BIP WSIiZ
Katedra Logistyki i Inżynierii Procesowej

Katedra Logistyki i Inżynierii Procesowej

DANE OGÓLNE

Jednostka organizacyjna Kolegium Zarządzania o charakterze badawczo-dydaktycznym.

Kierownik Katedry: prof. nadzw. dr hab Sabina Kauf skauf@wsiz.edu.pl
Zastępca Kierownika: Dr Grzegorz Wróbel gwrobel@wsiz.edu.pl
Sekretarz: mgr Iryna Prokopiuk iprokopiuk@wsiz.edu.pl


Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

Przedmioty podstawowe i kierunkowe

 1. Matematyka
 2. Statystyka
 3. Zarządzanie
 4. Inżynieria systemów i analiza systemowa
 5. Towaroznawstwo i materiałoznawstwo
 6. Zarządzanie produkcją i usługami
 7. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 8. Infrastruktura logistyczna
 9. Logistyka zakupów
 10. Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
 11. Ekonomika transportu  Projektowanie procesów
 12. Kierowanie zespołami ludzkimi
 13. Gra decyzyjna – zarządzanie przedsiębiorstwem
 14. Warsztat logistyczny
 15. Negocjacje handlowe
 16. Projekt dyplomowy (inżynierski)
 17. Zarządzanie projektami
 18. Bazy danych
 19. Sieci komputerowe
 20. Projektowanie systemów logistycznych
 21. Badania operacyjne w logistyce
 22. Gospodarka magazynowa
 23. Systemy transportu produkcyjnego i magazynowego
 24. Systemy komunikacji korporacyjnej i przepływu informacji
 25. Zarządzanie strategiczne

Przedmioty specjalnościowe

 1. Logistyka przedsiębiorstw transportowych
 2. Procesy spedycyjne
 3. Zabezpieczenia i procedury celne
 4. Współczesne tendencje rozwoju transportu
 5. Komputerowa symulacja procesów logistycznych
 6. Zintegrowane systemy informatyczne przedsiębiorstw
 7. Sztuczna inteligencja w logistyce
 8. Logistyka handlu elektronicznego
 9. Transport międzynarodowy
 10. Handel zagraniczny
 11. Zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw
 12. Systemy informatyczne w logistyce

Przedmioty około logistyczne prowadzone na innych kierunkach:

 1. Logistyka
 2. Logistyka w obrocie międzynarodowym
 3. Międzynarodowe standardy zarządzania
 4. Zarządzanie jakością

Informacje o konsultacjach dostępne są na stronach osobistych:

Prof. nadzw. dr hab. Sabina Kauf   skauf@wsiz.edu.pl

Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Łunarski    jlktmiop@prz.edu.pl

Dr Grzegorz Wróbel  gwrobel@wsiz.edu.pl

Dr inż. Piotr Kozik  pkozik@wsiz.edu.pl

Dr Adam Pałacki  apalacki@wsiz.edu.pl

Dr Kateryna Lysenko-Ryba klysenko@wsiz.edu.pl

Dr Dominik Zimon  dzimon@wsiz.edu.pl

Dr inż. Sylwia Olszańska  solszanska@wsiz.edu.pl

Mgr Iryna Prokopiuk  iprokopiuk@wsiz.edu.pl 

Mgr inż. Marharyta Reveniuk mreveniuk@wsiz.edu.pl

DANE KONTAKTOWE:

Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej

pok. KM 18

tel. 17 866 15 26, 17 866 11 86

Konsultacje: 

Terminy konsultacji zamieszczone są na stronach poszczególnych nauczycieli akademickich. Lista dostępna w zakładce Pracownicy.

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu odbędzie się 21 czerwca br. (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.
Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content