BIP WSIiZ

Dr Bolesław Jaskuła

Pełnomocnik Rektora ds. organizacyjnych.

Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia/ Kierownik Biura ds. Jakości Kształcenia.

Wykładowca w Katedrze Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego.

Pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od roku 1996.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Moskiewska Akademia Nauk Pedagogicznych, Instytut Informatyki, rok 1992), Podyplomowe Studia Informatyczne (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie /ob. Uniwersytet Rzeszowski/, Wydział Matematyczno-Fizyczny, rok 1995), magister techniki (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie /ob. Uniwersytet Rzeszowski/, Wydział Matematyczno-Fizyczny, rok 1988).

Obszar zainteresowań naukowo-badawczych obejmuje m.in. zagadnienia unowocześniania metody eyetrackingu na bazie osiągnięć neuropsychologii, optymalizacji metod analizy danych uzyskiwanych w procesie eyetrackingu, a także projektowania aplikacji (konwencjonalnych, internetowych i mobilnych, gier komputerowych) oraz systemów komputerowych.

Autor publikacji z zakresu nauczania przedmiotów informatycznych, projektowania aplikacji i systemów komputerowych, modelowania procesów neurokognitywnych oraz eyetrackingu.

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w latach 2000 – 2015 pełnił następujące funkcje: Prorektor ds. Nauczania, Kierownik Zakładu Technologii Kształcenia, Pełnomocnik Rektora ds. Wdrażania Nowych Technologii Kształcenia, Prodziekan Wydziału Administracyjno – Informatycznego, Dyrektor Instytutu Informatyki Biomedycznej.

Zainteresowania pozanaukowe: modelarstwo statyczne (skala 1:72); gry strategiczne.

 

Jaskuła B.: Neuroedukacja – nowy obszar zastosowań komputera w kształceniu. Edukacja: studia, badania, innowacje, nr 2, 2010, ss. 45-50.

Jaskuła B.: Projektowanie psychoterapeutycznych systemów wirtualnej rzeczywistości – wybrane zagadnienia. Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne, tom 19, 2010, ss. 157-162.

Jaskuła B., Pancerz K., Jachyra D., Szkoła J.: Pupil Dilation As an Indicator of the Face Recognition Moment: An Experimental Study. Proceedings of the International Workshop on Biomedical Informatics and Biometric Technologies (BT’2011), Zilina, Slovak Republic, November 10-11, 2011.
 
Jaskuła B., Pancerz K.: Toward Interactive Computer Systems Based on Eye-tracking Technology Modernizing Didactics of Visual Art Perception. CYBEREmpathy, Issue 1, 2012. pdf
 
Jaskuła B., Szkoła J., Pancerz K.: Complex Network Properties of Eye-Tracking in the Face Recognition Process – An Initial Study. In: S. Van Huffel, C. Correia, A. Fred, H. Gamboa (Eds.), Proceedings of the International Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing (BIOSIGNALS’2012), Vilamoura, Algarve, Portugal, February 1-4, 2012, pp. 462-465.

Jaskuła B., Szkoła J., Pancerz K.: Towards Determining Syntactic Complexity of Visual Stimuli Used in Art Therapy. In: M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki (Eds.), Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS’2013), Krakow, Poland, September 8-11, 2013, pp. 219-223. pdf

Jaskuła B., Szkoła J., Pancerz K.: SOM Based Segmentation of Visual Stimuli in Diagnosis and Therapy of Neuropsychological Disorders. In: A. Gruca, T. Czachórski, S. Kozielski (Eds.), Man-Machine Interactions 3. Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 242, Springer International Publishing, 2014, pp. 55-62.

Jaskuła B. Wprowadzenie do projektowania interaktywnych systemów komputerowych. Rzeszów, 2014, 240 s.

Jaskuła B. Percepcja wizualna jako obszar badań neurokognitywnych, [w:] J.Woleński, A.Dąbrowski (red.):Metodologiczne i teoretyczne problemy kognitywistyki, s.113 – 141. Copernicus Center Press, Kraków, 2014.

Jaskuła B., Pancerz. K, Szkoła J. Toward Synchronization of EEG and Eye-tracking Data
Using an Expert System. Extended Abstract, [w:] Z.Suraj, L.Czaja (eds.), Proceedings of the 24th International Workshop on Concurrency, Specification & Programming vol.1, s. 196 – 198, Rzeszow, Poland, September 28-30, 2015. pdf

Jaskuła B.  Percepcyjne procesy decyzyjne w świetle badań neurokognitywnych,
[w:] A. Dąbrowski, A.Schumann,  J.Woleński (red.): Podejmowanie decyzji. Pojęcia, teorie, kontrowersje, s.89 – 120. Copernicus Center Press, Kraków, 2015.

Pancerz, K., Jaskuła, B., Szkoła, J., Derkacz A.: Eye-tracking Data, Complex Networks nad Rough Sets: an Attempt Toward Combining Them. In: Proceedings of the 9th EAI International Conference on Bio-inspired Information and Communications Technologies (formerly BIONETICS), New York, USA, December 3-5, 2015. pdf

Prowadzone przedmioty:

Problemy społeczne i zawodowe informatyki, Metodyki projektowania aplikacji i systemów komputerowych, Komunikacja człowiek – komputer, Technologia informacyjna, Proseminarium, Seminarium.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Bolesław Jaskuła
Biuro ds. Jakości Kształcenia
e-mail: bjaskula@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2,
p. RA102
tel.: 017/ 866 14 64


KONSULTACJE

Czwartek: 9.00 – 9.45 (online)

Sobota (Zjazdy KIS): 45 minut (online) – po wcześniejszym kontakcie mailowym

https://wsiz.webex.com/meet/bjaskula

 

 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content