BIP WSIiZ
Katedra Biotechnologii i Biologii Komórki

Katedra Biotechnologii i Biologii Komórki

DANE OGÓLNE

Jednostka organizacyjna Kolegium Medycznego.

Katedra Biotechnologii i Biologii Komórki prowadzi działalność naukową oraz dydaktyczną. Badania prowadzone przez członków Katedra, obejmują zarówno aspekty naukowe, jak i aplikacyjne.

 

Kierownik Katedry: 
dr hab. n. med. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ
e-mail: kszychowski@wsiz.edu.pl

tel.: (17) 866 12 96; pok. KA110A/1

Katedra Biotechnologii i Biologii Komórki

 

Sekretarz Katedry:
Dr Bartosz Skóra
e-mail: bskora@wsiz.edu.pl

tel.: (17) 866 12 93 

Pracownicy Katedry pełnią opiekę merytoryczną nad laboratoriami badawczymi oraz laboratorium dydaktycznym: Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej, Laboratorium Biologii Molekularnej, Laboratorium Biochemii, Toksykologii i Genetyki Klinicznej, Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej oraz Laboratorium Biologii Ogólnej.


Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne na kierunkach: Dietetyka, Fizjoterapia, Kosmetologia oraz Pielęgniarstwo – na ścieżkach polsko- i angielskojęzycznych.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne obejmują następujące przedmioty:

 • Biochemia z biofizyką
 • Biologia z genetyką
 • Biologia medyczna i genetyka
 • Diagnostyka Laboratoryjna
 • Genetyka
 • Immunologia i alergologia
 • Podstawy genetyki
 • Mikrobiologia
 • Mikrobiologia ogólna i żywności
 • Mikrobiologia i parazytologia
 • Nutrigenomika
 • Proseminarium pracy dyplomowej
 • Seminarium pracy dyplomowej
 • Żywność modyfikowana genetycznie

DANE KONTAKTOWE:

Kampus WSIiZ w Kielnarowej

Centrum Edukacji Międzynarodowej i Rekreacji

pokój: KA109 oraz KA110A/2

tel.: 17 866 1293

Kielnarowa 386A

36-020 Tyczyn

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content