Zakład Języków Obcych

DANE OGÓLNE

Jednostka organizacyjna Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej o charakterze dydaktycznym.

Kierownik
dr Roman Wisz

dr Romasz Wisz

Sekretarz
mgr Alicja Mazurkiewicz


Lektorat Języka Obcego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oferuje studentom bogaty program językowy. Nauka języka obcego realizowana jest na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci kontynuują naukę jednego wybranego języka obcego (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski), którego uczyli się wcześniej.

Lektorzy języków obcych w WSIiZ stosują nowoczesne metody dydaktyczne i narzędzia multimedialne. Celem nauki jest opanowanie materiału objętego syllabusem w zakresie języka ogólnego, specjalistycznego oraz zdanie egzaminów uczelnianych i międzynarodowych. Kurs języka obcego rozpoczyna się w drugim semestrze studiów. Na studiach stacjonarnych lektoraty intensywny i standardowy obejmują 300 godzin nauki. Tryb niestacjonarny obejmuje 120 godzin lektoratu.

Zaliczony egzamin zewnętrzny (np. telc, LCCI, IELTs itp.) uprawnia studentów do zwolnienia z obowiązkowego lektoratu języka obcego. W przypadku lektoratu standardowego wymagane jest udokumentowanie znajomości języka obcego na poziomie B2, a dla lektoratu intensywnego na poziomie C1. Zajęcia z lektoratu prowadzą najlepsi lektorzy z wieloletnim doświadczeniem, także wykwalifikowani lektorzy – obcokrajowcy. Studenci korzystają z autorskiego, innowacyjnego programu e-learning do nauki języka angielskiego udostępnionego na platformie Blackboard.   Obowiązkowe lektoraty z języków obcych kończą się egzaminem wewnętrznym. Studenci mogą również przystąpić do egzaminów międzynarodowych, przeprowadzanych przez uczelniane akredytowane centra egzaminacyjne: telc, LCCI/Pearson, ETS/TOEIC.

Studenci – obcokrajowcy mają obowiązek zaliczenia lektoratu z języka polskiego na poziomie pozwalającym na samodzielne przygotowanie się do zajęć, umożliwiającym swobodną komunikację oraz nabycie umiejętności koniecznych do pisania prac dyplomowych w języku polskim. Mają także możliwość przystąpienia w siedzibie uczelni do egzaminu międzynarodowego telc z języka polskiego na poziomie B1-B2 oraz do państwowego egzaminu z języka polskiego jako obcego. WSIiZ oferuje studentom również dodatkowe, odpłatne akademickie kursy języków obcych po preferencyjnych cenach, na różnych poziomach zaawansowania. Prowadzimy kursy z następujących języków: angielskiego, chińskiego, francuskiego, hiszpańskiego, japońskiego, niemieckiego, polskiego, rosyjskiego i włoskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Uchwały Senatu w sprawie Systemu Nauczania Języków Obcych:

Uchwała Senatu_lektorat_od 2019-20_09.2019

DANE KONTAKTOWE:

KONTAKT
ul. Sucharskiego 2; 35-225 Rzeszów; pokój 240
tel. 866 11 29, 866 11 30;
fax 866 11 70
cjo@wsiz.edu.pl

KONSULTACJE

Zakład Języków Obcych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021