BIP WSIiZ
Katedra Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych

Katedra Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych

DANE OGÓLNE

Jednostka organizacyjna Kolegium Medycznego o charakterze badawczo-dydaktycznym.

Katedra Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych prowadzi działalność naukową oraz dydaktyczną. Badania prowadzone przez członków Katedry oraz osoby współpracujące obejmują zarówno aspekty naukowe jak i aplikacyjne.

 

Kierownik Katedry: 

dr hab. inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska, prof. WSIiZ

e-mail: zniziol@wsiz.edu.pl

dr hab. inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska, prof. WSIiZ

 

Sekretarz Katedry:

mgr Martyna Zagórska-Dziok

e-mail: mzagorska@wsiz.edu.pl

 


Pracownicy i współpracownicy Katedry  prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

 

 • Towaroznawstwo produktów kosmetycznych
 • Surowce kosmetyczne
 • Receptura kosmetyczna
 • Technologia i projektowanie kosmetyków
 • Receptura preparatów kosmetycznych
 • Biologia z genetyką
 • Farmakognozja
 • Podstawy fitoterapii
 • Przegląd roślin leczniczych
 • Surowce roślinne i ich przetwory
 • Terapie roślinne
 • Metody oceny jakości kosmetyków
 • Perfumeria
 • Analiza i ocena jakości żywności
 • Nutrikosmetyki i suplementy diety
 • Seminarium dyplomowe
 • Przemysłowa produkcja kosmetyków
 • Fizykochemia form i surowców kosmetycznych
 • Metody pozyskiwania surowców roślinnych
 • Aromaterapia z elementami analizy sensorycznej
 • Chemia kosmetyczna
 • Biochemia z biofizyką
 • Biochemia ogólna i żywności
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Mikrobiologia
 • Mikrobiologia ogólna i żywności
 • Żywność modyfikowana genetycznie

 

Pracownicy współpracujący z Katedrą:

 • prof. dr hab. inż. Tomasz Wasilewski
 • prof. dr hab. Magdalena Wójciak
 • prof. dr hab. Ireneusz Sowa
 • prof. dr hab. Sławomir Dresler
 • dr hab. Anna Nowak, prof. PUM
 • dr Monika Michalak
 • dr hab. inż. Michał Halagarda, prof. UEK
 • prof. dr hab. Sascha Rohn

DANE KONTAKTOWE:

Lokalizacja:

Centrum Turystyki i Rekreacji

WSIiZ Kielnarowa, pok. KA 110

 

Telefon:

17 866 1530  (Kierownik Katedry)

17 866 1415  (Sekretarz Katedry)

KONSULTACJE:

Terminy konsultacji zamieszczone są na stronach poszczególnych nauczycieli akademickich. Lista dostępna w zakładce Pracownicy .

Korespondencję należy kierować na adres:
Katedra Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych
Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ
Kielnarowa 386 A
36-020 Tyczyn

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content