O nas

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie  to największa niepubliczna uczelnia wyższa na Podkarpaciu. Powstała 8 marca 1996 roku jako rozwinięcie działalności Rzeszowskiej Szkoły Menadżerów i Stowarzyszenia Promocji i Przedsiębiorczości.

Powołanie WSIiZ stanowiło odpowiedź na wyzwania związane z transformacją społeczno-polityczną Polski po 1989 roku i potrzebą kształcenia kadr zdolnych do działania w nowych demokratyczno-rynkowych realiach. Głównym pomysłodawcą i twórcą uczelni był dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ, wieloletni Rektor, a obecnie Prezydent WSIiZ.

Początkowo Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania proponowała 3 kierunki studiów, natomiast w roku akademickim 2021/22 oferta Uczelni obejmuje 13 kierunków i ścieżek kształcenia, a nauka na nich odbywa się zarówno w języku polskim, jak i angielskim. W ramach WSIiZ funkcjonują cztery Kolegia: Medyczne, Zarządzania, Informatyki Stosowanej oraz Mediów i Komunikacji Społecznej, Uczelnia oferuje także szeroką paletę studiów podyplomowych oraz daje możliwość studiów doktoranckich – uprawnienia do nadawania tytułu doktora w zakresie nauk o mediach WSIiZ zdobyła w 2015 roku, zyskując tym samym status uczelni akademickiej.

Priorytetem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie pozostają: najwyższa jakość edukacji, rozwój badań naukowych oraz współpraca z biznesem i samorządem na rzecz rozwoju Podkarpacia. Dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu starannie dobranej kadry WSIiZ od lat zajmuje wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych, a nowatorskie metody nauczania i program dostosowany do potrzeb rynku pracy sprawiają, że studenci są zadowoleni z wyboru tej uczelni. Na mapie regionu oraz Polski Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wyróżnia się także ożywioną współpracą międzynarodową i bogatą ofertą studiów w języku angielskim – z tego powodu jest zaliczana (jako jedyna na Podkarpaciu) do uczelni o klasie międzynarodowej.

W 2016 roku do Statutu WSIiZ został wpisany nowy model zarządzania Uczelnią, oparty na wzorach anglosaskich. Zgodnie z tym zapisem organem nadzorczym stał się Prezydent. Do kompetencji Prezydenta WSIiZ należy m.in.: nadzór nad realizacją strategii i misji  Uczelni, kontrola realizacji planu rzeczowo – finansowego, koordynowanie współpracy międzynarodowej oraz współpracy z biznesem. Prezydent realizuje swoje statutowe obowiązki korzystając z pomocy Rady Prezydenckiej, zespołów analitycznych oraz ekspertów. Do Władz Uczelni należą ponadto Rektor oraz Prorektorzy: do spraw Nauki oraz do spraw Nauczania.

W marcu 2021 roku WSIiZ obchodziła jubileusz 25-lecia, było to okazją do podsumowania dotychczasowej działalności oraz nakreślenia planów na kolejne lata działalności.

O nas

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021