BIP WSIiZ
Zakład Pielęgniarstwa

Zakład Pielęgniarstwa

DANE OGÓLNE

Jednostka organizacyjna Kolegium Medycznego o charakterze dydaktycznym.

 

 

Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa 

Nursing Faculty Manager 

dr Artur Bijoś (strona osobista)

e-mail: abijos@wsiz.edu.pl

Pokój KM 19  

 

 

 

Prodziekan Kolegium Medycznego ds. kierunku Pielęgniarstwo (ścieżka polskojęzyczna oraz anglojęzyczna

Vice-Dean of Medical College for Nursing studies (Polish and English pathways) 

mgr Katarzyna Wyczarska-Dziki (strona osobista)

e-mail: kdziki@wsiz.edu.pl

Pokój KM 19 Tel. (17) 866 15 06

 

 

 

Asystent Dziekana Kolegium Medycznego

Pełnomocnik Prodziekana ds. kierunku Pielęgniarstwo (ścieżka anglojęzyczna)

Asystent Prodziekana Kolegium Medycznego ds. kierunku Pielęgniarstwa (ścieżka polskojęzyczna)

Assistant to the Dean of Medical College

Proxy to the Vice-Dean for Nursing studies (English pathway)

Assistant to the Vice-Dean of Medical College for Nursing studies (Polish pathway)

mgr Urszula Kąkol

e-mail: ukakol@wsiz.edu.pl

Pokój KM 19 Tel. (17) 866 12 62

 

 

 

Sekretarz Zakładu Pielęgniarstwo

Secretary for Nursing Faculty

mgr Ewelina Chmura

e-mail: echmura@wsiz.edu.pl

Pokój KM 113 Tel. (17) 866 13 46

 

 

 

Asystent Prodziekana Kolegium Medycznego ds. kierunku Pielęgniarstwa (ścieżka anglojęzyczna)

Opiekun Studentów na Kierunku Pielęgniarstwo (ścieżka anglojęzyczna)

Assistant to the Vice-Dean of Medical College for Nursing studies (English pathway)

Student Coordinator for Nursing (English pathway) 

mgr Aleksandra Fluder

e-mail: afluder@wsiz.edu.pl

Pokój KM 113 Tel. (17) 866 15 47

 

 

 

Opiekun Studentów na Kierunku Pielęgniarstwo (ścieżka polskojęzyczna)

Student Coordinator for Nursing (Polish pathway)

mgr Martyna Hoczela (strona osobista)  

e-mail: mhoczela@wsiz.edu.pl

Pokój KM 114 Tel. (17) 866 15 45

 

 

 

Koordynator Kształcenia Praktycznego na Kierunku Pielęgniarstwo (ścieżka polskojęzyczna)

Practice Programme Coordinator (Polish pathway)

mgr Karolina Sitarz (strona osobista)

e-mail: ksitarz@wsiz.edu.pl

Pokój KM 114 Tel. (17) 866 15 45

 

 

 

Koordynator Kształcenia Praktycznego na Kierunku Pielęgniarstwo (ścieżka anglojęzyczna)

Practice Programme Coordinator (English pathway)

mgr Małgorzata Szczęch-Janda (strona osobista)

e-mail: mszczech@wsiz.edu.pl

Pokój KM 114 Tel. (17) 866 15 45

 

 

 

Opiekun Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich

Caretaker for Nursing Laboratories 

mgr inż. Karolina Sobiło

e-mail: ksobilo@wsiz.edu.pl

Pokój KM 113 Tel. (17) 866 15 47

 

 

 

Asystent w Zakładzie Pielęgniarstwa 

Assistant at Nursing Faculty

mgr Anna Magryś (strona osobista)

e-mail: amagrys@wsiz.edu.pl

Pokój KM 114 Tel. (17) 866 15 45


Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez Pracowników Zakładu na ścieżkach polsko- oraz anglojęzycznych. Obejmują one między innymi przedmioty:

 • Anatomia
 • Fizjologia
 • Patologia
 • Podstawy pielęgniarstwa
 • Etyka zawodu pielęgniarki
 • Organizacja pracy pielęgniarskiej
 • Badanie fizykalne
 • Zakażenia szpitalne
 • System informacji w ochronie zdrowia
 • Język migowy
 • Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej
 • Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
 • Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
 • Opieka paliatywna
 • Badania naukowe w pielęgniarstwie

