BIP WSIiZ
Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej

Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej

DANE OGÓLNE

Jednostka organizacyjna Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej o charakterze badawczo-dydaktycznym.

Kierownik Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej
dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ
tel. 12 270 40 81 aadamski@wsiz.edu.pl

Dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ

 

Dziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej
dr Iwona Leonowicz-Bukała

tel. 17 866 14 87 ileonowicz@wsiz.edu.pl
p. RA246

Kiedy zamkniemy oczy, cukrzyca nie zniknie

 

Prodziekan Digital Marketingu
mgr Łukasz Bis

tel. 17 866 14 70 lbis@wsiz.edu.pl
p. KM13

Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej

 

Sekretarz Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej
mgr Izabela Lenczowska
tel. 17 866 12 97 ilenczowska@wsiz.edu.pl
p. RA135

Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej jest jednostką, której pracownicy zajmują się interdyscyplinarnymi badaniami mediów i komunikowania, realizują projekty i prace naukowo-badawcze, jak również kształcą przyszłych pracowników mediów, marketingu i branży kreatywnej. Pod opieką katedry działa studencki Intro Magazyn.


Pracownicy i współpracownicy KMiKS prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

 1. Analityka internetowa i badania User Experience,
 2. Analityka internetowa i marketing cyfrowy,
 3. Analiza dyskursu medialnego,
 4. Analiza zawartości mediów,
 5. Badania rynku mediów,
 6. Badanie rynku mediów i monitoring mediów,
 7. Big Data w marketingu,
 8. Branding,
 9. Branding narodowy,
 10. Corporate identity i branding,
 11. Cywilizacja medialna,
 12. Dykcja i zasady poprawnej wymowy,
 13. Dziennikarstwo obywatelskie,
 14. Dziennikarstwo online,
 15. E-public relations,
 16. Ekonomika mass mediów,
 17. E-mail marketing,
 18. Etyka dziennikarska,
 19. Etyka mediów i komunikacji społecznej,
 20. Filozofia multimediów – rzeczywistość multimedialna,
 21. Gatunki dziennikarskie,
 22. Głos i efekty dźwiękowe,
 23. Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku,
 24. Gra decyzyjna – planowanie mediów w kampaniach reklamowych,
 25. Historia mediów na świecie,
 26. Historia mediów w Polsce,
 27. Historia mediów,
 28. Język i techniki reklamy,
 29. Język komunikacji internetowej,
 30. Język reklamy,
 31. Kampanie PR,
 32. Kampanie PR i public relations w sieci,
 33. Kampanie PR online,
 34. Kampanie reklamowe w Internecie,
 35. Komunikacja marketingowa w Internecie,
 36. Komunikacja marketingowa w nowych mediach,
 37. Komunikacja wizerunkowa,
 38. Komunikowanie międzynarodowe,
 39. Komunikowanie w mediach społecznościowych,
 40. Konflikty informacyjne,
 41. Kreacja telewizyjna,
 42. Kreatywne pisanie,
 43. Kształtowanie i badanie opinii publicznej,
 44. Marketing medialny i ekonomika mediów,
 45. Marketing polityczny,
 46. Marketing w mediach,
 47. Marketing w mediach społecznościowych,
 48. Media a komunikacja międzykulturowa,
 49. Media i polityka,
 50. Media interaktywne i widowiska,
 51. Media lokalne i środowiskowe,
 52. Media relations,
 53. Media społecznościowe,
 54. Mediaplanning,
 55. Metody badań medioznawczych,
 56. Monitoring mediów i badania Internetu,
 57. Najnowsza historia Polski,
 58. Narzędzia komunikacji marketingowej online,
 59. Nauka o komunikowaniu,
 60. Nowe trendy w komunikacji marketingowej,
 61. Nowe trendy w marketingu,
 62. Organizacja produkcji multimedialnej,
 63. Personal branding online,
 64. Podstawy digital marketingu,
 65. Podstawy komunikacji marketingowej,
 66. Podstawy komunikowania politycznego,
 67. Pragmatyka językowa,
 68. Psychologia Internetu,
 69. Psychologia reklamy,
 70. Radio online z obróbką dźwięku,
 71. Retoryka dziennikarska,
 72. Rzecznictwo prasowe,
 73. Seminarium dyplomowe,
 74. Sfery zadaniowe public relations,
 75. Socjologia Internetu,
 76. Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów,
 77. Storytelling,
 78. Strategie i kampanie public relations,
 79. Stylistyka i kultura języka,
 80. Techniki reklamy online,
 81. Teoria komunikowania masowego,
 82. Tworzenie scenariuszy i storyboarding,
 83. Warsztat crossmedialny,
 84. Warsztat mikrofonowy z elementami dykcji,
 85. Warsztat prasowy,
 86. Warsztat public relations,
 87. Warsztat radiowy,
 88. Warsztat radiowy z obróbką dźwięku,
 89. Warsztat telewizyjny,
 90. Warsztat wideo,
 91. Webwriting,
 92. Webwriting i redagowanie tekstów,
 93. Współczesne media na świecie,
 94. Współczesne media w Polsce,
 95. Współczesne media,
 96. Wykład monograficzny,
 97. Wystąpienia publiczne,
 98. Zachowania konsumentów w Internecie,
 99. Zarządzanie informacją,
 100. Zarządzanie sytuacją kryzysową,
 101. Zintegrowane komunikowanie marketingowe,
 102. Źródła informacji dla dziennikarza,
 103. Źródła informacji i research internetowy.

