BIP WSIiZ
Specjalności międzykierunkowe

Specjalności międzykierunkowe

Design Thinking w zarządzaniu rozwojem produktów i usług

Design Thinking w zarządzaniu rozwojem produktów i usług (ang. DT Driven Developmnetof Products & Services) to specjalność dodatkowa oferowana studentom wszystkich kierunków i stopni studiów. Specjalność ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania metodyki Design Thinking oraz pokrewnych narzędzi i technik w procesie projektowania i rozwoju produktów i usług. Wykorzystanie podejścia DT pozwala projektować innowacyjne produkty i usługi, precyzyjnie adresujące potrzeby klientów niezależnie od branży. W podejściu tym uwzględniane są potrzeby przyszłego użytkownika już od pierwszego etapu prac. Projektant włącza odbiorcę w proces projektowy, co powinno prowadzić do jak najlepszego jego poznania. Sam produkt lub usługa przestają być celem samym w sobie, a stają się środkiem do osiągnięcia celu, gdyż osoba odbiorcy znajduje się w centrum zainteresowania projektanta. Wszędzie tam, gdzie klient i jego potrzeby są w centrum uwagi, DT jest stosowane w charakterze uniwersalnego szkieletu, w ramach którego realizowane są zadania w zakresie analizy wymagań, definiowania problemu, generowania pomysłów oraz prototypowania i testowania rozwiązań. Wszystkie te zadania wykonywane są w cyklu pozwalającym wypracować optymalny wariant produktu/usługi.

Koordynator specjalności: mgr Łukasz Bis

tel. +48 17 866 1470, e-mail: lbis@wsiz.edu.pl

 

 

Sieci komputerowe – Cisco

Sieci komputerowe – Cisco to specjalność dodatkowa oferowana studentom wszystkich kierunków i stopni studiów w ramach Kolegium Informatyki Stosowanej. Celem specjalności jest przekazanie wiedzy oraz ukształtowanie umiejętności praktycznych w zakresie projektowania, konfiguracji oraz zarządzania sieciami komputerowymi w oparciu o urządzenia i technologie firmy CISCO. Absolwenci tej specjalności będą posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające projektować, konfigurować i zarządzać sieciami komputerowymi, zarządzać bezpieczeństwem sieci. Ponadto ich umiejętności związane są z zarządzaniem i eksploatacją nowoczesnych urządzeń sieciowych. Po tej specjalności absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach projektujących i wdrażających i utrzymujących sieci komputerowe lub prowadzą własną działalność gospodarczą.

Koordynator specjalności: dr Janusz Kolbusz

tel. +48 17 866 1149, e-mail: jkolbusz@wsiz.edu.pl

 

 

Kosmetyka naturalna z elementami fitoterapii

Kosmetyka naturalna z elementami fitoterapii to dodatkowa specjalność oferowana studentom wszystkich kierunków i stopni studiów w ramach Kolegium Medycznego. Celem specjalności jest poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie fitoterapii oraz nowych surowców, których można używać w kosmetykach. Ponadto bogata paleta zajęć praktycznych umożliwi uczestnikom stworzenie własnej receptury kosmetyku oraz zapozna z badaniami, które muszą zostać wykonane, aby kosmetyk został wprowadzony na rynek Europejski. Absolwent tej specjalności będzie mógł podjąć pracę w firmach zajmujących się produkcją kosmetyków.

Koordynator specjalności: dr Magdalena Biesiadecka

tel. +48 17 866 1549, e-mail: mbiesiadecka@wsiz.edu.pl

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content