BIP WSIiZ
Katedra Bioróżnorodności i Zrównoważonego Rozwoju

Katedra Bioróżnorodności i Zrównoważonego Rozwoju

DANE OGÓLNE

Jednostka organizacyjna Kolegium Medycznego o charakterze badawczo-dydaktycznym.

 

Kierownik:

Prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakałarz

e-mail: mbzowska@wsiz.edu.pl

Pokój KE6

 

Sekretarz:

Mgr Natalia Puschhaus

e-mail: npuschhuas@wsiz.edu.pl

Pokój KM114, tel. (17) 866 13 54

Pokój KE6


Działalność dydaktyczna Katedry Bioróżnorodności i Zrównoważonego Rozwoju:

Pracownicy i współpracownicy Katedry Bioróżnorodności i Zrównoważonego Rozwoju prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące, m.in. następujące zagadnienia:

• Globalne i europejskie inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

• Środowisko – społeczeństwo.

• Globalne zmiany środowiskowe.

• Ochrona bioróżnorodności.

• Profilaktyka Zdrowotna.

• Właściwości gleby i metody jej ochrony.

• Rola wody w obiegu naturalnym, ochrona zasobów wodnych.

• Produkcja roślinna oparta na zasadach proekologicznych z zachowaniem bioróżnorodności – elementy fizjologii roślin i wymagania roślin fotosyntetyzujących.

• Technologie stosowane w uprawach rolniczych– atuty i zagrożenia, proekologiczne technologie w rolnictwie.

• Rola lasów i ich pielęgnacji w zachowaniu zrównoważonego rozwoju.

• Adaptacja do zmian klimatu oraz metody monitoringu środowiska dla celów zrównoważonego rolnictwa.

• Gospodarka odpadami i recykling w produkcji rolniczej.

• Zielona transformacja, energetyka odnawialna (efektywność energetyczna i stopniowe obniżanie zużycia paliw kopalnych, zwiększenie udziału OZE)

Pracownicy Katedry Bioróżnorodności i Zrównoważonego Rozwoju:
  • prof. dr hab. inż. Małgorzata Bzowska-Bakalarz
  • dr Oksana Balanda
  • dr inż. Justyna Jupowicz-Kozak
  • mgr Natalia Puschhaus
Pracownicy współpracujący z Katedrą Bioróżnorodności i Zrównoważonego Rozwoju:
  • dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ
  • dr hab. inż. Jan Krupa, prof. WSIiZ
  • dr Marlena Krawczyk-Suszek
  • mgr Urszula Binduga

DANE KONTAKTOWE:

LOKALIZACJA

Kielnarowa 386, 36-020
Tyczyn budynek C
Pokoje: KE6

 

KONSULTACJE

Konsultacje dla studentów semestr zimowy 2023/24

 

KORESPONDENCJE NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES 

Katedra Bioróżnorodności i Zrównoważonego Rozwoju

Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ

Kielnarowa 386 A

36-020 Tyczyn

 

TELEFON

17 866 1571 (Kierownik Katedry)

17 866 1354 (Sekretarz Katedry)

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content