BIP WSIiZ
Katedra Inteligentnych Systemów i Sieci

Katedra Inteligentnych Systemów i Sieci

DANE OGÓLNE

Jednostka organizacyjna Kolegium Informatyki Stosowanej o charakterze badawczo-dydaktycznym.

Kierownik Katedry:

Zastępca kierownika Katedry:

dr inż. Janusz Korniak
tel. +4817866 11 05
e-mail: jkorniak@wsiz.edu.pl

Sekretarz:

mgr inż. Mateusz Liput
tel. +48 17 866 11 49
e-mail: mliput@wsiz.edu.pl


Pracownicy i współpracownicy KISiS prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:
 • Analiza i projektowanie sieci komputerowych,
 • Animacja i wideo,
 • Aplikacje multimedialne,
 • Architektura komputerów i procesorów,
 • Architektura komputerów z elementami teorii automatów,
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych,
 • Bezpieczeństwo operacji elektronicznych,
 • Bezpieczeństwo operacji elektronicznych (CISCO CCNA Security),
 • Bezpieczeństwo sieci,
 • Bezpieczeństwo systemów i sieci,
 • Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych,
 • Eksploatacja systemów i sieci (CISCO CCNA),
 • Eksploatacja systemów i sieci (CISCO VoIP),
 • Eksploatacja systemów i sieci,
 • Fizyka,
 • Grafika 3-D,
 • Grafika i animacja komputerowa,
 • Grafika komputerowa i animacja,
 • Grafika komputerowa i wizualizacja,
 • Grafika komputerowa z elementami HCI,
 • Grafika rastrowa i wektorowa,
 • Grafika rastrowa,
 • Grafika trójwymiarowa,
 • Grafika wektorowa,
 • Grafika wektorowa i trójwymiarowa,
 • Inteligentne systemy telekomunikacyjne,
 • Inżynieria przetwarzania sygnałów,
 • Jakość usług w sieciach komputerowych,
 • Laboratorium dyplomowe,
 • Modelowanie geometryczne,
 • Monitorowanie przepływu informacji elektronicznych,
 • Multimedialne sieci cyfrowe,
 • Ochrona i bezpieczeństwo danych,
 • Optoelektronika,
 • Organizacja systemów obliczeniowych i sieci,
 • Podstawy automatyki i robotyki,
 • Podstawy elektroniki,
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki,
 • Podstawy sieci bezprzewodowych,
 • Podstawy sieci komputerowych,
 • Podstawy telekomunikacji,
 • Podstawy wizualizacji i komunikacji,
 • Pomiary i sterowanie w sieciach sensorowych,
 • Projektowanie aplikacji multimedialnych,
 • Projektowanie systemów i sieci,
 • Projektowanie systemów mikroprocesorowych,
 • Projektowanie układów mikroprocesorowych,
 • Protokoły routingu,
 • Przetwarzanie i synteza dźwięków,
 • Przetwarzanie sygnałów,
 • Psychologiczne aspekty ochrony i pozyskiwania informacji,
 • Ruch w animacji komputerowej,
 • Ruch w animacji,
 • Seminarium dyplomowe (Professional Practices),
 • Sieci bezprzewodowe i sieci LAN,
 • Sieci komputerowe,
 • Sieci multimedialne,
 • Sieci teleinformatyczne,
 • Sieci WAN,
 • Sieci zintegrowane i szerokopasmowe,
 • Systemy i sieci telekomunikacyjne,
 • Systemy teleinformatyczne,
 • Systemy telekomunikacyjne,
 • Systemy telekomunikacyjne (CISCO CCNA2),
 • Systemy telekomutacyjne,
 • Systemy teletransmisyjne,
 • Systemy wirtualnej rzeczywistości,
 • Technologie sieciowe (CCNA),
 • Telekomunikacja bezprzewodowa (CISCO CCNA),
 • Telekomunikacja bezprzewodowa (CISCO CCNA4),
 • Telekomunikacja bezprzewodowa,
 • Telekomunikacja,
 • Telewizja cyfrowa,
 • Wprowadzenie do systemów multimedialnych,
 • Współczesne problemy grafiki i animacji komputerowej,
 • Współczesne problemy grafiki komputerowej,
 • Wykład monograficzny (Wprowadzenie do Internetu Rzeczy),
 • Zaawansowane technologie sieciowe (CISCO CCNA3),
 • Zaawansowane technologie sieciowe,
 • Zagrożenia dla informacji w systemach telekomunikacyjnych,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
 • Zarządzanie sieciami i usługami teleinformatycznymi,
 • Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi,
 • Zarządzanie systemami i sieciami komputerowymi,
 • Zarządzanie systemami i sieciami,
 • Zastosowanie informatyki w automatyce i robotyce.

Pracownicy Katedry

  • prof. Dmytro Zaitsev

Konsultacje:
Środa – 12:00 – 14:00
Konsultacje online

Konsultacje:
Piątek 19:00 – 20:00
Konsultacje online

 • dr Nataliia Poliakova

Konsultacje:
Poniedziałek 15:00 – 17:00
Konsultacje online

Konsultacje:
Środa – 10:00 – 11:30 RA53
Konsultacje online

Konsultacje:
Poniedziałek – 13:30 – 15:00
Konsultacje online

Konsultacje: Środa – 9:30 – 10:30, sala RA-216
Sobota tydz. B – 11:30 – 12:30, sala RA-216
Niedziela tydz. B – 13:30 – 14:30, sala KM-109
Kontakt mailowy
Konsultacje online

Konsultacje:
Wtorek – 9:00 – 9:45 KM102
Czwartek – 12:00 – 12:45 KM102
Kontakt mailowy
Konsultacje online

Konsultacje:
Poniedziałek – Piątek 9:00 – 14:00
Ustalane indywidualnie przez maila
Konsultacje online

Pracownicy współpracujący z Katedrą

 • mgr inż. Piotr Prach
 • mgr inż. Marcin Jagieła

Ogłoszenia:

We invite you to an upcoming dedicated talk by Prof. Dmitry Zaitsev from Odessa, Ukraine that covers basics of programming using OpenMP, MPI, and CUDA as well as a born in Ukraine novel concurrent graphical Sleptsov net programming. Prof. Dmitry Zaitsev works for WSIZ since 2021. Prof. Dmitry Zaitsev is an expert in the HPC domain; he issued software ParAd and published a joint paper with Jack Dongarra as a result of his Fulbright scholarship at icl.utk.edu The talk is organized in lecture-tutorial format. Thus, following practical parallel and distributed programming lessons, assisted by best students from Ukraine, participants will master the skill of programming using OpenMP, MPI, and CUDA.

To join the talk, please register at: https://bit.ly/3el2xF8

DANE KONTAKTOWE:

Lokalizacja

Budynek CEM, I piętro, pok. 102 
Kielnarowa 386a, 36-020 Tyczyn

Telefon: 17 866 11 05

Konsultacje:

Terminy konsultacji zamieszczone są na stronach poszczególnych nauczycieli akademickich. Lista dostępna w zakładce Pracownicy.

Konsultacje pracowników współpracujących:

mgr inż. Marcin Jagieła – ustalane indywidualnie przez email: mjagiela@wsiz.edu.pl

mgr inż. Marek Giebułtowski – na stronie pracownika.


ENGLISH VERSION >

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content