BIP WSIiZ
O nas

O nas

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie  to największa niepubliczna uczelnia wyższa na Podkarpaciu. Powstała 8 marca 1996 roku jako rozwinięcie działalności Rzeszowskiej Szkoły Menadżerów i Stowarzyszenia Promocji i Przedsiębiorczości.

Powołanie WSIiZ stanowiło odpowiedź na wyzwania związane z transformacją społeczno-polityczną Polski po 1989 roku i potrzebą kształcenia kadr zdolnych do działania w nowych demokratyczno-rynkowych realiach. Głównym pomysłodawcą i twórcą uczelni był dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ, wieloletni Rektor, a obecnie Prezydent WSIiZ.

Początkowo Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania proponowała 3 kierunki studiów, natomiast w roku akademickim 2023/24 oferta Uczelni obejmuje 16 kierunków i ścieżek kształcenia, a nauka na nich odbywa się zarówno w języku polskim, jak i angielskim. W ramach WSIiZ funkcjonują cztery Kolegia: Medyczne, Zarządzania, Informatyki Stosowanej oraz Mediów i Komunikacji Społecznej, Uczelnia oferuje także szeroką paletę studiów podyplomowych oraz posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinach: Nauki o komunikacji społecznej i mediach; Nauki medyczne; Ekonomia i finanse. Liczba studentów WSIiZ razem ze słuchaczami studiów podyplomowych to ok. 6 tysięcy osób.

Priorytetem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie pozostają: najwyższa jakość edukacji, rozwój badań naukowych oraz współpraca z biznesem i samorządem na rzecz rozwoju Podkarpacia. Dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu starannie dobranej kadry WSIiZ od lat zajmuje wysokie miejsca w międzynarodowych rankingach szkół wyższych (U-Multirank, GreenMetric), a nowatorskie metody nauczania i program dostosowany do potrzeb rynku pracy sprawiają, że studenci są zadowoleni z wyboru tej uczelni. Na mapie regionu oraz Polski Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wyróżnia się także ożywioną współpracą międzynarodową i bogatą ofertą studiów w języku angielskim – z tego powodu jest zaliczana (jako jedyna na Podkarpaciu) do uczelni o klasie międzynarodowej. WSIiZ to uczelnia wielokulturowa, studiuje tu około 1400 studentów zagranicznych z ponad 50 krajów świata.

W 2016 roku do Statutu WSIiZ został wpisany nowy model zarządzania Uczelnią, oparty na wzorach anglosaskich. Zgodnie z tym zapisem organem nadzorczym stał się Prezydent. Do kompetencji Prezydenta WSIiZ należy m.in.: nadzór nad realizacją strategii i misji Uczelni, kontrola realizacji planu rzeczowo – finansowego, koordynowanie współpracy międzynarodowej oraz współpracy z biznesem. Prezydent realizuje swoje statutowe obowiązki korzystając z pomocy Rady Prezydenckiej, zespołów analitycznych oraz ekspertów. Do Władz Uczelni należą ponadto Rektor oraz Prorektorzy: do spraw Nauki oraz do spraw Nauczania.

W marcu 2021 roku WSIiZ obchodziła jubileusz 25-lecia, było to okazją do podsumowania dotychczasowej działalności oraz nakreślenia planów na kolejne lata działalności.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content