studentów  z niepełnosprawnościami. Pracownie, laboratoria, sale wykładowe, dziekanaty, biblioteka, kluby oraz  Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych są ulokowane w miejscach dostępnych architektonicznie (na parterze lub z dostępem do windy, winda dostosowana  jest dla osób z zaburzeniami wzroku). Przed uczelnią znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, a w budynkach zlokalizowane są podjazdy, poręcze, schodołazy oraz windy. W obrębie uczelni wprowadzono także udogodnienia w zakresie toalet, uchwytów, drzwi obrotowych (dostosowanych do potrzeb osób z zaburzoną sprawnością ruchową, oddzielnie usytuowanych). Dodatkowe udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami to:

  • sale informatyczne dostosowane w sprzęt dla osób niewidomych i słabowidzących, oraz z niedowładami kończyn górnych,
  • programy i drukarki brajlowskie, powiększalniki, skanery, monitory i nakładki  powiększające.

Pracownicy Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami WSIiZ:

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami:
Damian Liśkiewicz

Dane kontaktowe:

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami WSIiZ
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
p. RA109
tel. 017/ 86 61 104
e-mail: bon@wsiz.edu.pl

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w 12 czerwca br. (środa), o godz. 18:00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content