Dr inż. Barbara Fryc

Wykładowca w Katedrze Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego. 

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2002 roku.

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, rok 2013) Tytuł przedstawionej rozprawy doktorskiej to „Modelowanie wnioskowania przybliżonego w systemach z niepełną informacją”. Absolwentka Informatyki o specjalności systemy informatyczne (Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej).

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki programowania komputerów (w szczególności w językach C++ i Java), wnioskowania, systemów ekspertowych, zbiorów przybliżonych i zbiorów rozmytych. Pracuje w Katedrze Zastosowań Matematyki, Podstaw Informatyki i Technologii Edukacyjnych na stanowisku adiunkta. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z języków programowania, programowania obiektowego, algorytmów i struktur danych. Od 2011 roku prowadzi również zajęcia z informatyki w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie.

 

T. Skica, J. Rodzinka, B. Fryc, Application of LEM2 algorithm in identification of relationships between the size of general government sector and the economy, (złożony do Hyperion International Journal of Econophysics and New Economy, ISSN: 2069-3508.

Marek Jaszuk, Teresa Mroczek and Barbara Fryc, Data Integration through Clustering and Finding Statistical Relations – Validation of Approach, Proc. of the International Workshop Concurrency Specification and Programming CS&P 2015, Rzeszów, Poland, 2015

Marek Jaszuk, Teresa, Mroczek and Barbara Fryc, Identifying Semantic Classes within Student’s Data Using Clustering Technique, Proc. of the 3-rd International Conference on Data Management Technologies and Applications DATA 2014, Vienna, pp.371-376

Fryc, B.: Modelowanie wnioskowania w systemach z niepełną informacją, Konferencja dla Kierowników Grantów MNiSW, 13-15 grudnia 2007, Zakopane, Biuletyn Informacyjny MniSW, Nr 23, Gliwice 29 listopada 2007, s. 33-34.

Fryc, B.: Basic Functional Possibilities of the APNES System, in Proceedings of the CS&P’2007, Workshop, Vol 1, Łagów, 27-29 September 2007.

Suraj, Z., Fryc, B.: Analysis of Approximate Petri Nets by Means of Occurrence Graphs. in: G. Lindemann, H. Schlingloff., H.D. Burkhard, L. Czaja, W. Penczek, A., Salwicki, A. Skowron, Z. Suraj (Eds.), Special volume with selected papers from CS&P 2006 workshop, Fundamenta Informaticae, Vol. 79, Nos. 3-4, IOS Press, Amsterdam, 2007, 541-551.

Suraj, Z., Fryc, B., Owsiany, G.: Analysis of Approximate Petri Nets by Means of Occurnce Graphs, In: G. Lindemann, H. Schlingloff (Eds.), Proceedings of the Workshop on Concurrency, Specification and Programming (CS&P’2006), Wandlitz, Germany, September 27-29, 2006, Vol. 1, pp. 58-67.

Suraj, Z., Fryc, B.: Timed Approximate Petri Nets, Fundamenta Informaticae, Vol. 71 (1), IOS Press, Amsterdam, 2006, pp.83-99.

Suraj, Z., Fryc, B., Matusiewicz, Z., Pancerz, K. Petri Net System – an Overview, Fundamenta Informaticae, Vol. 71 (1), IOS Press, Amsterdam, 2006, pp.101-119.

Fryc, B., Pancerz, K., Peters, J.F, Suraj, Z.: On Fuzzy Reasoning Using Matrix Representation of Extended Fuzzy Petri Nets. Fundamenta Informaticae, Vol. 60 (1-4), IOS Press, Amsterdam, 2004, pp. 143-157.

Fryc, B., Pancerz, K., Suraj, Z.: Approximate Petri Nets for Rule-Based Decision Making, In: Proceedings of the 4th International Conference on Rough Sets and Current Trends in Computing, Uppsala, Sweden, June 1-5, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 3066, Springer-Verlag, Berlin, 2004.

Fryc, B., Pancerz, K., Suraj, Z.: On Modelling of Approximate Reasoning Using Fuzzy Petri Nets. In: K. T. Atanassov, O. Hryniewicz, J. Kacprzyk (Eds.), Soft Computing. Foundations and Theoretical Aspects, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2004, pp. 205-219.

Olejko, B., Pancerz, K., Suraj, Z.: On Fuzzy Reasoning Using Matrix Representation of Fuzzy Petri Nets. In: L. Czaja (Ed.), Proceedings of the Workshop on Concurrency, Specification and Programming (CS&P’2003), Czarna, Poland, September 25-27, 2003, Vol. 2, pp. 397-411.

Olejko, B., Suraj, Z.: Modelowanie wnioskowania przybliżonego za pomocą rozmytych sieci Petriego. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Nr 199, Matematyka, Zeszyt 26, Oficyna Wyd. PRz, Rzeszów, 2002, ss. 191-204.

