BIP WSIiZ
Instytut Badań i Analiz Finansowych

Instytut Badań i Analiz Finansowych

DANE OGÓLNE

Jednostka organizacyjna Kolegium Zarządzania o charakterze badawczym.

Instytut Badań i Analiz Finansowych jest jednostką badawczą mającą na celu rozwój i propagowanie wiedzy finansowej oraz jej transfer do praktyki biznesowej.

Zakres działania Instytutu obejmuje m.in.:

  • prowadzenie badań naukowych w dziedzinie szeroko rozumianych finansów oraz publikowanie ich wyników w kraju i za granicą,
  • stymulowanie wymiany poglądów poprzez organizowanie konferencji i seminariów naukowych, podejmowanie inicjatyw edukacyjnych mających na celu podnoszenie wiedzy na temat zjawisk i zagadnień finansowych, w tym m.in. organizowanie szkoleń, warsztatów, studiów podyplomowych, wykładów otwartych itp.,
  • projektowanie i wdrażanie rozwiązań biznesowych usprawniających zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
  • doradztwo finansowe na rzecz organizacji i podmiotów różnego rodzaju.

Instytut Badań i Analiz Finansowych jest również zaangażowany w działalność czasopisma naukowego „Financial Internet Quarterly”, które skupia się na publikacjach z zakresu biznesu, finansów publicznych, ubezpieczeń, bankowości, rachunkowości, rynków kapitałowych i prawnych aspektów zarządzania finansami.


dr Wojciech Misiąg, prof. WSIiZ – Dyrektor Generalny IBAF
wmisiag@wsiz.edu.pl

dr Jacek Rodzinka – Dyrektor ds. Rozwoju Komercji IBAF
jrodzinka@wsiz.edu.pl
tel.: (017) 866-13-21

p. Anna Gacek – Sekretarz Instytutu
agacek@wsiz.edu.pl
tel.: (017) 866-13-22

mgr Jan Misiąg
jmisiag@wsiz.edu.pl

mgr Karolina Palimąka
kpalimaka@wsiz.edu.pl
tel.: (017) 866-11-85

DANE KONTAKTOWE:

Instytut Badań i Analiz Finansowych
Budynek główny WSIiZ
pokój RA 216
ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów
tel. (017) 866-11-85
www.ibaf.edu.pl

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content