BIP WSIiZ
Specjalności międzykierunkowe

Specjalności międzykierunkowe

Design Thinking w zarządzaniu rozwojem produktów i usług

Design Thinking w zarządzaniu rozwojem produktów i usług (ang. DT Driven Developmnetof Products & Services) to specjalność dodatkowa oferowana studentom wszystkich kierunków i stopni studiów. Specjalność ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania metodyki Design Thinking oraz pokrewnych narzędzi i technik w procesie projektowania i rozwoju produktów i usług. Wykorzystanie podejścia DT pozwala projektować innowacyjne produkty i usługi, precyzyjnie adresujące potrzeby klientów niezależnie od branży. W podejściu tym uwzględniane są potrzeby przyszłego użytkownika już od pierwszego etapu prac. Projektant włącza odbiorcę w proces projektowy, co powinno prowadzić do jak najlepszego jego poznania. Sam produkt lub usługa przestają być celem samym w sobie, a stają się środkiem do osiągnięcia celu, gdyż osoba odbiorcy znajduje się w centrum zainteresowania projektanta. Wszędzie tam, gdzie klient i jego potrzeby są w centrum uwagi, DT jest stosowane w charakterze uniwersalnego szkieletu, w ramach którego realizowane są zadania w zakresie analizy wymagań, definiowania problemu, generowania pomysłów oraz prototypowania i testowania rozwiązań. Wszystkie te zadania wykonywane są w cyklu pozwalającym wypracować optymalny wariant produktu/usługi.

Koordynator specjalności: mgr Łukasz Bis

tel. +48 17 866 1470, e-mail: lbis@wsiz.edu.pl

 

 

Sieci komputerowe – Cisco

Sieci komputerowe – Cisco to specjalność dodatkowa oferowana studentom wszystkich kierunków i stopni studiów w ramach Kolegium Informatyki Stosowanej. Celem specjalności jest przekazanie wiedzy oraz ukształtowanie umiejętności praktycznych w zakresie projektowania, konfiguracji oraz zarządzania sieciami komputerowymi w oparciu o urządzenia i technologie firmy CISCO. Absolwenci tej specjalności będą posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające projektować, konfigurować i zarządzać sieciami komputerowymi, zarządzać bezpieczeństwem sieci. Ponadto ich umiejętności związane są z zarządzaniem i eksploatacją nowoczesnych urządzeń sieciowych. Po tej specjalności absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach projektujących i wdrażających i utrzymujących sieci komputerowe lub prowadzą własną działalność gospodarczą.

Koordynator specjalności: dr Janusz Kolbusz

tel. +48 17 866 1149, e-mail: jkolbusz@wsiz.edu.pl

 

 

Kosmetyka naturalna z elementami fitoterapii

Kosmetyka naturalna z elementami fitoterapii to dodatkowa specjalność oferowana studentom wszystkich kierunków i stopni studiów w ramach Kolegium Medycznego. Celem specjalności jest poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie fitoterapii oraz nowych surowców, których można używać w kosmetykach. Ponadto bogata paleta zajęć praktycznych umożliwi uczestnikom stworzenie własnej receptury kosmetyku oraz zapozna z badaniami, które muszą zostać wykonane, aby kosmetyk został wprowadzony na rynek Europejski. Absolwent tej specjalności będzie mógł podjąć pracę w firmach zajmujących się produkcją kosmetyków.

Koordynator specjalności: dr Magdalena Biesiadecka

tel. +48 17 866 1549, e-mail: mbiesiadecka@wsiz.edu.pl

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu prof. dr hab. Małgorzaty Bzowskiej–Bakalarz
pt. „Naturalni sojusznicy ochrony roślin – niszczyć czy współpracować?” odbędzie się 18 października (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content