Mgr Łukasz Stokłosa

Wykładowca w Instytucie Zarządzania Lotnictwem.

Członek Zespołu ds. e-learningu.

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. W 2008 roku uzyskał dyplom magistra turystyki i rekreacji o specjalności zarządzanie w turystyce.

Zainteresowania naukowe:
– e-turystyka,
– zarządzanie obszarami recepcji turystycznej,
– promocja i wizerunek obszarów recepcji turystycznej,
– turystyka kulturowa,
– zrównoważony rozwój turystyki.

W latach 2009-2019 był pracownikiem Katedry Turystyki i Rekreacji WSIiZ. W okresie maj 2011 – kwiecień 2012 stypendysta programu Sciex-NMS – roczny staż w Università della Svizzera italiana w Lugano (Szwajcaria). Od kwietnia 2017 roku jest pracownikiem Zespołu ds. e-learningu WSIiZ.

 

  • Stokłosa Ł., Marchiori E., Cantoni L., Piotrowski M., 2013. The Use of Destination Online Reputation Model to Evaluate a Tourism Destination. The Case of Podkarpackie Region, Folia Turistica, nr 28 (2), s. 131-149.
  • Stokłosa Ł., Krupa J., Wątroba Ł., 2013. Portal internetowy jako narzędzie komunikacji i promocji obszarów recepcji turystycznej – analiza porównawcza na przykładzie województwa podkarpackiego i szwajcarskiego kantonu Ticino, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 303, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych, (red.) A. Rapacz, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 265-275.
  • Stokłosa Ł., Krupa J., 2013. Rozwój turystyki zrównoważonej na obszarach chronionych, Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja, Zeszyt nr 11(1) pt. Zrównoważony rozwój turystyki w regionach Polski, Wyd. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa, s. 17-32.
  • Stokłosa Ł., Krupa J., 2014. Tanatoturystyka – cel wyjazdów turystyczno-kulturowych, [w:] Zrównoważona turystyka szansą ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego i rozwoju gospodarczego gmin Pogórza Dynowskiego, (red.) J. Krupy, Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów, s. 185-199.
  • Stokłosa Ł., Krupa J., 2015. Żywnościowe produkty tradycyjne i regionalne jako kulturowy walor turystyczny Podkarpacia. Analiza na przykładzie dziedzictwa kulinarnego powiatu łańcuckiego, [w:] Kreowanie przedsiębiorczości w turystyce na terenach wiejskich oraz ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, (red.) J. Krupa, Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów 2015, s. 393-415.
  • Stokłosa Ł., Krupa J., 2015. Imprezy kulinarne jako atrakcja turystyczna, Europa Regionum, tom XXIV, Wydawnictwo Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 193-202.
  • Krupa J., Stokłosa Ł., 2015. Winnice oraz imprezy winiarskie atrakcją turystyczną regionu, Europa Regionum, tom XXXIII, Wydawnictwo Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 259-270.
  • Stokłosa Ł., 2016. Marketing internetowy w polskich organizacjach turystycznych – motywacje, ograniczenia i czynniki sprzyjające podejmowaniu działań promocyjnych w sieci, Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja, nr 17 (1), s. 283-292.

Prowadzone przedmioty:

International Marketing, Marketing in Transport and Logistics, Myślenie projektowe.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Mgr Łukasz Stokłosa
Instytut Zarządzania Lotnictwem / Zespół ds. e-learningu
e-mail: lstoklosa@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2,
p. RA105
tel.: 017 /866 14 48 lub 017 /866 11 97

 


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

W miesiącach styczeń-luty 2020:
Środy: 11:30-13:30, RA105

 

 

Conducted courses:

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Office hours

Due to the currently binding state of epidemiological threat caused by the COVID-19 pandemic and restrictions concerning higher education, in the fall semester of 2020/2021 office hours are conducted both traditionally and by email. Traditional meetings within office hours should be arranged by prior email contact.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021