Zakład Pielęgniarstwa

DANE OGÓLNE

Jednostka organizacyjna Kolegium Medycznego o charakterze dydaktycznym.

Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa
dr Artur Bijoś (strona osobista)
e-mail: abijos@wsiz.rzeszów.pl
Pokój KM 3

dr Artur Bijoś

Prodziekana Kolegium Medycznego ds. kierunku Pielęgniarstwo
mgr Katarzyna Wyczarska-Dziki (strona osobista)
e-mail: kdziki@wsiz.edu.pl
Pokój KM 4 Tel. (17) 866 15 06

Asystent Prodziekana Kolegium Medycznego ds. kierunku Pielęgniarstwo
mgr Urszula Kąkol
e-mail: ukakol@wsiz.edu.pl
Pokój KM 3 Tel. (17) 866 12 62

Sekretarz Zakładu Pielęgniarstwa
mgr Nikola Stelmach
e-mail: nstelmach@wsiz.edu.pl
Pokój KM 3 Tel. (17) 866 12 62

Opiekun Kształcenia Praktycznego
mgr Katarzyna Oliwa
e-mail: koliwa@wsiz.edu.pl
Pokój KA 103 


Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

NAUKI PODSTAWOWE:

 • Anatomia
 • Fizjologia
 • Patologia
 • Genetyka
 • Biochemia i Biofizyka
 • Mikrobiologia i parazytologia
 • Farmakologia
 • Radiologia

NAUKI SPOŁECZNE

 • Psychologia
 • Socjologia
 • Pedagogika
 • Prawo medyczne
 • Zdrowie publiczne
 • Język angielski

NAUKI W ZAKRESIE PODSTAW OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ:

 • Podstawy pielęgniarstwa
 • Etyka zawodu pielęgniarki
 • Promocja zdrowia
 • Podstawowa opieka zdrowotna
 • Dietetyka
 • Organizacja pracy pielęgniarskiej
 • Badanie fizykalne
 • Zakażenia szpitalne
 • System informacji w ochronie zdrowia
 • Język migowy
 • Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej

NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ

 • Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
 • Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
 • Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
 • Opieka paliatywna
 • Podstawy rehabilitacji
 • Podstawy ratownictwa medycznego
 • Badania naukowe w pielęgniarstwie

 

 

 

Pracownicy współpracujący z Zakładem Pielęgniarstwa:

DANE KONTAKTOWE:

Zakład Pielęgniarstwa
Centrum Turystyki i Rekreacji WSIZ
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386A
Pokoje: KM 3, KM 4

Telefon:
(17) 866 15 06 – Prodziekan
(17) 866 12 62 – Sekretarz Zakładu

Zakład Pielęgniarstwa

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021