BIP WSIiZ
Rzeszowska Akademia Inspiracji

Rzeszowska Akademia Inspiracji

Regionalna Akademia Inspiracji (RAI) to innowacyjny projekt edukacyjny realizowany przez Rzeszowską Akademię Inspiracji, działającą przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 2014 do 2021 roku.

Główną ideą przygotowywanych kursów była pomoc dzieciom i młodzieży na wszystkich poziomach edukacji poprzez rozwój takich kompetencji jak: podejmowanie logicznych decyzji, twórcze myślenie czy radzenia sobie z manipulacją społeczną. Podczas zajęć wykorzystywaliśmy aktywne metody nauczania: warsztaty bazowały na zasadzie „learning by doing”, czyli uczenia przez działanie, oraz na samodzielnym i zespołowym rozwiązywaniu konkretnych zadań. Warsztaty odbywały się w salach dydaktycznych oraz laboratoriach WSIiZ, a w okresie pandemii zostały przeniesione na platformy e-learningowe.

Projekt Regionalna Akademia Inspiracji w okresie swojego funkcjonowania realizował pięć programów skierowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a ponadto oferował zajęcia dla rodziców, których celem było: pomoc w zrozumieniu motywów postępowania dziecka, wybór optymalnego sposobu zachowania w sytuacjach trudnych oraz dostarczenie wiedzy na temat skutecznych strategii wspierania rozwoju dzieci i młodzieży.

We wszystkich edycjach Rzeszowskiej Regionalnej Akademii Inspiracji wzięło udział 35 trenerów oraz 733 uczestników, łącznie zrealizowaliśmy 1287 godzin zajęć.

 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DZIECIOM, MŁODZIEŻY I RODZICOM ZA WSPÓLNE ZAJĘCIA! MAMY NADZIEJĘ, ŻE NIEBAWEM BĘDZIEMY MOGLI ZAPROSIĆ PAŃSTWA DO KOLEJNYCH DZIAŁAŃ!

 

Więcej informacji o Regionalna Akademia Inspiracji znajduje się na stronie archiwalnej – https://rai.rzeszow.pl/

 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content