Informacje o konsultacjach dostępne są na stronach osobistych:

prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas
tgoban@wsiz.edu.pl

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

tsasinska@wsiz.edu.pl

prof. dr hab. Jerzy Bralczyk

jbralczyk@wsiz.edu.pl

dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ

aadamski@wsiz.edu.pl

dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ 
sgawronski@wsiz.edu.pl

dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ
mszewczyk@wsiz.edu.pl

prof. dr hab. Marcin Kozak, prof. WSIiZ
mkozak@wsiz.edu.pl 

dr Iwona Leonowicz-Bukała
ileonowicz@wsiz.edu.pl

dr Barbara Przywara
bprzywara@wsiz.edu.pl

dr Łukasz Błąd
lblad@wsiz.edu.pl

dr Mariusz Pisarski
mpisarski@wsiz.edu.pl

dr Grażyna Bochenek
gbochenek@wsiz.edu.pl

mgr Karolina Góraj

kgoraj@wsiz.edu.pl 

mgr Izabela Lenczowska

ilenczowska@wsiz.edu.pl 

 

Pracownicy współpracujący z Katedrą:

dr Sylwester Zimon  
szimon@wsiz.edu.pl

mgr Krystian Miąsik
kmiasik@wsiz.edu.pl

mgr Oksana Banias
obanias@wsiz.edu.pl

mgr Weronika Ladzińska
wladzinska@wsiz.edu.pl

mgr Mykola Voronin
mvoronin@wsiz.edu.pl

dr Nikodem Sarna

nsarna@wsiz.edu.pl 

 mgr Wojciech Chrzan

wchrzan@wsiz.edu.pl

mgr Joanna Kościółko

jkosciolko@wsiz.edu.pl

mgr Magdalena Łobodzińska

mlobodzinska@wsiz.edu.pl

mgr Ewa Schreiber

eschreiber@wsiz.edu.pl

mgr Eryk Wdowiak

ewdowiak@wsiz.edu.pl

Mikołaj Winkiel

Mwinkiel@wsiz.edu.pl

dr Monika Karpińska

mkarpinska@wsiz.edu.pl

mgr Judyta Kurek-Wdowiak

jkurek@wsiz.edu.pl

dr Marta Nowacka

mnowacka@wsiz.edu.pl

mgr Piotr Niedbała

pniedbala@wsiz.edu.pl

 

Pod opieką Katedry znajdują się:

Grupa mediów studenckich intro.media:

 • Czasopismo elektroniczne „Social Communication” (20 pkt.) – redaktor naczelny: prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński, sekretarz redakcji: dr Iwona Leonowicz-Bukała (http://socialcommunication.edu.pl/)

DANE KONTAKTOWE:

Lokalizacja:

Budynek Główny, 
I piętro pok. RA135 
ul. Sucharskiego 2, 
35-225 Rzeszów

Telefon: 
17 866 12 97 
17 866 14 63

Konsultacje: 

konsultacje sem. letni 23-24

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content