BIP WSIiZ
Katedra Logistyki i Inżynierii Procesowej

Katedra Logistyki i Inżynierii Procesowej

DANE OGÓLNE

Jednostka organizacyjna Kolegium Zarządzania o charakterze badawczo-dydaktycznym.

Kierownik Katedry: prof. nadzw. dr hab Sabina Kauf skauf@wsiz.edu.pl
Zastępca Kierownika: dr Grzegorz Wróbel gwrobel@wsiz.edu.pl
Sekretarz: mgr inż. Marharyta Reveniuk mreveniuk@wsiz.edu.pl


Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

Przedmioty podstawowe i kierunkowe

 1. Matematyka
 2. Statystyka
 3. Zarządzanie
 4. Inżynieria systemów i analiza systemowa
 5. Towaroznawstwo i materiałoznawstwo
 6. Zarządzanie produkcją i usługami
 7. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 8. Infrastruktura logistyczna
 9. Logistyka zakupów
 10. Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
 11. Ekonomika transportu 
 12. Projektowanie procesów
 13. Kierowanie zespołami ludzkimi
 14. Gra decyzyjna – zarządzanie przedsiębiorstwem
 15. Warsztat logistyczny
 16. Negocjacje handlowe
 17. Projekt dyplomowy (inżynierski)
 18. Zarządzanie projektami
 19. Bazy danych
 20. Sieci komputerowe
 21. Projektowanie systemów logistycznych
 22. Badania operacyjne w logistyce
 23. Gospodarka magazynowa
 24. Systemy transportu produkcyjnego i magazynowego
 25. Systemy komunikacji korporacyjnej i przepływu informacji
 26. Zarządzanie strategiczne

Przedmioty specjalnościowe

 1. Logistyka przedsiębiorstw transportowych
 2. Procesy spedycyjne
 3. Zabezpieczenia i procedury celne
 4. Współczesne tendencje rozwoju transportu
 5. Komputerowa symulacja procesów logistycznych
 6. Zintegrowane systemy informatyczne przedsiębiorstw
 7. Sztuczna inteligencja w logistyce
 8. Logistyka handlu elektronicznego
 9. Transport międzynarodowy
 10. Handel zagraniczny
 11. Zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw
 12. Systemy informatyczne w logistyce

Przedmioty około logistyczne prowadzone na innych kierunkach:

 1. Logistyka
 2. Logistyka w obrocie międzynarodowym
 3. Międzynarodowe standardy zarządzania
 4. Zarządzanie jakością

Prof. nadzw. dr hab. Sabina Kauf   skauf@wsiz.edu.pl

Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Łunarski    jlktmiop@prz.edu.pl

Dr Grzegorz Wróbel  gwrobel@wsiz.edu.pl

Dr inż. Piotr Kozik  pkozik@wsiz.edu.pl

Dr Adam Pałacki  apalacki@wsiz.edu.pl

Dr Kateryna Lysenko-Ryba klysenko@wsiz.edu.pl

Dr Dominik Zimon  dzimon@wsiz.edu.pl

Dr inż. Sylwia Olszańska  solszanska@wsiz.edu.pl

Mgr Iryna Prokopiuk  iprokopiuk@wsiz.edu.pl 

Mgr inż. Marharyta Reveniuk mreveniuk@wsiz.edu.pl

DANE KONTAKTOWE:

Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej
pok. KM 18
tel. 17 866 15 26, 17 866 11 86

Konsultacje: 
Harmonogram konsultacji prowadzących w semestrze letnim 2023/2024.

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content