Instytut Badań i Analiz Finansowych

DANE OGÓLNE

Jednostka organizacyjna Kolegium Zarządzania o charakterze badawczym.

Instytut Badań i Analiz Finansowych jest jednostką badawczą mającą na celu rozwój i propagowanie wiedzy finansowej oraz jej transfer do praktyki biznesowej.

Zakres działania Instytutu obejmuje m.in.:

  • prowadzenie badań naukowych w dziedzinie szeroko rozumianych finansów oraz publikowanie ich wyników w kraju i za granicą,
  • stymulowanie wymiany poglądów poprzez organizowanie konferencji i seminariów naukowych, podejmowanie inicjatyw edukacyjnych mających na celu podnoszenie wiedzy na temat zjawisk i zagadnień finansowych, w tym m.in. organizowanie szkoleń, warsztatów, studiów podyplomowych, wykładów otwartych itp.,
  • projektowanie i wdrażanie rozwiązań biznesowych usprawniających zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
  • doradztwo finansowe na rzecz organizacji i podmiotów różnego rodzaju.

Instytut Badań i Analiz Finansowych jest również autorem „Finansowego Kwartalnika Internetowego”, który skupia się na publikacjach z zakresu biznesu, finansów publicznych, ubezpieczeń, bankowości, rachunkowości, rynków kapitałowych i prawnych aspektów zarządzania finansami.


W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje prowadzone są jedynie za pośrednictwem adresów e-mail. 

Due to the state of epidemic threat caused by COVID-19 and restrictions imposed on higher education, consultations are conducted only through e-mail. 

 

dr Wojciech Misiąg, prof. WSIiZ – Dyrektor Generalny IBAF
wmisiag@wsiz.edu.pl

dr hab. Tomasz Skica, prof. WSIiZ – Dyrektor ds. Badań i Nauki IBAF
tskica@wsiz.edu.pl
tel.: (017) 866-11-73

dr Jacek Rodzinka – Dyrektor ds. Rozwoju Komercji IBAF
jrodzinka@wsiz.edu.pl
tel.: (017) 866-13-21

dr Ulyana Zaremba
uzaremba@wsiz.edu.pl
tel.: (017) 866-11-85

mgr Małgorzata Leśniowska-Gontarz
mlesniowska@wsiz.edu.pl
tel.: (017) 866-12-26

mgr Karolina Palimąka
kpalimaka@wsiz.edu.pl
tel.: (017) 866-13-22

Gabriela Karaś – Sekretarz Instytutu
gkaras@wsiz.edu.pl
tel.: (017) 866-13-22

DANE KONTAKTOWE:

Instytut Badań i Analiz Finansowych
Budynek główny WSIiZ
pokój RA 248
ul. Sucharskiego 2, Rzeszów
tel. (017) 866-11-85
www.ibaf.edu.pl

Instytut Badań i Analiz Finansowych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021