BIP WSIiZ

Dr Joanna Wójcik

Zastępca Kierownika Katedry Kogniwistyki i Modelowania Matematycznego.

Kierownik Sekcji ds. e-learningu.

Ekspert Centrum Zaawansowanych Technologii Dydaktycznych WSIiZ.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2005 roku.

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rok 2015), przedstawiła rozprawę doktorską pt. „Modele obiektów wiedzy w systemie zdalnego nauczania w wyższych szkołach ekonomicznych”. Absolwentka Wydziału Matematyki Stosowanej o specjalności: Matematyka w Naukach Technicznych i Przyrodniczych (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, rok 2005). Ukończyła Podyplomowe Studium Zastosowań Informatyki oraz Studium Przygotowania Dydaktycznego na Wydziale Nauk Społecznych Stosowanych AGH. Certyfikowany e-nauczyciel i metodyk zdalnego nauczania Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. Entuzjastka zastosowania e-learningu i nowoczesnych metod w edukacji. 

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół szeroko pojętej tematyki e-learningu, m-learningu, przedsiębiorczości oraz zarządzania uczelnią wyższą. 

W trakcie pracy na uczelni brała udział w wielu projektach krajowych i międzynarodowych:

 • ICT4STD (Information and Communication Technologies for Sustainable Tourism Development) – Koordynator,
 • MOOCni wiedzą – otwarte kursy e-learningowe WSIiZ – Koordynator,
 • BEAST (BE Aware STudent) – Ekspert,
 • OMNI-BEAST – Ekspert,
 • TEACH-BEASTs – Ekspert,
 • Programista z klasą – Ekspert,
 • Stay in Touch – Koordynator,
 • RELESE (RE-integration into Labour market through Entrepreneurship Skills Enhancement),
 • SESTEM (Supporting Equality in Science Technology and Mathematics related choices of careers),
 • PREDIL (Promoting Equality in Digital Literacy),
 • PREMA, PREMA 2 (Promoting Equality in Maths Achievement),
 • 4 E – trainer (Valorisation of the best e-learning practices among teachers and trainers in Europe),
 • Eit (English language for Information Technology Specialists),
 • EQUAL,
 • Uczelnia jutra,
 • Do kariery na skrzydłach – studiuj Aviation Management.

Staże i zajęcia w zagranicznych ośrodkach:

 • Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale w Cassino, Włochy – prowadzenie zajęć w obszarze nowoczesnych metod dydaktycznych (2.04.2018 – 6.04.2018)
 • University Polytechnics Institute of Portalegre – Technology and Business Studies School, Portugalia – prowadzone zajęcia “Game-based learning” (15.10.2018 – 19.10.2018)
 • KORE University of Enna, Włochy, prowadzone zajęcia Planowanie i kontrolowanie projektu z wykorzystaniem MS EXCEL oraz gry symulacyjnej Fabryka aut (17.05.2016 – 20.05.2016)
 • University Polytechnics Institute of Portalegre, Technology and Business Studies School, Portugalia, prowadzone zajęcia Managerial decision modelling with Excel, Project management (PERT and CPM method) (13.05.2015 – 16.05.2015)
 • Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale w Cassino, Włochy, staż badawczy (09.12-16.12.2015)

Prywatnie miłośniczka opery, turystyki górskiej oraz literatury faktu.

 

Prowadzone przedmioty:

Matematyka, Matematyka dyskretna, Informatyka w zarządzaniu, Zarządzanie informatyką w organizacji, Osobisty model biznesowy, Szkolenie e-learning.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Joanna Wójcik
Katedra Kogniwistyki i Modelowania Matematycznego/Sekcja ds. e-learningu
e-mail: jwojcik@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA248
tel.: 017/ 866 11 97


KONSULTACJE

Poniedziałek: 10:00 – 11:30
Pokój RA48 lub platforma Webex https://wsiz.webex.com/meet/jwojcik 
Konsultacje możliwe również przed i po zajęciach oraz po wcześniejszym umówieniu w pokoju RA248.

 

Deputy Head of the Department of Cognitive Science and Mathematical Modeling, College of Applied Computer Science
 
Director of e-Learning Department

Expert at the Center for Advanced Teaching Technologies at UITM
 
Employed at the University of Information Technology and Management since 2005
 
Graduate of the Faculty of Applied Mathematics at the AGH University of Science and Technology in Krakow, specializstion Mathematics in Technical and Natural Sciences (2000-2005). She also completed the Postgraduate Studies in Computer Science Applications and the Postgraduate Studies in Pedagogy (AGH University of Science and Technology in Krakow). She obtained a PhD in the discipline of management sciences in 2015 at the Faculty of Informatics and Communication of the University of Economics in Katowice. Title of dissertation „Models of knowledge objects in the e-learning systems of economic universities”. Certified e-teacher and e-learning methodologist (Association of Academic E-learning). Enthusiast of e-learning and modern methods in education.

Her main research focus is the domain of new technologies, e-learning, university management, business models, and agile methodologies. She has taken part in many international projects, including ICT4STD – Information and Communication Technologies for Sustainable Tourism Development (Coordinator) and BEAST – BE Aware STudent (Expert).

An enthusiast of opera, mountain tourism and non-fiction literature.

 

https://orcid.org/0000-0001-7142-1177

Conducted courses:

Mathematics (Linear Algebra, Calculus I, Calculus II), Discrete mathematics, IT in management, IT management in organization, Personal business model, Design thinking, E-learning training.

Materials for students are available at the relevant courses at the Moodle platform.

 

Contact data

Joanna Wójcik, Ph.D,
Department of Cognitive Science and Mathematical Modeling/E-learning Department
e-mail: jwojcik@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
Room RA248
phone 017 866 11 97


Office hours

Monday: 10:00 – 11:30
Room RA248 or Webex platform: https://wsiz.webex.com/meet/jwojcik 
Consultations also available before and after class and by appointment in room RA248.

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content