BIP WSIiZ
Katedra Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych

Katedra Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych

DANE OGÓLNE

Jednostka organizacyjna Kolegium Medycznego o charakterze badawczo-dydaktycznym.

Katedra Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych prowadzi działalność naukową oraz dydaktyczną. Badania prowadzone przez członków Katedry oraz osoby współpracujące obejmują zarówno aspekty naukowe jak i aplikacyjne.

 

Kierownik Katedry: 

dr hab. inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska, prof. WSIiZ

e-mail: zniziol@wsiz.edu.pl

dr hab. inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska, prof. WSIiZ

 

Sekretarz Katedry:

mgr Martyna Zagórska-Dziok

e-mail: mzagorska@wsiz.edu.pl

 


Pracownicy i współpracownicy Katedry  prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

 

 • Towaroznawstwo produktów kosmetycznych
 • Surowce kosmetyczne
 • Receptura kosmetyczna
 • Technologia i projektowanie kosmetyków
 • Receptura preparatów kosmetycznych
 • Biologia z genetyką
 • Farmakognozja
 • Podstawy fitoterapii
 • Przegląd roślin leczniczych
 • Surowce roślinne i ich przetwory
 • Terapie roślinne
 • Metody oceny jakości kosmetyków
 • Perfumeria
 • Analiza i ocena jakości żywności
 • Nutrikosmetyki i suplementy diety
 • Seminarium dyplomowe
 • Przemysłowa produkcja kosmetyków
 • Fizykochemia form i surowców kosmetycznych
 • Metody pozyskiwania surowców roślinnych
 • Aromaterapia z elementami analizy sensorycznej
 • Chemia kosmetyczna
 • Biochemia z biofizyką
 • Biochemia ogólna i żywności
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Mikrobiologia
 • Mikrobiologia ogólna i żywności
 • Żywność modyfikowana genetycznie

 

Pracownicy współpracujący z Katedrą Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych

  • prof. dr hab.inż. Marcin Sobczak
  • prof. dr hab. inż. Tomasz Wasilewski

DANE KONTAKTOWE:

Lokalizacja:

Centrum Turystyki i Rekreacji

WSIiZ Kielnarowa, pok. KA 110

 

Telefon:

17 866 1530  (Kierownik Katedry)

17 866 1415  (Sekretarz Katedry)

KONSULTACJE:

Terminy konsultacji zamieszczone są na stronach poszczególnych nauczycieli akademickich. Lista dostępna w zakładce Pracownicy .

Korespondencję należy kierować na adres:
Katedra Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych
Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ
Kielnarowa 386 A
36-020 Tyczyn

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content