BIP WSIiZ
Obowiązkowe praktyki zawodowe

Obowiązkowe praktyki zawodowe

Studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zobowiązani są do zrealizowania studenckiej praktyki zawodowej w wymiarze i częściach określonych w programie studiów właściwym dla danego kierunku studiów.

Praktyka zawodowa może odbywać się w podmiotach gospodarczych, organach administracji państwowej, organach administracji samorządowej, placówkach służby zdrowia, innych jednostkach organizacyjnych lub w jednostkach Uczelni, jeżeli charakter pracy wykonywanej przez studenta w ramach praktyki zawodowej będzie zgodny z założeniami Karty praktyki właściwej dla danego kierunku studiów.

Praktyki zawodowe studenci odbywają w okresie wakacji letnich lub w ciągu roku  akademickiego, o ile nie koliduje to z realizacją zajęć dydaktycznych na Uczelni.

Jednostką organizacyjną Uczelni wspierającą realizację praktyk zawodowych dla wszystkich kierunków studiów z wyjątkiem kierunków: Fizjoterapia oraz Pielęgniarstwo, jest Biuro Praktyk Zawodowych. Biuro pomaga studentom w przygotowaniu dokumentacji praktyk zawodowych, weryfikuje poprawność formalną dokumentów dot. praktyki, gromadzi i  przechowuje dokumentację po zakończeniu praktyki zawodowej.

Studenci z Ukrainy mogą skorzystać z konsultacji językowych ws. dokumentów do przygotowania przed rozpoczęciem praktyki, jakie prowadzi Pani dr Alina Yakymchuk – kontakt w tej sprawie poprzez e-mail: ayakymchuk@wsiz.edu.pl

BIURO PRAKTYK ZAWODOWYCH

Godziny otwarcia:

8:00 – 16:00 w dni robocze

Pokój RA28, ul. mjr. H. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 20, e-mail: bpz@wsiz.edu.pl

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w 12 czerwca br. (środa), o godz. 18:00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content