Dr hab. Jerzy Król, prof. WSIiZ

Profesor WSIiZ w Katedrze Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego.

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania zatrudniony od października 2019 roku.

Doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Mat. Fiz. Chem., rok 2014), doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Mat. Fiz. Chem., rok 2005), magister nauk matematycznych w dziedzinie matematyka (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Mat. Fiz. Chem., rok 1988).

Jego zainteresowania naukowe obejmują szerokie spektrum od podstaw matematyki i fizyki, poprzez fundamentalne związki między teorią kategorii, teorią mnogości czy teorią modeli, po geometrię i topologię różniczkową przestrzeni wymiarów 3 i 4 i podstawy fizyki. Wraz z Torstenem Asselmeyerem-Malugą z German Aerospace Center z Berlina zaproponowali i rozwinęli techniki umożliwiające wyjaśnienie pewnych nierozwiązanych zagadnień w kosmologii (np. problem stałej kosmologicznej) czy w teorii grawitacji (gładka kwantowa grawitacja). Ostatnio z dr Andrew Schumannem również z WSIiZ, próbują zastosować teorię toposów do zrozumienia zachowań rojów pewnych organizmów żywych (np. ameb) w kontekście realizowania przez nie procesów obliczalnych i nieobliczalnych.

W latach 2005 – 2006 pracował jako asystent w Zakładzie Teorii Pola i Cząstek Elementarnych Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Sląskiego w Katowicach. W latach 2006 – 2018 był adiunktem w Zakładzie Astrofizyki i Kosmologii Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Sląskiego w Katowicach a potem profesorem nadzwyczajnym w tymże zakładzie. Od 2019 roku jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych realizujących szerokie spektrum zainteresowań. Współpracuje ściśle z prof. Michałem Hellerem w dziedzinie czystej teorii kategorii i jej zastosowań w fizyce. Z Torstenem Asseklmeyerem Malugą stworzyli pionierskie podejście do struktur różniczkowych pewnych przestrzeni wymiaru 4 wraz z zastosowaniami w fizyce.

Uprawia wspinaczkę skałkową i turystykę górską.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr hab. Jerzy Król, prof. WSIiZ
Katedra Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego
e-mail: jkrol@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2,
p. RA 244


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje tradycyjne wymagany jest kontakt mailowy.
 
 Środa 21.10.2020, godz. 8:00 – 9:30
 Środa 28.10.2020, godz. 8:00 – 9:30
 Środa 04.11.2020, godz. 8:00 – 9:30
 Środa 11.11.2020, godz. 8:00 – 9:30
 Środa 18.11.2020, godz. 8:00 – 9:30
 Środa 25.11.2020, godz. 8:00 – 9:30
 Poniedziałek 30.11.2020, godz. 8:00 – 9:30

oraz

     Środa 09.12.2020, godz 9.50 – 11.30
 Czwartek 17,12,2020, godz 9.50 – 11.30
 Czwartek 14.01.2021, godz 9.50 – 11.30
 Czwartek 21.01.2021, godz 9.50 – 11.30
 Czwartek 28.01.2021, godz 9.50 – 11.30
    Piątek 05.02.2021, godz 10.45 – 12.30
 Czwartek 11.02.2021, godz 8.00 – 9.30

Additional consultations on 5.12.2020, godz. 10.30-12.00

the link for 5.12.2020: https://wsiz.webex.com/wsiz/j.php?MTID=mf3f1e639ee43f74a6347a87f4b275caf

https://eu.bbcollab.com/guest/616a426b155a404b9ff9367255b9dbfc

https://wsiz.webex.com/wsiz/j.php?MTID=ma271c1af318f0d35cf2223e913048727 (for 30.11.2020)

https://wsiz.webex.com/wsiz/j.php?MTID=m6cbd80c8ec99c13b417403dad3074de9 (for 9.12.2020)

https://wsiz.webex.com/wsiz/j.php?MTID=madc6015d30e431c0639f99362068a6f2 (for 17.12.2020)

https://wsiz.webex.com/wsiz/j.php?MTID=mb27c43fc263cd24d04590190cfabc3e3 (for 14.01; 21.01; 29.01.2020)

https://wsiz.webex.com/wsiz/j.php?MTID=m21390a327bf9e488fd1bfd33a4d5eb45 (for 05.02.2021)

https://wsiz.webex.com/wsiz/j.php?MTID=mc3ca1b3edf6d281f06e009cced6174a6 (for 11.02.2021)

PHYSICS: czwartek 19.01.2021 godz. 11.00 – 12.30:

https://wsiz.webex.com/wsiz/j.php?MTID=m863910f1e3e2b25ada95cb44d057302d (19.01.2021)

PHYSICS: czwartek 26.01.2021 godz. 11.00 – 12.30:

https://wsiz.webex.com/wsiz/j.php?MTID=m863910f1e3e2b25ada95cb44d057302d (26.01.2021)

Konsultacje w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu (e-mail).

