BIP WSIiZ

Dr Bolesław Jaskuła

Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia/ Kierownik Biura ds. Jakości Kształcenia.

Wykładowca w Katedrze Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego.

Pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od roku 1996.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Moskiewska Akademia Nauk Pedagogicznych, Instytut Informatyki, rok 1992), Podyplomowe Studia Informatyczne (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie /ob. Uniwersytet Rzeszowski/, Wydział Matematyczno-Fizyczny, rok 1995), magister techniki (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie /ob. Uniwersytet Rzeszowski/, Wydział Matematyczno-Fizyczny, rok 1988).

Obszar zainteresowań naukowo-badawczych obejmuje m.in. zagadnienia unowocześniania metody eyetrackingu na bazie osiągnięć neuropsychologii, optymalizacji metod analizy danych uzyskiwanych w procesie eyetrackingu, a także projektowania aplikacji (konwencjonalnych, internetowych i mobilnych, gier komputerowych) oraz systemów komputerowych.

Autor publikacji z zakresu nauczania przedmiotów informatycznych, projektowania aplikacji i systemów komputerowych, modelowania procesów neurokognitywnych oraz eyetrackingu.

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w latach 2000 – 2015 pełnił następujące funkcje: Prorektor ds. Nauczania, Kierownik Zakładu Technologii Kształcenia, Pełnomocnik Rektora ds. Wdrażania Nowych Technologii Kształcenia, Prodziekan Wydziału Administracyjno – Informatycznego, Dyrektor Instytutu Informatyki Biomedycznej.

Zainteresowania pozanaukowe: modelarstwo redukcyjne (skala 1:72); gry strategiczne.

 

Jaskuła B.: Neuroedukacja – nowy obszar zastosowań komputera w kształceniu. Edukacja: studia, badania, innowacje, nr 2, 2010, ss. 45-50.

Jaskuła B.: Projektowanie psychoterapeutycznych systemów wirtualnej rzeczywistości – wybrane zagadnienia. Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne, tom 19, 2010, ss. 157-162.

Jaskuła B., Pancerz K., Jachyra D., Szkoła J.: Pupil Dilation As an Indicator of the Face Recognition Moment: An Experimental Study. Proceedings of the International Workshop on Biomedical Informatics and Biometric Technologies (BT’2011), Zilina, Slovak Republic, November 10-11, 2011.
 
Jaskuła B., Pancerz K.: Toward Interactive Computer Systems Based on Eye-tracking Technology Modernizing Didactics of Visual Art Perception. CYBEREmpathy, Issue 1, 2012. pdf
 
Jaskuła B., Szkoła J., Pancerz K.: Complex Network Properties of Eye-Tracking in the Face Recognition Process – An Initial Study. In: S. Van Huffel, C. Correia, A. Fred, H. Gamboa (Eds.), Proceedings of the International Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing (BIOSIGNALS’2012), Vilamoura, Algarve, Portugal, February 1-4, 2012, pp. 462-465.

Jaskuła B., Szkoła J., Pancerz K.: Towards Determining Syntactic Complexity of Visual Stimuli Used in Art Therapy. In: M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki (Eds.), Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS’2013), Krakow, Poland, September 8-11, 2013, pp. 219-223. pdf

Jaskuła B., Szkoła J., Pancerz K.: SOM Based Segmentation of Visual Stimuli in Diagnosis and Therapy of Neuropsychological Disorders. In: A. Gruca, T. Czachórski, S. Kozielski (Eds.), Man-Machine Interactions 3. Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 242, Springer International Publishing, 2014, pp. 55-62.

Jaskuła B. Wprowadzenie do projektowania interaktywnych systemów komputerowych. Rzeszów, 2014, 240 s.

Jaskuła B. Percepcja wizualna jako obszar badań neurokognitywnych, [w:] J.Woleński, A.Dąbrowski (red.):Metodologiczne i teoretyczne problemy kognitywistyki, s.113 – 141. Copernicus Center Press, Kraków, 2014.

Jaskuła B., Pancerz. K, Szkoła J. Toward Synchronization of EEG and Eye-tracking Data
Using an Expert System. Extended Abstract, [w:] Z.Suraj, L.Czaja (eds.), Proceedings of the 24th International Workshop on Concurrency, Specification & Programming vol.1, s. 196 – 198, Rzeszow, Poland, September 28-30, 2015. pdf

Jaskuła B.  Percepcyjne procesy decyzyjne w świetle badań neurokognitywnych,
[w:] A. Dąbrowski, A.Schumann,  J.Woleński (red.): Podejmowanie decyzji. Pojęcia, teorie, kontrowersje, s.89 – 120. Copernicus Center Press, Kraków, 2015.

Pancerz, K., Jaskuła, B., Szkoła, J., Derkacz A.: Eye-tracking Data, Complex Networks nad Rough Sets: an Attempt Toward Combining Them. In: Proceedings of the 9th EAI International Conference on Bio-inspired Information and Communications Technologies (formerly BIONETICS), New York, USA, December 3-5, 2015. pdf

Prowadzone przedmioty:

Metodologia badań, Seminarium dyplomowe.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Biuro ds. Jakości Kształcenia

pokój: RA102

e-mail: bjaskula@wsiz.edu.pl

tel.: 17 866 1111 (14 64)

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów


KONSULTACJE

Czwartek: 16.00 – 17.30 (online na platformie Cisco Webex, po wcześniejszym kontakcie mailowym)

Łącze do „Pokoju osobistego” na platformie Cisco Webex – https://wsiz.webex.com/meet/bjaskula

W sytuacjach „awaryjnych” możliwy jest kontakt w innym termine, po wcześniejszym jego uzgodnieniu drogą mailową.

 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Krzysztofa Ciesielskiego, prof. UJ
pt. „Nie tylko 2+2 = 4, czyli potęga matematycznej wyobraźni”
odbędzie się 21 lutego (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Zobacz zapowiedź: https://www.youtube.com/watch?v=O98mMhnQNEg&t=16s
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content