 

e-mail: kdziki@wsiz.edu.pl

e-mail: abijos@wsiz.edu.pl

 • mgr Karolina Sitarz

e-mail: ksitarz@wsiz.edu.pl

e-mail: mszczech@wsiz.edu.pl

e-mail: mhoczela@wsiz.edu.pl

e-mail: eprzbos@wsiz.edu.pl

e-mail: amagrys@wsiz.edu.pl

 

 

Pracownicy współpracujący z Zakładem Pielęgniarstwa:

e-mail: pjanuszewicz@wsiz.edu.pl

 • prof. dr hab. n.med. Wanda Furmaga-Jabłońska

e-mail: wfurmaga@wsiz.edu.pl

 • prof. dr hab. n.med. Mirosław Jabłoński

e-mail: mjablonski@wsiz.edu.pl

e-mail: kszychowski@wsiz.edu.pl

e-mail: mpaszkowska@wsiz.edu.pl

 • dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok prof. WSIiZ

e-mail: akleinrok@wsiz.edu.pl

e-mail: msztukowska@wsiz.edu.pl

e-mail: zkozdronkiewicz@wsiz.edu.pl

e-mail: kagawel@wsiz.edu.pl

 • dr n.med. Jerzy Bednarski 

e-mail: jbednarski@wsiz.edu.pl

 • dr n.med. Gustaw Wójcik

e-mail: gwojcik@wsiz.edu.pl

 • dr Małgorzata Zatorska-Zoła

e-mail: mzatorska@wsiz.edu.pl

e-mail: aglowniak@wsiz.edu.pl

e-mail: mmandziuk@wsiz.edu.pl

 • dr Bernadeta Botwina

e-mail: bbotwina@wsiz.edu.pl

 • dr Maciej Baran

e-mail: macbaran@wsiz.edu.pl

e-mail: wcyganik@wsiz.edu.pl

 • dr Izabela Dąbrowska

e-mail: idabrowska@wsiz.edu.pl

e-mail: mkrawczyk@wsiz.edu.pl

 • dr Tomasz Zuzak

e-mail: tzuzak@wsiz.edu.pl

 • dr Joanna Trawińska

e-mail: jtrawinska@wsiz.edu.pl

 • dr Halina Kalandyk

e-mail: hkalandyk@wsiz.edu.pl

 • dr hab. Wojciech Koch

e-mail: wkoch@wsiz.edu.pl

 • lek. med. Elżbieta Pyrkosz-Cifonelli

e-mail: epyrkosz@wsiz.edu.pl

 • lek. med. Gabriela Bury

e-mail: gbury@wsiz.edu.pl

 • licenc. Elżbieta Czapla

e-mail: eczapla@wsiz.edu.pl

 • lek. med. Danilkiewicz Joanna

e-mail: jdanilkiewicz@wsiz.edu.pl

 • mgr Joanna Fąferek

e-mail: jfąferek@wsiz.edu.pl

 • lek. med. Marta Szczygieł-Łyko

e-mail: mszczygiel@wsiz.edu.pl

 • mgr Anna Magryś

e-mail: amagrys@wsiz.edu.pl

 • mgr Maciej Masłowski

e-mail: mmaslowski@wsiz.edu.pl

 • mgr Karolina Kuśnierz

e-mail: kkusnierz@wsiz.edu.pl

 • mgr Ewa Lentowicz

e-mail: elentowicz@wsiz.edu.pl

 • mgr Urszula Janusz

e-mail: ujanusz@wsiz.edu.pl

 • lek. med. Anna Owsiak

e-mail: aowsiak@wsiz.edu.pl

 • mgr Katarzyna Oliwa

e-mail: koliwa@wsiz.edu.pl

 • mgr Kinga Harpula

e-mail: kharpula@wsiz.edu.pl

 • mgr Angelika Gaweł 

e-mail: angawel@wsiz.edu.pl

 • mgr Lucyna Kochman

e-mail: lkochman@wsiz.edu.pl

 • mgr Anna Miller

e-mail: amiller@wsiz.edu.pl

 • mgr Małgorzata Wilk 

e-mail: mwilk@wsiz.edu.pl

 • mgr Ewelina Buszta

e-mail: ebuszta@wsiz.edu.pl

