BIP WSIiZ
Zakład Pielęgniarstwa

Zakład Pielęgniarstwa

DANE OGÓLNE

Jednostka organizacyjna Kolegium Medycznego o charakterze dydaktycznym.

Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa
dr Artur Bijoś (strona osobista)
e-mail: abijos@wsiz.rzeszów.pl
Pokój KA 110A/2 

Prodziekan Kolegium Medycznego ds. kierunku Pielęgniarstwo
mgr Katarzyna Wyczarska-Dziki (strona osobista)
e-mail: kdziki@wsiz.edu.pl
Pokój KM 19 Tel. (17) 866 15 06

Prodziekan Kolegium Medycznego ds. kierunku Pielęgniarstwo, ścieżka anglojęzyczna
mgr Patrycja Trojnar (strona osobista)
e-mail: ptrojnar@wsiz.edu.pl
Pokój KM 19 Tel. (17) 866 1506

Asystent Prodziekana Kolegium Medycznego ds. kierunku Pielęgniarstwo
mgr Urszula Kąkol
e-mail: ukakol@wsiz.edu.pl
Pokój KM 3 Tel. (17) 866 12 62

Sekretarz Zakładu Pielęgniarstwa

Opiekun Roku – ścieżka anglojęzyczna

mgr Aleksandra Fluder
e-mail: afluder@wsiz.edu.pl
Pokój KA 110A/2 Tel. (17) 866 15 47

Koordynator Praktyk Zawodowych

mgr Karolina Sitarz
e-mail: ksitarz@wsiz.edu.pl
Pokój KA 110A/2 Tel. (17) 866 15 47

mgr Maria Gołda-Bąk
e-mail: mgolda@wsiz.edu.pl
Pokój KA 110A/2 Tel. (17) 866 15 47

Opiekun Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich
mgr Małgorzata Szczęch-Janda
e-mail: mszczech@wsiz.edu.pl
Pokój KA 110A/2 Tel. (17) 866 15 47

Opiekun Roku – ścieżka polska
mgr Martyna Hoczela
e-mail: mhoczela@wsiz.edu.pl
Pokój KA 110A/2 Tel. (17) 866 15 47


Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

NAUKI PODSTAWOWE:

 • Anatomia
 • Fizjologia
 • Patologia
 • Genetyka
 • Biochemia i Biofizyka
 • Mikrobiologia i parazytologia
 • Farmakologia
 • Radiologia

NAUKI SPOŁECZNE

 • Psychologia
 • Socjologia
 • Pedagogika
 • Prawo medyczne
 • Zdrowie publiczne
 • Język angielski

NAUKI W ZAKRESIE PODSTAW OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ:

 • Podstawy pielęgniarstwa
 • Etyka zawodu pielęgniarki
 • Promocja zdrowia
 • Podstawowa opieka zdrowotna
 • Dietetyka
 • Organizacja pracy pielęgniarskiej
 • Badanie fizykalne
 • Zakażenia szpitalne
 • System informacji w ochronie zdrowia
 • Język migowy
 • Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej

NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ

 • Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
 • Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
 • Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
 • Opieka paliatywna
 • Podstawy rehabilitacji
 • Podstawy ratownictwa medycznego
 • Badania naukowe w pielęgniarstwie

Pracownicy współpracujący z Zakładem Pielęgniarstwa:

DANE KONTAKTOWE:

Zakład Pielęgniarstwa
Centrum Turystyki i Rekreacji WSIZ
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386A
Pokoje: KM 3, KM 19, Ka 110A/2

Telefon:
(17) 866 15 06 – Prodziekani
(17) 866 1547 – Sekretarz Zakładu

Konsultacje dla studentów kierunku Pielęgniarstwo – semestr zimowy r. a. 2022/23

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content