BIP WSIiZ
Biomedycyna

Biomedycyna

Biomedycyna

Projekt realizowany jest w ramach nowo utworzonego kierunku Biomedycyna. Zajęcia skierowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz finansowane są z własnych funduszy, a co za tym idzie całkowicie bezpłatne dla uczestników.

Projekt trwa od listopada 2023 r. do czerwca 2024 r.

Biomedycyna

Lekcje mają na celu kształtowanie wiedzy dotyczącej biomedycyny, jako intensywnie rozwijającej się gałęzi medycyny oraz wyjaśnienie znaczenia badań klinicznych dla zdrowia i życia człowieka, czyli wartości, które w ostatnim czasie nabierają ważniejszego niż zwykle znaczenia dla całego społeczeństwa.

Współczesny świat medycyny to nieustający plac doświadczeń i nowych wyzwań związanych ze zdrowiem i chorobą. Wszechobecny stres przyspiesza starzenie się organizmu, potęguje zaburzenia w sferze zdrowia psychicznego. Wirusy, bakterie w nieoczekiwany sposób dezorganizują procesy fizjologiczne organizmu człowieka. Z drugiej strony wykorzystuje się komórki macierzyste w medycynie regeneracyjnej. Wprowadzane są też nowe terapie w leczeniu osób chorych w ramach badań klinicznych, aby polepszyć jakość ich życia. Taki jest obraz współczesnego świata.

W ramach zajęć proponujemy kilka ciekawych tematów z pogranicza biologii komórki, starzenia się, fizjologii, znaczenia komórek macierzystych w procesach fizjologicznych i wdrażania nowych leków na rynek medyczny – czyli najważniejsze informacje o badaniach klinicznych i biomedycynie. Powyższe zagadnienia, a szczególnie badania kliniczne, to stale niedowartościowane, a jednocześnie prężnie rozwijające się obszary, o których warto wiedzieć więcej!

Tematy warsztatów

Wśród proponowanych zajęć są warsztaty praktyczne, które odbywać się będą stacjonarnie w siedzibie uczelni, a także lekcje o charakterze teoretycznym, które można przeprowadzić tradycyjnie lub online:

  • Antyoksydanty – o czym świadczą kolory w laboratorium? – warsztaty praktyczne, mgr inż. Karolina Kosińska, mgr. Inż. Dominika Szlachcikowska,
  • Istota niebieskiego koloru w oznaczeniu polifenoli – warsztaty praktyczne, mgr inż. Karolina Kosińska, mgr. Inż. Dominika Szlachcikowska,
  • Starzenie mózgu – dr hab. n.med. Konrad Szychowski,
  • Depresja jako choroba cywilizacyjna w aspekcie biomedycznym – dr hab. n. med. Anna Tabęcka-Łonczyńska,
  • Badania kliniczne – co w trawie piszczy? – dr Marlena Krawczyk-Suszek.

KONTAKT

Dział Rekrutacji WSIiZ
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
tel.: 17 866 11 88, 17 866 11 99
e-mail: rekrutacja@wsiz.edu.pl

Biomedycyna

biomedycyna

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content