Kontakt

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Siedziba Uczelni
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
tel.: +48 17 866 11 11 (tutaj możesz poprosić o połączenie z poszczególnymi jednostkami oraz katedrami WSIiZ)
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl
NIP: 813-11-23-670

Dział Rekrutacji
ul. Sucharskiego 2
pok.: 8
35-225 Rzeszów
tel: +48 17 866 11 88
tel: +48 17 866 11 99
e-mail: rekrutacja@wsiz.edu.pl

Biuro Prasowe
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
Pokój RA143

Kontakt dla mediów
e-mail: biuroprasowe@wsiz.edu.pl
tel. 691 992 117
tel. 17 866 14 35 lub 17 866 14 03

Rzecznik Prasowy
dr Grażyna Bochenek
gbochenek@wsiz.edu.pl

Specjalista ds. Mediów
Ksenia Burghardt
kburghardt@wsiz.edu.pl

 
Kontakt

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021