BIP WSIiZ
Zakład Filologii Angielskiej

Zakład Filologii Angielskiej

DANE OGÓLNE

Jednostka organizacyjna Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej o charakterze dydaktycznym.

Prodziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej
ds. kierunku Filologia:

dr Roman Wisz

dr Roman Wisz

tel. 17 866 11 30

e-mail: rwisz@wsiz.edu.pl

Sekretarz Zakładu Filologii Angielskiej:
dr Agnieszka Gernand
tel. 17 866 11 64
e-mail:  agernand@wsiz.edu.pl

 

SPECJALIZACJE:

– Tłumaczeniowa z językiem chińskim*

– Komunikacja międzykulturowa w biznesie

– Tłumaczeniowa

* odrębna ścieżka kształcenia od pierwszego semestru

Filologia angielska w WSIiZ ukierunkowana jest głównie na sektor biznesowy i jego międzynarodowy charakter oraz wynikające z tego zapotrzebowanie na umiejętności językowe – zarówno w zakresie bezpośrednich kontaktów biznesowych, jak i wykonywania tłumaczeń. Jedyny taki kierunek na Podkarpaciu!

Oferujemy unikalne specjalizacje ukierunkowane na pracę w biznesie. Kładziemy duży nacisk na aktywne metody nauczania z wykorzystaniem technologii informatycznych i multimedialnych.

Ze względu na ogólnoświatową pandemię COVID-19 byliśmy zmuszeni tymczasowo zawiesić wymiany studenckie z naszą Uczelnią Partnerską Anshan Normal University, jednakże Zakład Filologii Angielskiej WSIiZ podjął oraz sukcesywnie kontynuuje inicjatywę zdalnych zajęć z języka chińskiego oraz warsztatów pogłębiających wiedzę o kraju oraz kulturze chińskiej. Wszystko to dzięki projektowi „Experience China – Connect with the World” organizowanemu przez Online Chinese Language and Culture Camp. Aktualnie WSIiZ Rzeszów jest jedyną uczelnią z krajów europejskich biorącą udział w kursie i warsztatach oferowanych przez Anshan Normal University.


Pracownicy i współpracownicy Zakładu Filologii prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

PNJA – Reading & Writing
PNJA – Phonetics
PNJA – Listening & Speaking
PNJA – Grammar & Use
PNJA – Integrated Skills
PNJA – Presentations & Debates
PNJA – Language of the Media
PNJA – Proficiency Review
PNJA – Translation
PNJA – English for Academic Purposes
PNJA – Competence Review
PNJO niemiecki/rosyjski/chiński – Kurs zintegrowany
PNJO niemiecki/rosyjski/chiński  – Słuchanie i mówienie
PNJO niemiecki/rosyjski/chiński – Czytanie i pisanie
PNJO niemiecki/rosyjski/chiński – Gramatyka i użycie
Socjolingwistyka z elementami psycholingwistyki
Stylistyka języka polskiego
Redakcja tekstów
Historia kultury i literatury angielskiej
Historia kultury i literatury amerykańskiej
Gramatyka opisowa języka angielskiego
Historia języka angielskiego
Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego
Historia angielskiego obszaru językowego
Wstęp do językoznawstwa
Wstęp do literaturoznawstwa
Gramatyka kontrastywna angielsko-polska
Styles of English – Vocabulary
Styles of English – Grammar in Use
Kultura i cywilizacje

Specjalizacje:

Tłumaczeniowa
Wstęp do tłumaczenia
Tłumaczenie tekstów specjalistycznych
Tłumaczenie tekstów niespecjalistycznych 
Przekład ustny
Język tekstów specjalistycznych

Komunikacja międzykulturowa w biznesie
Nauka o komunikowaniu
Biznes międzynarodowy
Komunikacja w biznesie
Język perswazji i reklamy
Język tekstów ekonomicznych i handlowych

Terminy konsultacji zamieszczone są na stronach poszczególnych nauczycieli akademickich.

dr Roman Wisz
rwisz@wsiz.edu.pl

dr Agnieszka Gernand                                                           
agernand@wsiz.edu.pl

mgr Kinga Bajorek  
kbajorek@wsiz.edu.pl 

mgr Beata Byra
bbyra@wsiz.edu.pl

mgr Alicja Mazurkiewicz 
amazurkiewicz@wsiz.edu.pl

mgr Katarzyna Strzyżowska
kstrzyzowska@wsiz.edu.pl

mgr Joanna Urbanik   
jurbanik@wsiz.edu.pl

mgr Joanna Walker
jwalker@wsiz.edu.pl

pwieczorek@wsiz.edu.pl
 
 
Pracownicy współpracujący z Zakładem Filologii Angielskiej

prof. dr hab. Andrzej Łyda
alyda@wsiz.edu.pl

mgr Łukasz Cywiński 
lcywinski@wsiz.edu.pl  

dr Agnieszka Czech- Rogoyska
aczech@wsiz.edu.pl

dr hab.Piotr Kłodkowski, prof. WSIiZ
pklodkowski@wsiz.edu.pl

mgr Grażyna Lebiedź – Wisz   
glebiedz@wsiz.edu.pl

dr Izabela Bełz- Kaczmarek

ibelz@wsiz.edu.pl
mszewczyk@wsiz.edu.pl
nwooley@wsiz.edu.pl

DANE KONTAKTOWE:

Zakład Filologii Angielskiej

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content