Badania naukowe

Prowadzenie wysokiej klasy badań naukowych było od początku jednym z filarów działalności naszej uczelni.
Znajduje to odzwierciedlenie w licznych publikacjach w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach oraz projektach przyznanych przez najważniejsze agencje finansujące działalność naukową. Nasza kadra aktywnie uczestniczy w życiu naukowym również poprzez udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz ich organizację. Ponadto przy naszej uczelni afiliowana jest seria czasopism oraz koedycji monografii naukowych (we współpracy z prestiżowymi wydawnictwami).

Od 2010 roku wszystkie wydziały WSIiZ mają określoną kategorię naukową. W wyniku oceny dokonanej w 2017 roku przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych poszczególne wydziały uzyskały:
  • Wydział Administracji i Nauk Społecznych – kat. B,
  • Wydział Medyczny – kat. B,
  • Wydział Informatyki Stosowanej – kat. B.

Potwierdzeniem, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania to miejsce, które tworzy warunki pracy i rozwoju zgodne z europejskimi standardami, jest wyróżnienie HR Excellence in Research otrzymane w 2017 roku, które zobowiązuje naszą uczelnię do stałego doskonalenia polityki kadrowej zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat prowadzonych w naszej uczelni badań naukowych oraz ich wynikami.

Badania naukowe

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021