 

 

Profesor WSIiZ w Katedrze Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego.

Employed at the University of Information Technology and Management since 2019.

Habilitation on theoretical physics (University of Silesia, Faculty of Mathematics, Physics and Chemistry, 2014).

PHD on physics (University of Silesia, Faculty of Mathematics, Physics and Chemistry, 2005).

MSc in mathematics (University of Maria Curie Skłodowska in Lublin, Faculty of Mathematics, Physics and Chemistry, 1988).

His scientific interests focus on various fields of theoretical and mathematical physics and pure mathematics. They range from fundations of mathematics, set theory, category theory to differential geometry of smooth manifolds in dimensions 3 and 4 in mathematics and applications of these fields to physics, particularly quantum mechanics and theory of gravitation. Recently, together with Andrew Schumann, Krzysztof Bielas and Paweł Klimasara (also from WSIZ) they obtained interesting results in computational complexity and degrees of randomness realised by black holes and biological swarms. 

He cooperates tightly with Michał Heller in the field of category theory and Torsten Asselmeyer-Maluga in exotic smoothness of 4-manifolds and its applications to physics.

He authors and co-authors more then 50 scientific publications, book chapters and esseys.

In free time he practices rock climbing and mountaineering.

 

 

 

 

 

Conducted courses:

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Office hours

Due to the currently binding state of epidemiological threat caused by the COVID-19 pandemic and restrictions concerning higher education, in the fall semester of 2020/2021 office hours are conducted both traditionally and by email. Traditional meetings within office hours should be arranged by prior email contact.

Wednesday 21.10.2020, godz. 8:00 – 9:30
Wednesday 28.10.2020, godz. 8:00 – 9:30
Wednesday 04.11.2020, godz. 8:00 – 9:30
Wednesday 11.11.2020, godz. 8:00 – 9:30
Wednesday 18.11.2020, godz. 8:00 – 9:30
Wednesday25.11.2020, godz. 8:00 – 9:30
Monday 30.11.2020, godz. 8:00 – 9:30

and

     Wednesday 09.12.2020, godz 9.50 – 11.30
 Thursday 17,12,2020, godz 9.50 – 11.30
Thursday 14.01.2021, godz 9.50 – 11.30
Thursday 21.01.2021, godz 9.50 – 11.30
Thursday 28.01.2021, godz 9.50 – 11.30
    Friday 05.02.2021, godz 10.45 – 12.30
Thursday 11.02.2021, godz 8.00 – 9.30

Additional consultations on 5.12.2020, godz. 10.30-12.00

the link for 5.12.2020: https://wsiz.webex.com/wsiz/j.php?MTID=mf3f1e639ee43f74a6347a87f4b275caf

https://eu.bbcollab.com/guest/616a426b155a404b9ff9367255b9dbfc

https://wsiz.webex.com/wsiz/j.php?MTID=ma271c1af318f0d35cf2223e913048727 (for 30.11.2020)

https://wsiz.webex.com/wsiz/j.php?MTID=m6cbd80c8ec99c13b417403dad3074de9 (for 9.12.2020)

https://wsiz.webex.com/wsiz/j.php?MTID=madc6015d30e431c0639f99362068a6f2 (for 17.12.2020)

https://wsiz.webex.com/wsiz/j.php?MTID=mb27c43fc263cd24d04590190cfabc3e3 (for 14.01; 21.01; 29.01.2020)

https://wsiz.webex.com/wsiz/j.php?MTID=m21390a327bf9e488fd1bfd33a4d5eb45 (for 05.02.2021)

https://wsiz.webex.com/wsiz/j.php?MTID=mc3ca1b3edf6d281f06e009cced6174a6 (for 11.02.2021)

PHYSICS consultations: Thursday 19.01.2021; 11.00 – 12.30:

https://wsiz.webex.com/wsiz/j.php?MTID=m863910f1e3e2b25ada95cb44d057302d (19.01.2021)

PHYSICS consultations: Thursday 26.01.2021;  11.00 – 12.30:

https://wsiz.webex.com/wsiz/j.php?MTID=m863910f1e3e2b25ada95cb44d057302d (26.01.2021)

The avance Exam on Physics will be held on Tuesday, 21.01.2021; 11.00-12.30

The final avance Exam on Physics (for those who did not succeed the 21st Jan. 2021) Tuesday, 28.01.2021; 11.00 – 12.30

 

Another consultation dates also available after requesting by e-mail.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020