BIP WSIiZ
Młodzi dla planety

Patronat honorowy Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Konkurs dla uczniów klas szkół ponadpodstawowych Młodzi dla Planety
Termin zgłaszania prac konkursowych: 1 marca – 28 kwietnia 2024 r.

We współczesnym świecie zdominowanym przez nowe technologie oraz masową produkcję i konsumpcję coraz wyraźniej odczuwamy zmiany klimatu i widzimy degradację środowiska. Dostrzegamy też, że sprawcami zmian w ekosystemie w dużej mierze jesteśmy my sami. Uświadamianie sobie tego i zmiana naszych postaw jest początkiem drogi do zatrzymania procesu niszczenia środowiska. W kolejnych krokach potrzebne są systemowe zmiany, aby nasz rozwój społeczny i gospodarczy odbywał się w sposób zrównoważony, abyśmy nie tylko my, ale i nasze dzieci i wnuki mogli korzystać z zasobów Planety.

Konkurs „Młodzi dla Planety” skierowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych i ma na celu zaangażowanie ich w projekty ekologiczne oraz kształtowanie wrażliwości na problemy związane z propagowaniem i wdrażaniem idei zrównoważonego rozwoju.

Zadanie konkursowe dotyczy opracowania projektu ekologicznego, który powinien zostać zaprezentowany w jednej z form: opisu tekstowego, filmu (maksymalnie 20 minut), podcastu (nie więcej niż 20 minut), prezentacji multimedialnej (maksymalnie 20 slajdów) lub dowolnej formie graficznej (plansza nie większa niż 70×100 cm). Szczegółowe wytyczne dla każdej z form zawiera regulamin konkursu.

Młodzi dla planety

Praca powinna poruszać jeden z tematów z poniższych kategorii:

 1. „Działania na rzecz”
  • Analiza rodzinnego kosza na śmieci – co w nim jest i jak wyeliminować odpady, które do niego trafiają?
  • Mikroplastik i nanoplastik – mały problem czy duże wyzwanie? – codzienne zakupy dla naszego zdrowia i dla naszej Planety
  • Humus w plastikowym pudełku – co włożyć do koszyka z zakupami, żeby służyło naszemu zdrowiu i Planecie?
  • Jak wyhodować zdrową marchewkę w swoim ogródku?
  • Owady w naszym domu – co zabijamy i czemu szkodzimy oraz jak wdrożyć domowy plan ratowania bioróżnorodności?
  • Reklamy szkodliwe dla nas i Planety – co widzimy w ciągu 1 dnia, co z tego wynika i co z tym dalej zrobić?
 2. Drugie życie produktów = długie/drugie życie planety.
  • Żywność produkowana przemysłowo a nasze zdrowie – jak dotrzeć do świadomości młodszego i starszego pokolenia?
  • Przyczyny i skutki niszczenia środowiska – w jaki sposób uczyć o tym w szkole?
  • Jak nam zagraża odzież sportowa? – półki sklepowe, metki produktów, nasze zdrowie i dobro Planety
  • Suplementy diety a nasze zdrowie – jak uzasadnić zakaz ich reklamy?
  • Dla zdrowia i środowiska – jak może nam pomóc Szkolny Program Profilaktyczno-Wychowawczy?
  • Fast Fashion i Pustynia Atakama – jak zmienić naszą świadomość i nawyki?
 3. „Własnym okiem”
  • Problem własny – związany ze zrównoważonym rozwojem, nie ujęty w liście problemów zaproponowanych przez Organizatora, ale na który Uczestnik/Uczestnicy zwracają uwagę i uznają za istotny do rozwiązania

W konkursie można wziąć udział indywidualnie lub w grupach (maksymalnie 3 uczniów).

Zgłoszeń dokonuje:

 • nauczyciel,  jeśli w konkursie będzie startował uczeń lub zespół uczniów reprezentujący daną szkołę albo
 • uczeń, jeśli w konkursie będzie startował zespół uczniów reprezentujący różne szkoły.

Młodzi dla planety

Ważne daty:

 • 03.2024-28.04.2024 – zgłaszanie prac konkursowych
 • 05.2024-15.05.2024 – ocena prac konkursowych
 • II połowa maja 2024 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w siedzibie Organizatora

Nagrody:

Nagroda główna: 3000 zł oraz zwolnienie 100% z czesnego w 1. semestrze studiów I stopnia na kierunku Zrównoważony rozwój i środowisko prowadzonym przez WSIiZ,

Drugie miejsce: 2000 zł oraz zwolnienie 70% z czesnego w 1. semestrze studiów I stopnia na kierunku Zrównoważony rozwój i środowisko prowadzonym przez WSIiZ,

Trzecie miejsce: 1000 zł oraz zwolnienie 50% z czesnego w 1. semestrze studiów I stopnia na kierunku Zrównoważony rozwój i środowisko prowadzonym przez WSIiZ.

Nagroda dla Opiekunów Laureatów: zwolnienie w wysokości 100% z czesnego na wybranym kierunku studiów podyplomowych prowadzonych przez Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ oraz roczna, cyfrowa prenumerata „Tygodnika Powszechnego”.

Nagroda dla Szkół Laureatów: certyfikat „Szkoła Przyjazna Planecie” oraz oferta udziału dla grupy nauczycieli w bezpłatnym szkoleniu przeprowadzonym przez Organizatora w siedzibie danej szkoły.

Młodzi dla planety

Kontakt:

Biuro Zrównoważonego Rozwoju WSIiZ

bzr@wsiz.edu.pl

tel.: 17 866 11 84

Młodzi dla planety

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content