BIP WSIiZ
Katedra Fizjoterapii

Katedra Fizjoterapii

DANE OGÓLNE

Jednostka organizacyjna Kolegium Medycznego o charakterze badawczo-dydaktycznym.

Kierownik Katedry Fizjoterapii
dr Marlena Krawczyk-Suszek (strona osobista)
Dr n. o zdr. Marlena Krawczyk – Suszek
 
Prodziekan Kolegium Medycznego ds. kierunku Fizjoterapia
mgr Blanka Martowska (strona osobista)
tel. (17) 866 14 54 bmartowska@wsiz.edu.pl
p. KE14

 
Sekretarz Katedry Fizjoterapii
lic. Sandra Mika
tel. (17) 866 14 54/ (17) 866 14 97 smika@wsiz.edu.pl

p. KE14/ KA103

 
Koordynator ds. praktyk zawodowych
dr Weronika Cyganik (strona osobista)
tel. (17) 866 13 48 wcyganik@wsiz.edu.pl
p. KE14

Pracownicy i współpracownicy Katedry Fizjoterapii prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące m.in. następujące przedmioty:

 • Fizjoterapia ogólna
 • Medycyna fizykalna – fizykoterapia
 • Kinezyterapia
 • Masaż
 • Terapia manualna
 • Patologia ogólna
 • Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych w chirurgii
 • Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w neurologii i neurochirurgii
 • Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w  reumatologii
 • Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w pediatrii
 • Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w  wieku rozwojowym
 • Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych w kardiologii i kardiochirurgii
 • Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych w geriatrii i psychiatrii
 • Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych w onkologii i medycynie paliatywnej
 • Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych w ginekologii i położnictwie
 • Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych w pulmonologii
 • Psychologia
 • Zaopatrzenie ortopedyczne i rehabilitacyjne
 • Gra decyzyjna – diagnostyka kliniczna i programowanie rehabilitacji
 • Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu
 • Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych
 • Diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym
 • Planowanie fizjoterapii w dysfunkcjach układu ruchu
 • Planowanie fizjoterapii w chorobach wewnętrznych
 • Planowanie fizjoterapii w wieku rozwojowym
 • Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej
 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii, kardiochirurgii i intensywnej terapii
 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej
 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w reumatologii
 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii
 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w pediatrii i neurologii dziecięcej
 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w pulmonologii
 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii
 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie
 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w geriatrii i psychiatrii
 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w onkologii i medycynie paliatywnej
 • Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnościami
 • Balneoklimatologia i odnowa biologiczna
 • Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu
Informacje o konsultacjach dostępne są na stronach osobistych:

 

Pracownicy współpracujący z Katedrą:

 • prof. nadzw. dr hab. Andrzej Kleinrok (strona osobista)
 • prof. dr hab. Mirosław Jabłoński (strona osobista)
 • prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz (strona osobista)
 • dr hab. Maryta Sztukowska, prof. WSIiZ (strona osobista)
 • dr Helena Bartyzel-Lechforowicz (strona osobista)
 • dr Iwona Pezdan-Śliż
 • dr Damian Strojny
 • mgr Beata Bajek (strona osobista)
 • mgr Michał Bryła
 • mgr Małgorzata Brzozowska
 • mgr Joanna Domańska
 • mgr Beata Dudek
 • mgr Agnieszka Falandysz-Madejek
 • mgr Michał Godek
 • mgr Iwona Grad
 • mgr Agata Ibowicz
 • mgr Agata Jeziorska
 • mgr Agnieszka Kaczyńska
 • mgr Mateusz Kątek
 • mgr Katarzyna Kędzior
 • mgr Monika Krzanowska
 • mgr Michał Maciejewski
 • mgr Karolina Mackoś
 • mgr Ewelina Metyk
 • mgr Damian Moskwa
 • mgr Beata Pelczar
 • mgr Piotr Pietrzak
 • mgr Ewa Pietrucha
 • mgr Krzysztof Pułyk
 • mgr Anna Pustelak
 • mgr Sylwia Rogowska
 • mgr Katarzyna Rogowska-Michna
 • mgr Agnieszka Sanek
 • mgr Andrzej Sewerniak
 • mgr Krzysztof Socha
 • mgr Janusz Solarz
 • mgr Mirosław Stawiarski
 • mgr Lucyna Telesz
 • mgr Elżbieta Walerianowicz
 • mgr Wioleta Wołoszyn
 • mgr Marta Wróbel
 • mgr Klaudia Zegarlicka

DANE KONTAKTOWE:

Lokalizacja: Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ Kielnarowa
p. KE14
 
Telefon:
(17) 866 14 54 – Prodziekan
(17) 866 13 48 – Koordynator ds. praktyk zawodowych
 
Adres: Kielnarowa 386A, 36-020 Tyczyn k. Rzeszowa
 
Konsultacje:
 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content