Dr Joanna Wójcik

Zastępca Kierownika Katedry Kogniwistyki i Modelowania Matematycznego.

Kierownik Sekcji ds. e-learningu.

Ekspert Centrum Zaawansowanych Technologii Dydaktycznych WSIiZ.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2005 roku.

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rok 2015), przedstawiła rozprawę doktorską pt. “Modele obiektów wiedzy w systemie zdalnego nauczania w wyższych szkołach ekonomicznych”. Absolwentka Wydziału Matematyki Stosowanej o specjalności: Matematyka w Naukach Technicznych i Przyrodniczych (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, rok 2005). Ukończyła Podyplomowe Studium Zastosowań Informatyki oraz Studium Przygotowania Dydaktycznego na Wydziale Nauk Społecznych Stosowanych AGH. Certyfikowany e-nauczyciel i metodyk zdalnego nauczania Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. Entuzjastka zastosowania e-learningu i nowoczesnych metod w edukacji. 

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół szeroko pojętej tematyki e-learningu, m-learningu, przedsiębiorczości oraz zarządzania uczelnią wyższą. 

W trakcie pracy na uczelni brała udział w wielu projektach krajowych i międzynarodowych:

 • ICT4STD (Information and Communication Technologies for Sustainable Tourism Development) – Koordynator,
 • MOOCni wiedzą – otwarte kursy e-learningowe WSIiZ – Koordynator,
 • BEAST (BE Aware STudent) – Ekspert,
 • Programista z klasą – Ekspert,
 • Stay in Touch – Koordynator,
 • RELESE (RE-integration into Labour market through Entrepreneurship Skills Enhancement),
 • SESTEM (Supporting Equality in Science Technology and Mathematics related choices of careers),
 • PREDIL (Promoting Equality in Digital Literacy),
 • PREMA, PREMA 2 (Promoting Equality in Maths Achievement),
 • 4 E – trainer (Valorisation of the best e-learning practices among teachers and trainers in Europe),
 • Eit (English language for Information Technology Specialists),
 • EQUAL,
 • Uczelnia jutra,
 • Do kariery na skrzydłach – studiuj Aviation Management.

Staże i zajęcia w zagranicznych ośrodkach:

 • Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale w Cassino, Włochy – prowadzenie zajęć w obszarze nowoczesnych metod dydaktycznych (2.04.2018 – 6.04.2018)
 • University Polytechnics Institute of Portalegre – Technology and Business Studies School, Portugalia – prowadzone zajęcia “Game-based learning” (15.10.2018 – 19.10.2018)
 • KORE University of Enna, Włochy, prowadzone zajęcia Planowanie i kontrolowanie projektu z wykorzystaniem MS EXCEL oraz gry symulacyjnej Fabryka aut (17.05.2016 – 20.05.2016)
 • University Polytechnics Institute of Portalegre, Technology and Business Studies School, Portugalia, prowadzone zajęcia Managerial decision modelling with Excel, Project management (PERT and CPM method) (13.05.2015 – 16.05.2015)
 • Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale w Cassino, Włochy, staż badawczy (09.12-16.12.2015)

Prywatnie miłośniczka opery, turystyki górskiej oraz literatury faktu.

 

https://orcid.org/0000-0001-7142-1177

KSIĄŻKI

Betlej P., Wójcik J., Model ustawicznego kształcenia społecznościowego,wyd. FALL, Kraków 2013.

