BIP WSIiZ
Seminaria doktoranckie

Seminaria doktoranckie

Seminaria doktoranckie

Seminaria doktoranckie

Oferta Seminariów doktoranckich została przygotowana z myślą o tych, którzy chcą realizować doktorat w trybie eksternistycznym. Udział w seminariach umożliwia zdobycie odpowiednich kompetencji oraz uzyskanie zaświadczenia o osiągnięciu efektów kształcenia na 8 poziomie Polskich Ram Kwalifikacji, co jest niezbędne do wszczęcia postępowania o uzyskanie stopnia naukowego doktora.

Realizacja programu Seminarium doktoranckiego wykształci u kandydata umiejętność prowadzenia samodzielnych badań naukowych oraz współpracy naukowej w zespołach badawczych, umożliwi uczestnictwo w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą, dostarczy podstaw metodologicznych i merytorycznych do pisania publikacji naukowych oraz przygotuje do opracowania i publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego  w dyscyplinach: NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH; NAUKI MEDYCZNE; EKONOMIA I FINANSE.

Badania, w których planuje się oddziaływanie na ludzi wymagają pozytywnej opinii Komisji ds. etyki badań naukowych.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content