BIP WSIiZ
Jednostki organizacyjne WSIiZ

Jednostki organizacyjne WSIiZ

Struktura organizacyjna Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

KOLEGIA

Jednostki badawczo – dydaktyczne

 • Katedra Logistyki i Inżynierii Procesowej,
 • Katedra Ekonomii i Finansów,
 • Katedra Zarządzania.

Jednostki badawcze

 • Instytut Badań i Analiz Finansowych,
 • Instytut Zarządzania Lotnictwem.

Centra usług

 • Akademickie Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii.

Jednostki badawczo-dydaktyczne

 • Katedra Inteligentnych Systemów i Sieci,
 • Katedra Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego,
 • Katedra Sztucznej Inteligencji,
 • Katedra Zastosowań Systemów Informatycznych.

Centra usług

 • Centrum Usług Informatycznych.

Jednostki badawczo-dydaktyczne

 • Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej,
 • Katedra Nauk o Polityce i Administracji,
 • Katedra Nauk Społecznych,
 • Katedra Projektowania Graficznego.

Jednostki dydaktyczne

 • Seminarium Doktoranckie,
 • Zakład Filologii Angielskiej,
 • Zakład Grafiki Komputerowej,
 • Zakład Języków Obcych.

Jednostki badawcze

 • Instytut Analiz Edukacji.

Centra usług

 • Centrum Innowacji i Wzornictwa Praktycznego,
 • Centrum Języków Obcych.

Jednostki badawczo-dydaktyczne

 • Katedra Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej,
 • Katedra Fizjoterapii,
 • Katedra Kosmetologii,
 • Katedra Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych,

Jednostki dydaktyczne

 • Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu,
 • Zakład Pielęgniarstwa,
 • Katedra Biotechnologii i Biologii Komórki.

Centra usług

 • Centrum Wdrożeniowo-Usługowe.

JEDNOSTKI POMOCNICZE

 • Biuro Doradztwa Personalnego – kontakt
 • Biuro ds. Jakości Kształcenia,
 • Biuro Karier – kontakt
 • Biuro ds. Organizacji i Współpracy,
 • Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych,
 • Biuro Prasowe – kontakt
 • Biuro Prezydenta,
 • Biuro Projektów,
 • Biuro Analiz i Controllingu,
 • Biuro Rektora – kontakt
 • Biuro Spraw Międzynarodowych – kontakt
 • Kancelaria Ogólna i Archiwum – kontakt
 • Biuro Pełnomocnika Prezydenta ds. Rekrutacji Międzynarodowej,
 • Biuro Wsparcia Studentów Międzynarodowych.
 • Dział Administracji – Kampus w Rzeszowie, kontakt
 • Dział Administracji – Kampus w Kielnarowej, kontakt
 • Dział Eksploatacji Systemów – kontakt
 • Dział Ewidencji Sprzętu Komputerowego oraz Zakupów – kontakt
 • Dział Finansów,
 • Dział Infrastruktury IT – kontakt
 • Dział Innowacji Technologicznych – kontakt
 • Dział Inwestycji,
 • Dział Kadr – kontakt
 • Dział Księgowości,
 • Dział Logistyki Procesu Dydaktycznego,
 • Dział Marketingu – kontakt
 • Dział Nauczania – kontakt
 • Dział Nauki – strona
 • Dział Płac,
 • Dział Projektowania i Sprzedaży Produktów i Usług Pozadydaktycznych,
 • Dział Rekrutacji – kontakt
 • Dział Rekrutacji Studentów ze Wschodu – kontakt
 • Dział Serwisu – kontakt
 • Dział Systemów Operacyjnych – kontakt
 • Dziekanat,
 • Dziekanat Studiów Anglojęzycznych (International Office) – kontakt
 • Sekcja Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów,
 • Sekcja Poligrafii – kontakt
 • Sekcja Serwisu w Kielnarowej – kontakt
 • Sekcja ds. Świadczeń Studenckich,
 • Sekcja Techniczna,
 • Sekcja Udostępniania.

CENTRA USŁUGOWE I  INNE JEDNOSTKI

 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,
 • Centrum Kształcenia Lifelong Learning,
 • Centrum Studiów Podyplomowych,
 • Centrum Transferu Technologii i Przedsiębiorczości,
 • Centrum Usług Gastronomicznych.
 • Akademia 50+,
 • Akademickie Liceum Ogólnokształcące,
 • Biblioteka Akademicka,
 • Inspektorat BHP,
 • Klub Akademicki IQ.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content