BIP WSIiZ
Instytut Badań i Analiz Finansowych

Instytut Badań i Analiz Finansowych

DANE OGÓLNE

Jednostka organizacyjna Kolegium Zarządzania o charakterze badawczym.

Instytut Badań i Analiz Finansowych jest jednostką badawczą mającą na celu rozwój i propagowanie wiedzy finansowej oraz jej transfer do praktyki biznesowej.

Zakres działania Instytutu obejmuje m.in.:

  • prowadzenie badań naukowych w dziedzinie szeroko rozumianych finansów oraz publikowanie ich wyników w kraju i za granicą,
  • stymulowanie wymiany poglądów poprzez organizowanie konferencji i seminariów naukowych, podejmowanie inicjatyw edukacyjnych mających na celu podnoszenie wiedzy na temat zjawisk i zagadnień finansowych, w tym m.in. organizowanie szkoleń, warsztatów, studiów podyplomowych, wykładów otwartych itp.,
  • projektowanie i wdrażanie rozwiązań biznesowych usprawniających zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
  • doradztwo finansowe na rzecz organizacji i podmiotów różnego rodzaju.

Instytut Badań i Analiz Finansowych jest również zaangażowany w działalność czasopisma naukowego „Financial Internet Quarterly”, które skupia się na publikacjach z zakresu biznesu, finansów publicznych, ubezpieczeń, bankowości, rachunkowości, rynków kapitałowych i prawnych aspektów zarządzania finansami.


dr Wojciech Misiąg, prof. WSIiZ – Dyrektor Generalny IBAF
wmisiag@wsiz.edu.pl

dr Jacek Rodzinka – Dyrektor ds. Rozwoju Komercji IBAF
jrodzinka@wsiz.edu.pl
tel.: (017) 866-13-21

p. Anna Gacek – Sekretarz Instytutu
agacek@wsiz.edu.pl
tel.: (017) 866-13-22

mgr Jan Misiąg
jmisiag@wsiz.edu.pl

mgr Karolina Palimąka
kpalimaka@wsiz.edu.pl
tel.: (017) 866-11-85

DANE KONTAKTOWE:

Instytut Badań i Analiz Finansowych
Budynek główny WSIiZ
pokój RA 216
ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów
tel. (017) 866-11-85
www.ibaf.edu.pl

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu prof. dr hab. Małgorzaty Bzowskiej–Bakalarz
pt. „Naturalni sojusznicy ochrony roślin – niszczyć czy współpracować?” odbędzie się 18 października (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content