 • mgr Małgorzata Drozd

e-mail: madrozd@wsiz.edu.pl

e-mail: pkret@wsiz.edu.pl

 • mgr Jolanta Moskwa

e-mail: jmoskwa@wsiz.edu.pl

 • mgr Ewa Nieznańska

e-mail: enieznanska@wsiz.edu.pl

 • mgr Katarzyna Osuchowska 

e-mail: kosuchowska@wsiz.edu.pl

e-mail: bskora@wsiz.edu.pl

 • mgr Jadwiga Suchodolska

e-mail: jsuchodolska@wsiz.edu.pl

 • mgr Renata Szczepańska

e-mail: rszczepanska@wsiz.edu.pl

e-mail: mzagorska@wsiz.edu.pl

 • mgr Katarzyna Bawor

e-mail: kbawor@wsiz.edu.pl

 • mgr Monika Borek-Miazga

e-mail: bmonika@wsiz.edu.pl

 • lek. med. Gabriela Bury

e-mail: gbury@wsiz.edu.pl

 • mgr Mariola Dubiel

e-mail: mdubiel@wsiz.edu.pl

 • mgr Barbara Furtek-Leśniak

e-mail:  bfrutek@wsiz.edu.pl

 • mgr Klaudia Granat

e-mail: kgranat@wsiz.edu.pl

 • mgr Kamila Jasnosz

e-mail: kjasnosz@wsiz.edu.pl

 • mgr Hanna Krukowska-Sitek

e-mail: hkrukowska@wsiz.edu.pl

 • mgr Anna  Machowska-Gorzelany

e-mail: amachowska@wsiz.edu.pl

 • mgr Anna Markowska

e-mail: amarkowska@wsiz.edu.pl

 • mgr Ewa Międlar

e-mail: emiedlar@wsiz.edu.pl

 • mgr Marzena Mikuszewska

e-mail: mmikuszewska@wsiz.edu.pl

 • mgr Patrycja Prucnal

e-mail: pprucnal@wsiz.edu.pl

 • mgr Dorota Rogoz

e-mail: drogoz@wsiz.edu.pl

 • mgr Maria Rogoz

e-mail: mrogoz@wsiz.edu.pl

 •  mgr Justyna Rudnicka

e-mail: jrudnicka@wsiz.edu.pl

 • mgr Maria Rybacka

e-mail: mrybacka@wsiz.edu.pl

 • mgr Wioletta Sendecka

e-mail: wsendecka@wsiz.edu.pl

 • mgr Andrzej Sewerniak

e-mail: asewerniak@wsiz.edu.pl

 • mgr Ewa Skocka

e-mail: eskocka@wsiz.edu.pl

 • mgr Mateusz Skórka

e-mail: mskorka@wsiz.edu.pl

 • mgr Małgorzata Soroń

e-mail: msoron@wsiz.edu.pl

 • mgr Lucyna Stec

e-mail: lstec@wsiz.edu.pl

 • dr n.med. Damian Strojny

e-mail: dstrojny@wsiz.edu.pl

 • mgr Iwona Strzelec

e-mail: istrzelec@wsiz.edu.pl

 • mgr Jolanta Szałęga

e-mail: jszalega@wsiz.edu.pl

 • mgr Agnieszka Wanat

e-mail: awanat@wsiz.edu.pl

 • mgr Agata Zacios

e-mail: azacios@wsiz.edu.pl

 • mgr Karol Zdybek

e-mail: kzdybek@wsiz.edu.pl

 • mgr Agnieszka Żurawska

e-mail: azurawska@wsiz.edu.p

DANE KONTAKTOWE:

Zakład Pielęgniarstwa
Centrum Turystyki i Rekreacji WSIZ
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386A
Pokoje: KM 113, KM 19

Telefon:
(17) 866 15 06 – Prodziekan
(17) 866 13 46 – Sekretarz Zakładu

 

ZAKLAD-PIELEGNIARSTWA-KONSULTACJE-LETNI-2023-2024

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w 12 czerwca br. (środa), o godz. 18:00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content