BIP WSIiZ
Badania naukowe

Badania naukowe

Prowadzenie wysokiej klasy badań naukowych było od początku jednym z filarów działalności naszej uczelni.
Znajduje to odzwierciedlenie w licznych publikacjach w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach oraz projektach przyznanych przez najważniejsze agencje finansujące działalność naukową. Nasza kadra aktywnie uczestniczy w życiu naukowym również poprzez udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz ich organizację. Ponadto przy naszej uczelni afiliowana jest seria czasopism oraz koedycji monografii naukowych (we współpracy z prestiżowymi wydawnictwami).

Od 2010 roku wszystkie wydziały WSIiZ mają określoną kategorię naukową. W wyniku oceny dokonanej w 2017 roku przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych poszczególne wydziały uzyskały:
 • Wydział Administracji i Nauk Społecznych – kat. B,
 • Wydział Medyczny – kat. B,
 • Wydział Informatyki Stosowanej – kat. B.

Od 2019 roku Wydziały zostały przekształcone w kolegia:

 • Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej
 • Kolegium Zarządzania
 • Kolegium Medyczne
 • Kolegium Informatyki Stosowanej

W 2022 roku została przeprowadzona ewaluacja dyscyplin naukowych 2017-2021. Na tej podstawie Minister przyznał kategorie naukowe:

 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach – kat. A
 • Nauki medyczne – kat. B+
 • Ekonomia i finanse – kat. B+
 • Nauki o zarządzani i jakości – kat. B
 • Nauki o polityce i administracji – kat. B
 • Informatyka techniczna i telekomunikacja – kat. B

  Potwierdzeniem, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania to miejsce, które tworzy warunki pracy i rozwoju zgodne z europejskimi standardami, jest wyróżnienie HR Excellence in Research otrzymane w 2017 roku, które zobowiązuje naszą uczelnię do stałego doskonalenia polityki kadrowej zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat prowadzonych w naszej uczelni badań naukowych oraz ich wynikami.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content