BIP WSIiZ
Katedra Przedsiębiorczości

Katedra Przedsiębiorczości

Jednostka organizacyjna Kolegium Zarządzania o charakterze badawczo-dydaktycznym.

Sekretarz Katedry:

Jakub Boratyn

jboratyn@wsiz.edu.pl

Działalność Dydaktyczna

Pracownicy Katedry Przedsiębiorczości sprawują opiekę merytoryczną nad przedmiotami obejmującymi zagadnienia:

Kreowania koncepcji biznesowych 

Przedsiębiorczości innowacyjnej 

Ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw 

Teorii podejmowania decyzji 

Finansowania działalności gospodarczej

Ekosystemów przedsiębiorczości 

Instrumentalizacji wsparcia publicznego 

Analityki biznesowej oraz modelowania procesów biznesowych

DANE KONTAKTOWE:

Katedra Przedsiębiorczości

pokój: RA249

tel.: 17 866 1519

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Terminy konsultacji poszczególnych pracowników podane są na stronach osobistych.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content