Prowadzone przedmioty:

Algorytmy i struktury danych, Podstawy informatyki, Programowanie, Programowanie wizualno-obiektowe, Wprowadzenie do informatyki, Języki i paradygmaty programowania.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr inż. Barbara Fryc
Katedra Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego
e-mail: bfryc@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2,
p.  RA134
tel.: 017/ 866 11 32

 


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje tradycyjne wymagany jest kontakt mailowy.

Konsultacje online (Online Office hours): –

Środa, godzina: 9:30- 11:00

Wednesday, 9:30 am – 11:00 am

link

On 21-12.2020-8.01.2020 consultation will not be the causes of the Christmas break,

Attendance consultation and intershipe consultation:

Tuesday, 8:00 a.m. – 9:30 a.m.

link

On 21-12.2020-8.01.2020 consultation will not be the causes of the Christmas break,

 

Doctor in technical sciences (the Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications, AGH University of Science and Technology, Kraków 2013), a graduate of Master’s studies at the Rzeszów University of Technology.

Topic of PhD thesis: “Modeling approximate interference in systems with incomplete information”,

Supervisor: prof. Zbigniew Suraj, PhD, DSc.

In the years 2001 – 20013 an assistant at the University of Information Technology and Management.

The scientific interests are focused on: fuzzy sets, rough sets, Petri nets, artificial intelligence and data science.

 

 

Journals from List of Institute for Scientific Information:

 1. Suraj, Z., Fryc, B.: Analysis of Approximate Petri Nets by Means of Occurrence Graphs. in: G. Lindemann, H. Schlingloff., H.D. Burkhard, L. Czaja, W. Penczek, A. Salwicki, A. Skowron, Z. Suraj (Eds.), Special volume with selected papers from CS&P 2006 workshop, Fundamenta Informaticae, Vol. 79, Nos. 3-4, IOS Press, Amsterdam, 2007, 541-551.
 2. Suraj, Z., Fryc, B.: Timed Approximate Petri Nets, Fundamenta Informaticae, Vol. 71 (1), IOS Press, Amsterdam, 2006, pp.83-99.
 3. Suraj, Z., Fryc, B., Matusiewicz, Z., Pancerz, K. Petri Net System – an Overview, Fundamenta Informaticae, Vol. 71 (1), IOS Press, Amsterdam, 2006, pp.101-119. 
 4. Fryc, B., Pancerz, K., Peters, J.F, Suraj, Z.: On Fuzzy Reasoning Using Matrix Representation of Extended Fuzzy Petri Nets. Fundamenta Informaticae, Vol. 60 (1-4), IOS Press, Amsterdam, 2004, pp. 143-157.

 

In Monographs:

 1. Jaszuk, M, Mroczek, T and Fryc, B: Techniki sztucznej inteligencji w przewidywaniu wyników procesu edukacyjnego,   publikacja po recenzji przekazana do druku w 2016 roku.
 2. Skica,T., Rodzinka, J., Fryc B:Selection and assortment of the variables describing relationship between the economy and the general government sector size by application of the LEM2 algorithm, (Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse e-finance 2016, Vol. 12 Nr 3 ISSN: 1734-039X, ss. 69-84 DOI: DOI: 10.1515/fi qf-2016-0003).
 3. Skica,T., Rodzinka, J., Fryc B.Application of LEM2 algorithm in identification of relationships between the size of general government sector and the economy,Hyperion International Journal of Econophysics and New Economy, ISSN: 2069-3508, ss. 361-401, 2015.
 4. Jaszuk, M, Mroczek, T and Fryc, B: Identifying Semantic Classes within Student’s Data Using Clustering Technique, Proc. of the 3-rd International Conference on Data Management Technologies and Applications DATA 2014, Vienna, pp.371-376
 5. Palasinski, M., Fryc, B., Machnicka, Z.: A New Kinds of Rules for Approximate Reasoning Modeling, in: Human-Computer Systems Interaction. Backgrounds and Applications 2. Advances in Intelligent and Soft Computing, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2012, pp. 417-428.
 6. Fryc, B., Pancerz, K., Suraj, Z.: On Modelling of Approximate Reasoning Using Fuzzy Petri Nets. In: K. T. Atanassov, O. Hryniewicz, J. Kacprzyk (Eds.), Soft Computing. Foundations and Theoretical Aspects, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2004, pp. 205-219.
 7. Olejko, B., Suraj, Z.: Modelowanie wnioskowania przybliżonego za pomocą rozmytych sieci Petriego. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Nr 199, Matematyka, Zeszyt 26, Oficyna Wyd. PRz, Rzeszów, 2002, ss. 191-204.

 

Conducted courses:

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Office hours

Due to the currently binding state of epidemiological threat caused by the COVID-19 pandemic and restrictions concerning higher education, in the fall semester of 2020/2021 office hours are conducted both traditionally and by email. Traditional meetings within office hours should be arranged by prior email contact.

Konsultacje online (Online Office hours):
Wednesday, 9:30 am – 11:00 am

link

Attendance consultation:

Tuesday, 8:00 a.m. – 9:30 a.m.

link

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020