BIP WSIiZ
Czesne

Czesne

Czesne jest płatne w 10 ratach w ciągu roku akademickiego (5 rat w ciągu semestru). W tabelach podano wysokość jednej raty czesnego. Termin płatności pierwszej raty czesnego na studiach I stopnia mija w dniu 10 października.

Pierwszą ratę czesnego należy uiścić na konto PeKaO S.A. II/O Rzeszów 86 1240 2614 1111 0000 3963 3628

FORMALNOŚCI

 • Wybór specjalności laboratoryjnej (co najmniej 18 osób) lub ćwiczeniowej (co najmniej 36 osób);
 • Zmianę formy lub kierunku studiów;
 • Odpisy i suplementy do dyplomu;
 • Polsko- i anglojęzyczne zaświadczenia niestandardowe.

Ponieważ zajęcia odbywają się w dwóch kampusach, możesz korzystać z bezpłatnej linii autobusowej WSIiZ (trasa: Rzeszów-Kielnarowa-Rzeszów).

PRAKTYCZNE KSZTAŁCENIE

We WSIiZ korzystasz z nowoczesnych laboratoriów, uczysz się pod okiem doświadczonej kardy profesorskiej i praktyków biznesu.

Realizujesz nie ogólnoakademicki, a praktyczny program studiów (z wyjątkiem kierunku Biomedycyna).

Do Twojej dyspozycji jest doradca zawodowy w Biurze Karier. Co roku organizujemy kilkadziesiąt wykładów otwartych i konferencji, w których możesz brać udział.

Otrzymujesz również materiały Distance Learning, dzięki którym możesz uczyć się nie tylko podczas zajęć.

CZESNE OBOWIĄZUJĄCE OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2023/2024

STUDIA STACJONARNE

KIERUNEKCZESNE
Logistyka, Psychologia w zarządzaniu, Zarządzanie 720 zł
Komunikacja cyfrowa 720 zł
Fizjoterapia 900 zł
Kosmetologia 760 zł
Informatyka 790 zł
Informatyka - Programowanie 840 zł
Filologia angielska 740 zł
Filologia angielska z językiem chińskim 780 zł
Grafika komputerowa i produkcja multimedialna 840 zł
Zrównoważony rozwój i środowisko 760 zł
Praca socjalna 720 zł
Pielęgniarstwo 890 zł

STUDIA NIESTACJONARNE

KIERUNEKCZESNE
Logistyka, Psychologia w zarządzaniu, Zarządzanie 660 zł
Komunikacja cyfrowa 660 zł
Fizjoterapia 820 zł
Kosmetologia 700 zł
Informatyka 730 zł
Filologia angielska 620 zł
Grafika komputerowa i produkcja multimedialna 780 zł
Zrównoważony rozwój i środowisko 700 zł
Praca socjalna 660 zł

Premie dla osób, które wpłacą czesne za semestr lub rok z góry!

Bez względu na kierunek i formę studiów, każdy kto:

 • zapłaci z góry za semestr – płaci 50 zł mniej;
 • zapłaci z góry za rok – płaci 100 zł mniej.

Powyższe stawki czesnego obowiązują studentów z Polski i Unii Europejskiej.

Czesne jest płatne w 10 ratach w ciągu roku akademickiego (5 rat w ciągu semestru). W tabelach podano wysokość jednej raty czesnego. Termin płatności pierwszej raty czesnego na studiach II stopnia mija w dniu 10 października.

Pierwszą ratę czesnego należy uiścić na konto PeKaO S.A. II/O Rzeszów 86 1240 2614 1111 0000 3963 3628

FORMALNOŚCI

 • Wybór specjalności laboratoryjnej (co najmniej 18 osób) lub ćwiczeniowej (co najmniej 36 osób);
 • Zmianę formy lub kierunku studiów;
 • Odpisy i suplementy do dyplomu;
 • Polsko- i anglojęzyczne zaświadczenia niestandardowe.

Ponieważ zajęcia odbywają się w dwóch kampusach, możesz korzystać z bezpłatnej linii autobusowej WSIiZ (trasa: Rzeszów-Kielnarowa-Rzeszów).
 

PRAKTYCZNE KSZTAŁCENIE

We WSIiZ korzystasz z nowoczesnych laboratoriów, uczysz się pod okiem doświadczonej kardy profesorskiej i praktyków biznesu.

