BIP WSIiZ
Samorząd Studencki WSIiZ

Samorząd Studencki WSIiZ

Samorząd Studencki został powołany w celu uczestniczenia w decydowaniu o sprawach Uczelni poprzez swoich przedstawicieli, w tym:

 • opiniowania projektów decyzji dotyczących studentów, wydawanych przez organy Uczelni dotyczących studentów,
 • organizacji wszelkich inicjatyw studenckich,
 • współdecydowania z odpowiednimi organami Uczelni o podziale środków, finansowych przeznaczonych na cele studenckie,
 • obrony praw studenckich,
 • wykonywania innych zadań określonych w Statucie WSIiZ.

Samorząd Studencki czynnie działa na rzecz poprawy warunków studiowania na Naszej Uczelni oraz Studentów Podkarpacia.

 

Angażujemy się w działalność organizacji studenckich takich jak:

·         Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej (www.psrp.org.pl),

·         Forum Uczelni Niepublicznych. 

 

Skład Rady Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania:

1. Karolina Zawiślak – Przewodnicząca

2. Wiktoria Kowal  – Zastępczyni Przewodniczącej

3. Mateusz Paściak – Sekretarz

4. Illia Mynenko –  członek rady

5. Dominika Mazur – członek rad

6. Patrycja Głodek  – członek rady

7. Magdalena Radzimowska – członek rady

8. Konrad Laskowski – członek rady

9. Marcin Sypek – członek rady

10. Mateusz Bacik – członek rady

11. Paulina Dopart – członek rady

12. Mariya Yerbolekova – członek rady

13. Thomas Önder   – członek rady

14. Jakub Głogowski  – członek rady

15. Wioletta Kozioł – członek rady 

 

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego do Senatu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania:

 • Illia Mynenko
 • Karolina Zawiślak
 • Mateusz Paściak
 • Dominika Mazur
 • Konrad Laskowski
 • Mateusz Roman
 • Paulina Dopart

Przedstawiciele Studentów do uczelnianych komisji:

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów:

 • Mateusz Bacik
 • Illia Mynenko

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów:

 • Magdalena Radzimowska
 • Jakub Głogowski

Skład Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli  Akademickich:

 • Karolina Zawiślak
 • Patrycja Głodek

 

Dzięki wsparciu nie tylko Uczelni, ale i przedstawicieli środowiska gospodarczego, zaprzyjaźnionych firm i instytucji, mamy możliwość prowadzenia i współtworzenia wielu wartościowych inicjatyw.

 

Jeśli macie jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu.  

Rada Samorządu Studenckiego WSIiZ
e-mail: samorzad@student.wsiz.edu.pl
35-622 Rzeszów, Sucharskiego 2
p. RA42
tel.:  017/ 866 11 45
profil samorządu w serwisie Facebook

profil samorządu w serwisie Instagram

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content