Katedra Biotechnologii i Biologii Komórki

DANE OGÓLNE

Jednostka organizacyjna Kolegium Medycznego.

Katedra Biotechnologii i Biologii Komórki prowadzi działalność naukową oraz dydaktyczną. Badania prowadzone przez członków Katedra oraz osoby współpracujące, obejmują zarówno aspekty naukowe, jak i aplikacyjne.

 

Kierownik Katedry: 
dr hab. n. med. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ
e-mail: kszychowski@wsiz.edu.pl

tel.: (17) 866 12 93

Katedra Biotechnologii i Biologii Komórki

 

Sekretarz Katedry:
mgr inż. Bartosz Skóra
e-mail: bskora@wsiz.edu.pl

tel.: (17) 866 12 93 lub (17) 866 12 68 

 


Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne na kierunkach: Dietetyka, Fizjoterapia, Kosmetologia oraz Pielęgniarstwo. 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne obejmują następujące przedmioty:

 • Biologia z genetyką
 • Biologia medyczna i genetyka
 • Diagnostyka Laboratoryjna
 • Genetyka
 • Immunologia i alergologia
 • Podstawy genetyki
 • Mikrobiologia
 • Mikrobiologia ogólna i żywności
 • Mikrobiologia i parazytologia
 • Nutrigenomika
 • Proseminarium pracy dyplomowej
 • Seminarium pracy dyplomowej
 • Żywność modyfikowana genetycznie

DANE KONTAKTOWE:

Lokalizacja: Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ, pok. KA109

Telefon: (17) 866 12 93

Adres: Kielnarowa 386A, 36-020 Tyczyn k. Rzeszowa

KONSULTACJE:

Terminy konsultacji zamieszczone są na stronach poszczególnych nauczycieli akademickich. Lista dostępna w zakładce Pracownicy.

Katedra Biotechnologii i Biologii Komórki

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021