Katedra Inteligentnych Systemów i Sieci

DANE OGÓLNE

Jednostka organizacyjna Kolegium Informatyki Stosowanej o charakterze badawczo-dydaktycznym.

Kierownik Katedry:

prof. Bogdan M. Wilamowski
tel. +48 17 866 11 05
e-mail: wilam@ieee.org

Zastępca kierownika Katedry:

dr inż. Janusz Korniak
tel. +4817866 11 05
e-mail: jkorniak@wsiz.edu.pl

Sekretarz:

mgr inż. Mateusz Liput
tel. +48 17 866 11 49
e-mail: mliput@wsiz.edu.pl


Pracownicy i współpracownicy KISiS prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:
 • Analiza i projektowanie sieci komputerowych,
 • Animacja i wideo,
 • Aplikacje multimedialne,
 • Architektura komputerów i procesorów,
 • Architektura komputerów z elementami teorii automatów,
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych,
 • Bezpieczeństwo operacji elektronicznych,
 • Bezpieczeństwo operacji elektronicznych (CISCO CCNA Security),
 • Bezpieczeństwo sieci,
 • Bezpieczeństwo systemów i sieci,
 • Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych,
 • Eksploatacja systemów i sieci (CISCO CCNA),
 • Eksploatacja systemów i sieci (CISCO VoIP),
 • Eksploatacja systemów i sieci,
 • Fizyka,
 • Grafika 3-D,
 • Grafika i animacja komputerowa,
 • Grafika komputerowa i animacja,
 • Grafika komputerowa i wizualizacja,
 • Grafika komputerowa z elementami HCI,
 • Grafika rastrowa i wektorowa,
 • Grafika rastrowa,
 • Grafika trójwymiarowa,
 • Grafika wektorowa,
 • Grafika wektorowa i trójwymiarowa,
 • Inteligentne systemy telekomunikacyjne,
 • Inżynieria przetwarzania sygnałów,
 • Jakość usług w sieciach komputerowych,
 • Laboratorium dyplomowe,
 • Modelowanie geometryczne,
 • Monitorowanie przepływu informacji elektronicznych,
 • Multimedialne sieci cyfrowe,
 • Ochrona i bezpieczeństwo danych,
 • Optoelektronika,
 • Organizacja systemów obliczeniowych i sieci,
 • Podstawy automatyki i robotyki,
 • Podstawy elektroniki,
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki,
 • Podstawy sieci bezprzewodowych,
 • Podstawy sieci komputerowych,
 • Podstawy telekomunikacji,
 • Podstawy wizualizacji i komunikacji,
 • Pomiary i sterowanie w sieciach sensorowych,
 • Projektowanie aplikacji multimedialnych,
 • Projektowanie systemów i sieci,
 • Projektowanie systemów mikroprocesorowych,
 • Projektowanie układów mikroprocesorowych,
 • Protokoły routingu,
 • Przetwarzanie i synteza dźwięków,
 • Przetwarzanie sygnałów,
 • Psychologiczne aspekty ochrony i pozyskiwania informacji,
 • Ruch w animacji komputerowej,
 • Ruch w animacji,
 • Seminarium dyplomowe (Professional Practices),
 • Sieci bezprzewodowe i sieci LAN,
 • Sieci komputerowe,
 • Sieci multimedialne,
 • Sieci teleinformatyczne,
 • Sieci WAN,
 • Sieci zintegrowane i szerokopasmowe,
 • Systemy i sieci telekomunikacyjne,
 • Systemy teleinformatyczne,
 • Systemy telekomunikacyjne,
 • Systemy telekomunikacyjne (CISCO CCNA2),
 • Systemy telekomutacyjne,
 • Systemy teletransmisyjne,
 • Systemy wirtualnej rzeczywistości,
 • Technologie sieciowe (CCNA),
 • Telekomunikacja bezprzewodowa (CISCO CCNA),
 • Telekomunikacja bezprzewodowa (CISCO CCNA4),
 • Telekomunikacja bezprzewodowa,
 • Telekomunikacja,
 • Telewizja cyfrowa,
 • Wprowadzenie do systemów multimedialnych,
 • Współczesne problemy grafiki i animacji komputerowej,
 • Współczesne problemy grafiki komputerowej,
 • Wykład monograficzny (Wprowadzenie do Internetu Rzeczy),
 • Zaawansowane technologie sieciowe (CISCO CCNA3),
 • Zaawansowane technologie sieciowe,
 • Zagrożenia dla informacji w systemach telekomunikacyjnych,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
 • Zarządzanie sieciami i usługami teleinformatycznymi,
 • Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi,
 • Zarządzanie systemami i sieciami komputerowymi,
 • Zarządzanie systemami i sieciami,
 • Zastosowanie informatyki w automatyce i robotyce.

Pracownicy Katedry

Pracownicy współpracujący z Katedrą

 • mgr inż. Piotr Bąk
 • mgr Jerzy Chmieliński
 • mgr inż. Marcin Jagieła
 • mgr inż. Krzysztof Drozd
 • mgr Paweł Grzebyk
 • mgr inż. Lucjan Hajder
 • mgr inż. Konrad Janicki
 • mgr inż. Artur Skoczylas
 • mgr inż. Wiesław Stręciwilk
 • mgr inż. Paweł Trznadel

DANE KONTAKTOWE:

Lokalizacja

Budynek CEM, I piętro, pok. 102 
Kielnarowa 386a, 36-020 Tyczyn

Telefon: 17 866 11 05


ENGLISH VERSION >

Katedra Inteligentnych Systemów i Sieci

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021