Zakład Grafiki Komputerowej

DANE OGÓLNE

Jednostka organizacyjna Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej o charakterze dydaktycznym.

Zakład odpowiedzialny jest za realizację kierunku Grafika Komputerowa i Produkcja Multimedialna oraz ścieżki kształcenia Grafika Komputerowa w Mediach.

Kierownik Zakładu: 
Prof. zw. Andrzej Głowacki (strona osobista)
tel. 17 866 14 43 
aglowacki@wsiz.edu.pl
Konsultacje: informacja w sali KM18

Prof. dr hab. Andrzej Głowacki

Sekretarz Zakładu: 
mgr Mikołaj Birek (strona osobista
tel. 17 866 11 92 
mbirek@wsiz.edu.pl
Konsultacje: Czwartek, 09:00 – 11:00 pok. KM13

 


Pracownicy i współpracownicy Zakładu Grafiki Komputerowej prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

  • Digital paintingGrafika multimedialna
  • Historia fotografii
  • Podstawowe oprogramowanie graficzne
  • Pracownia projektowania graficznego
  • Projektowanie przestrzeni multimedialnych
  • Rysunek i kompozycja
  • Typografia
  • Pracownia animacji
  • Pracownia fotografii cyfrowej

 

mgr Maciej Kisała (strona osobista
mkisala@wsiz.edu.pl 
Konsultacje: Wtorki, środy 13:00 – 14:00 pok. RA018

mgr Dominika Piętak (strona osobista
dpietak@wsiz.edu.pl 
Konsultacje: Wtorek, 15:30 – 17:30 pok. RA018

mgr Monika Masłyk (strona osobista
mmaslyk@wsiz.edu.pl 
Konsultacje: Środa 11:30 – 12:30, Sobota 14:30 – 15:30, pok. KM13

 

Współpracownicy Zakładu:

mgr Piotr Kordyś 
pkordys@wsiz.edu.pl

dr Wojciech Birek 
wojtek.birek@gmail.com 

mgr Wojciech Witowski 
wwitowski@wsiz.edu.pl 

DANE KONTAKTOWE:

Lokalizacja Zakładu:

Centrum Edukacji Międzynarodowej
pok. KM18, KM13, parter
Kielnarowa 386M,
36-020 Tyczyn

Zakład Grafiki Komputerowej

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021