BIP WSIiZ
Katedra Inteligentnych Systemów i Sieci

Katedra Inteligentnych Systemów i Sieci

DANE OGÓLNE

Jednostka organizacyjna Kolegium Informatyki Stosowanej o charakterze badawczo-dydaktycznym.

Kierownik Katedry:

prof. Bogdan M. Wilamowski
tel. +48 17 866 11 05
e-mail: wilam@ieee.org

Zastępca kierownika Katedry:

dr inż. Janusz Korniak
tel. +4817866 11 05
e-mail: jkorniak@wsiz.edu.pl

Sekretarz:

mgr inż. Mateusz Liput
tel. +48 17 866 11 49
e-mail: mliput@wsiz.edu.pl


Pracownicy i współpracownicy KISiS prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:
 • Analiza i projektowanie sieci komputerowych,
 • Animacja i wideo,
 • Aplikacje multimedialne,
 • Architektura komputerów i procesorów,
 • Architektura komputerów z elementami teorii automatów,
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych,
 • Bezpieczeństwo operacji elektronicznych,
 • Bezpieczeństwo operacji elektronicznych (CISCO CCNA Security),
 • Bezpieczeństwo sieci,
 • Bezpieczeństwo systemów i sieci,
 • Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych,
 • Eksploatacja systemów i sieci (CISCO CCNA),
 • Eksploatacja systemów i sieci (CISCO VoIP),
 • Eksploatacja systemów i sieci,
 • Fizyka,
 • Grafika 3-D,
 • Grafika i animacja komputerowa,
 • Grafika komputerowa i animacja,
 • Grafika komputerowa i wizualizacja,
 • Grafika komputerowa z elementami HCI,
 • Grafika rastrowa i wektorowa,
 • Grafika rastrowa,
 • Grafika trójwymiarowa,
 • Grafika wektorowa,
 • Grafika wektorowa i trójwymiarowa,
 • Inteligentne systemy telekomunikacyjne,
 • Inżynieria przetwarzania sygnałów,
 • Jakość usług w sieciach komputerowych,
 • Laboratorium dyplomowe,
 • Modelowanie geometryczne,
 • Monitorowanie przepływu informacji elektronicznych,
 • Multimedialne sieci cyfrowe,
 • Ochrona i bezpieczeństwo danych,
 • Optoelektronika,
 • Organizacja systemów obliczeniowych i sieci,
 • Podstawy automatyki i robotyki,
 • Podstawy elektroniki,
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki,
 • Podstawy sieci bezprzewodowych,
 • Podstawy sieci komputerowych,
 • Podstawy telekomunikacji,
 • Podstawy wizualizacji i komunikacji,
 • Pomiary i sterowanie w sieciach sensorowych,
 • Projektowanie aplikacji multimedialnych,
 • Projektowanie systemów i sieci,
 • Projektowanie systemów mikroprocesorowych,
 • Projektowanie układów mikroprocesorowych,
 • Protokoły routingu,
 • Przetwarzanie i synteza dźwięków,
 • Przetwarzanie sygnałów,
 • Psychologiczne aspekty ochrony i pozyskiwania informacji,
 • Ruch w animacji komputerowej,
 • Ruch w animacji,
 • Seminarium dyplomowe (Professional Practices),
 • Sieci bezprzewodowe i sieci LAN,
 • Sieci komputerowe,
 • Sieci multimedialne,
 • Sieci teleinformatyczne,
 • Sieci WAN,
 • Sieci zintegrowane i szerokopasmowe,
 • Systemy i sieci telekomunikacyjne,
 • Systemy teleinformatyczne,
 • Systemy telekomunikacyjne,
 • Systemy telekomunikacyjne (CISCO CCNA2),
 • Systemy telekomutacyjne,
 • Systemy teletransmisyjne,
 • Systemy wirtualnej rzeczywistości,
 • Technologie sieciowe (CCNA),
 • Telekomunikacja bezprzewodowa (CISCO CCNA),
 • Telekomunikacja bezprzewodowa (CISCO CCNA4),
 • Telekomunikacja bezprzewodowa,
 • Telekomunikacja,
 • Telewizja cyfrowa,
 • Wprowadzenie do systemów multimedialnych,
 • Współczesne problemy grafiki i animacji komputerowej,
 • Współczesne problemy grafiki komputerowej,
 • Wykład monograficzny (Wprowadzenie do Internetu Rzeczy),
 • Zaawansowane technologie sieciowe (CISCO CCNA3),
 • Zaawansowane technologie sieciowe,
 • Zagrożenia dla informacji w systemach telekomunikacyjnych,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
 • Zarządzanie sieciami i usługami teleinformatycznymi,
 • Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi,
 • Zarządzanie systemami i sieciami komputerowymi,
 • Zarządzanie systemami i sieciami,
 • Zastosowanie informatyki w automatyce i robotyce.

Pracownicy Katedry

Konsultacje:

Konsultacje online

 • dr inż. Janusz Kolbusz
 • Konsultacje:

  Konsultacje online

  Pracownicy współpracujący z Katedrą

  • mgr inż. Piotr Prach
  • mgr inż. Marcin Jagieła

  DANE KONTAKTOWE:

  Lokalizacja

  Budynek CEM, I piętro, pok. 102 
  Kielnarowa 386a, 36-020 Tyczyn

  Telefon: 17 866 11 05

  Konsultacje:

  Terminy konsultacji zamieszczone są na stronach poszczególnych nauczycieli akademickich. Lista dostępna w zakładce Pracownicy.

  Konsultacje pracowników współpracujących:

  mgr inż. Marcin Jagieła – ustalane indywidualnie przez email: mjagiela@wsiz.edu.pl

  mgr inż. Marek Giebułtowski – w każdą środę od 9 marca do 4 maja w godzinach 18:00 – 18:45 na platformie Webex.


  ENGLISH VERSION >

  Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

  Telefon: 17 866 11 11

  Fax: +48 17 866 12 22

  E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

  ul. Sucharskiego 2,

  35-225 Rzeszów

  Zapisz się do newslettera

  Skip to content