Realizujesz nie ogólnoakademicki, a praktyczny program studiów (z wyjątkiem kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna).

Do Twojej dyspozycji jest doradca zawodowy w Biurze Karier. Co roku organizujemy kilkadziesiąt wykładów otwartych i konferencji, w których możesz brać udział.

Otrzymujesz również materiały Distance Learning, dzięki którym możesz uczyć się nie tylko podczas zajęć.

STUDIA STACJONARNE

KIERUNEKCZESNE
Zarządzanie 760 zł
Kosmetologia 780 zł
Informatyka 820 zł
Zrównoważony rozwój w gospodarce 780 zł
Projektowanie graficzne 900 zł

STUDIA NIESTACJONARNE

KIERUNEKCZESNE
Zarządzanie 700 zł
Kosmetologia 720 zł
Informatyka 760 zł
Zrównoważony rozwój w gospodarce 720 zł
Projektowanie graficzne 820 zł

STUDIA NIESTACJONARNE

KIERUNEKCZESNE
Informatyka 620 zł
Zrównoważony rozwój w gospodarce 720 zł

Premie dla osób, które wpłacą czesne za semestr lub rok z góry!

Bez względu na kierunek i formę studiów, każdy kto:

 • zapłaci z góry za semestr – płaci 50 zł mniej;
 • zapłaci z góry za rok – płaci 100 zł mniej.

Powyższe stawki czesnego obowiązują studentów z Polski i Unii Europejskiej.

Czesne jest płatne w 10 ratach w ciągu roku akademickiego (5 rat w ciągu semestru). W tabelach podano wysokość jednej raty czesnego. Termin płatności pierwszej raty czesnego na studiach I stopnia mija w dniu 10 października.

Pierwszą ratę czesnego należy uiścić na konto PeKaO S.A. II/O Rzeszów 86 1240 2614 1111 0000 3963 3628

FORMALNOŚCI

 • Wybór specjalności laboratoryjnej (co najmniej 18 osób) lub ćwiczeniowej (co najmniej 36 osób);
 • Zmianę formy lub kierunku studiów;
 • Odpisy i suplementy do dyplomu;
 • Polsko- i anglojęzyczne zaświadczenia niestandardowe.

Ponieważ zajęcia odbywają się w dwóch kampusach, możesz korzystać z bezpłatnej linii autobusowej WSIiZ (trasa: Rzeszów-Kielnarowa-Rzeszów).

PRAKTYCZNE KSZTAŁCENIE

We WSIiZ korzystasz z nowoczesnych laboratoriów, uczysz się pod okiem doświadczonej kardy profesorskiej i praktyków biznesu.

Realizujesz nie ogólnoakademicki, a praktyczny program studiów.

Do Twojej dyspozycji jest doradca zawodowy w Biurze Karier. Co roku organizujemy kilkadziesiąt wykładów otwartych i konferencji, w których możesz brać udział.

Otrzymujesz również materiały Distance Learning, dzięki którym możesz uczyć się nie tylko podczas zajęć.

STUDY IN ENGLISH – STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

KIERUNEKSPECJALNOŚĆCZESNE
Zarządzanie Aviation Management 1100 zł
Zarządzanie International Business Management 1040 zł
Informatyka Game Design and Development 1270 zł
Informatyka Programming 1180 zł
Informatyka Computer Science 1180 zł
Pielęgniarstwo - 2120 zł
Praca socjalna - 1030 zł

STUDY IN ENGLISH – STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

KIERUNEKSPECJALNOŚĆCZESNE
Zarządzanie Global Aviation Management 1130 zł
Zarządzanie International Business Management 1080 zł
Informatyka Data Science 1220 zł
Informatyka Cybersecurity 1220 zł

STUDY IN ENGLISH – STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

KIERUNEKSPECJALNOŚĆCZESNE
Zarządzanie International Business Management 940 zł
Informatyka Computer Science 1070 zł
Pielęgniarstwo 1960 zł
Praca socjalna 1030 zł

Premie dla osób, które wpłacą czesne za semestr lub rok z góry!

Bez względu na kierunek i formę studiów, każdy kto:

 • zapłaci z góry za semestr – płaci 50 zł mniej;
 • zapłaci z góry za rok – płaci 100 zł mniej.

Powyższe stawki czesnego obowiązują studentów z Polski i Unii Europejskiej.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content