ARTYKUŁY

Jakieła, J., Wójcik, J. (2019). Wykorzystanie podejść zwinnych w projektowaniu uniwersyteckich kursów blended-learning-przegląd najpopularniejszych metodyk oraz wizja możliwych ulepszeń. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 20 (12, cz. 1 Agile Commerce-adaptacja technologii wobec zmienności świata), 273-290.
Jakieła, J., Wójcik, J. (2018). JuicyBits – projektowanie propozycji wartości dla startupów internetowych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIX(5 cz.2), 63–80.
Jakieła, J., Wójcik, J. (2018). Zwinne zarządzanie rejestrem produktu z perspektywy wartości biznesowej rozwiązania informatycznego. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIX (5 cz.2), 115–132.
Jakieła, J., Wójcik, J. (2018). Przegląd problemów bezpieczeństwa informacji oraz prywatności w akademickim nauczaniu na odległość. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (355/18), 31–44.
Rataj M., Wójcik, J. (2018), Edukacja mobilna – czy jesteśmy na to gotowi?, Edukacja – Technika – Informatyka, 4(26), 2018, s. 107–111.
doi: 10.15584/eti.2018.4.14
Wójcik, J. (2018), Wpływ Krajowych Ram Kwalifikacji na system e-learningowy uczelni wyższej, Edukacja – Technika – Informatyka, 1(23), 2018, s. 299–306.
doi:10.15584/eti.2018.1.40
Jakieła J., Wójcik J., Zwinne projektowanie innowacyjnych internetowych modeli biznesowych – perspektywa właściciela produktu, Przedsiębiorczość i Zarządzanie [online]. T. XVIII, nr 4, cz. II, 2017, s. 181–194.
Jakieła J., Wójcik J., Wykorzystanie metody Design Thinking w procesie rozwoju platformy nauczania społecznościowego, [w:] ISSUES OF CONTEMPORARY COMPUTING SCIENCE. Zagadnienia współczesnej informatyki. 2016, s. 54-71.
Wójcik J., Rola kontekstu w procesie nauczania i projektowania materiałów edukacyjnych w środowisku online, [w:] Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, Katowice 2015, nr 216, s. 135-149.
Wójcik J.,Jakieła J., Rup driven development of social learning platform, [w:] Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, Katowice 2014.
Wójcik J., Mechanizm grywalizacji na platformie e-learningowej sposobem na wzrost motywacji studentów, [w:] materiały z X ogólnopolskiej konferencji: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Poznań 2014.
Wójcik J., Motivation for students: gamification in e-learning, [w:] Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, Katowice 2013.
Wójcik J., Attitudes of polish students towards Web 2.0 technology, [w:] Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, Katowice 2012.
Wójcik J., E-learning 2.0 jako narzędzie wspierające kreatywność, [w:] Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, Katowice 2012.
Wójcik J., Dobór właściwej technologii informatycznej kluczem do sukcesu w e-learningu, [w:] Studia przypadków z zakresu przedmiotów ekonomicznych (red. Izabela Cichocka), Wydaw. WSIiZ, Rzeszów 2012.
Wójcik J., Czy da się uciec od nauczania na odległość? – wykorzystanie nowoczesnych form kształcenia na uczelni wyższej, [w:] Studia przypadków z zakresu przedmiotów ekonomicznych (red.Izabela Cichocka), Wydaw. WSIiZ, Rzeszów 2012.
Betlej P., Wójcik J., E-learning platform as a system of knowledge management in higher education, [w:] Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, Katowice 2011.
Wójcik J., Feminization of the teaching profession in Poland and its influence on the choice of learning pathways for girls and boys, wystapienie na konferencji Synergy Development between Policy and Praxis on Technology Enhanced Learning from a Gender Perspective, 7 – 9 wrzesień 2010, Spiska Kapitula, Słowacja.
Wójcik J., Obiekty wiedzy wielokrotnego użytku – przegląd istniejących repozytoriów, [w:] materiały z VI ogólnopolskiej konferencji: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Katowice 2010.
Wójcik J., Obiekty wiedzy (knowledge object) w nauczaniu zdalnym – bariery wdrożenia, E-gospodarka, e-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.
Piotrowski M.,Wawrzynkiewicz M.,Wójcik J., Mass customiaztion – new competetive business strategy, [in:] Proceedings of 3rd International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe (MCP – CE 2008), 2008, Novi Sad.
Wójcik J., Analiza przyczyn dysproporcji płciowych w kontekście wyboru kierunków informatycznych – podsumowanie projektu PREMA, [w:] materiały z konferencji: Społeczeństwo edukacyjne w strategii rozwoju regionu, 28 XI 2007, Chrzanów.
Lipinski, P., Winczura, K., Wojcik, J., Building Risk-Optimal Portfolio Using Evolutionary Strategies, [in] Proceedings of EvoWorkshops 2007, ed. M. Giacobini, Lecture Notes in Computer Science, vol. 4448, Springer, 2007, pp.208-217.

