Katedra Zastosowań Systemów Informatycznych

DANE OGÓLNE

Jednostka organizacyjna Kolegium Informatyki Stosowanej o charakterze badawczo-dydaktycznym.

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. Janusz Starzyk 

Prof. dr hab. Janusz Starzyk

Zastępca kierownika: 
dr inż. Arkadiusz Lewicki 

Sekretarz Katedry: 
dr inż. Leszek Gajecki 


Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące m.in. następujące przedmioty:

 • Technologia informacyjna
 • Podstawy informatyki
 • Algorytmy i struktury danych
 • Podstawy programowania
 • Programowanie
 • Programowanie obiektowe
 • Programowanie wizualno-obiektowe
 • Programowanie współbieżne
 • Programowanie dla technologii bezprzewodowych i mobilnych
 • Języki i paradygmaty programowania
 • Języki internetowe
 • Specjalistyczne języki programowania
 • Bazy danych
 • Programowanie w środowisku graficznym
 • Grafika komputerowa i animacja
 • Grafika i komunikacja człowiek-komputer
 • Podstawy projektowania graficznego
 • Animacja i wideo
 • Wizualizacja i prezentacja danych
 • Systemy wbudowane
 • Języki formalne i automaty
 • Metodologia poprawnego programowania
 • Zarządzanie wymaganiami i wytwarzaniem oprogramowania
 • Zastosowanie sztucznej inteligencji w analityce biznesowej
 • Systemy autonomiczne
 • Inteligencja obliczeniowa
 • Analogowe i cyfrowe sygnały wizyjne
 • Przetwarzanie i synteza dźwięku
 • Metodyka projektowania aplikacji i systemów komputerowych
 • Modelowanie geometryczne
 • Seminarium dyplomowe
 • Projekt zespołowy

Pracownicy Katedry:

Pracownicy współpracujący z Katedrą:

 • mgr Paweł Grzebyk
 • mgr Tomasz Marek
 • mgr inż. Łukasz Piechocki
 • mgr Grażyna Szostek
  gszostek@wsiz.edu.pl

 

DANE KONTAKTOWE:

Lokalizacja: 

Kielnarowa, budynek CEM,
II piętro, pok. M202 

Telefon do Katedry:

17 866 1108, 17 866 1302

Katedra Zastosowań Systemów Informatycznych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021