RAPORTY

J. Wójcik i in., Platforma Kształcenia Społecznościowego WeLearning. Analiza wymagań i specyfikacja systemu, WSE, Kraków, 2012, http://www.wse.krakow.pl/pl/Platforma_Ksztalcenia_Spolecznos.
Betlej P., Wójcik J., raport w ramach projektu RELESE (RE-integration into Labour market through Entrepreneurship Skills Enhancement), Needs Analysis Report – Poland, 2011.
Betlej P., Wójcik J., raport w ramach projektu SESTEM (Supporting Equality in Science Technology and Mathematics related choices of careers), Polish National report, 2010.
Khorassani Zadeh P., Piotrowski M., Wójcik J., raport w ramach projektu PREDIL (Promoting Equality in Digital Literacy), Analysis of resources Poland, 2010.
Piotrowski M., Wójcik J., raport w ramach projektu PREDIL (Promoting Equality in Digital Literacy), Polish National report, 2009.

Prowadzone przedmioty:

Matematyka, Matematyka dyskretna, Informatyka w zarządzaniu, Zarządzanie informatyką w organizacji, Myślenie projektowe, Szkolenie e-learning.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Joanna Wójcik
Katedra Kogniwistyki i Modelowania Matematycznego/Sekcja ds. e-learningu
e-mail: jwojcik@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA105
tel.: 017/ 866 11 97


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje tradycyjne wymagany jest kontakt mailowy.

Środa: 10:00 – 11:30
Pokój RA105 lub platforma Webex https://wsiz.webex.com/wsiz/j.php?MTID=mbe6711eee20d228224114aeaf1153ca2 
Konsultacje możliwe również przed i po zajęciach oraz po wcześniejszym umówieniu.

 

Deputy Head of the Department of Cognitive Science and Mathematical Modeling, College of Applied Computer Science
 
Director of e-Learning Department

Expert at the Center for Advanced Teaching Technologies at UITM
 
Employed at the University of Information Technology and Management since 2005
 
Graduate of the Faculty of Applied Mathematics at the AGH University of Science and Technology in Krakow, specializstion Mathematics in Technical and Natural Sciences (2000-2005). She also completed the Postgraduate Studies in Computer Science Applications and the Postgraduate Studies in Pedagogy (AGH University of Science and Technology in Krakow). She obtained a PhD in the discipline of management sciences in 2015 at the Faculty of Informatics and Communication of the University of Economics in Katowice. Title of dissertation “Models of knowledge objects in the e-learning systems of economic universities”. Certified e-teacher and e-learning methodologist (Association of Academic E-learning). Enthusiast of e-learning and modern methods in education.

Her main research focus is the domain of new technologies, e-learning, university management, business models, and agile methodologies. She has taken part in many international projects, including ICT4STD – Information and Communication Technologies for Sustainable Tourism Development (Coordinator) and BEAST – BE Aware STudent (Expert).

An enthusiast of opera, mountain tourism and non-fiction literature.

 

https://orcid.org/0000-0001-7142-1177

Conducted courses:

Mathematics (Linear Algebra, Calculus I, Calculus II), Discrete mathematics, IT in management, IT management in organization, Design thinking, E-learning training.

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Contact data

Joanna Wójcik, Ph.D,
Department of Cognitive Science and Mathematical Modeling/E-learning Department
e-mail: jwojcik@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
Room RA105
phone 017 866 11 97


Office hours

Due to the currently binding state of epidemiological threat caused by the COVID-19 pandemic and restrictions concerning higher education, in the fall semester of 2020/2021 office hours are conducted both traditionally and by email. Traditional meetings within office hours should be arranged by prior email contact.

Wednesday: 10:00 – 11:30
Room 105 or Webex platform: https://wsiz.webex.com/wsiz/j.php?MTID=mbe6711eee20d228224114aeaf1153ca2

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020