BIP WSIiZ
Katedra Fizjoterapii

Katedra Fizjoterapii

DANE OGÓLNE

Jednostka organizacyjna Kolegium Medycznego o charakterze badawczo-dydaktycznym.

Kierownik Katedry Fizjoterapii
dr Marlena Krawczyk-Suszek (strona osobista)
Dr n. o zdr. Marlena Krawczyk – Suszek
 
Prodziekan Kolegium Medycznego ds. kierunku Fizjoterapia
dr Marzena Mańdziuk (strona osobista)
tel. (17) 866 14 54 mmandziuk@wsiz.edu.pl
p. KA 110 A/2
 
mgr Blanka Martowska (strona osobista)
tel. (17) 866 14 54 bmartowska@wsiz.edu.pl
p. KA 110 A/2

 
Sekretarz Katedry Fizjoterapii
mgr Blanka Martowska

bmartowska@wsiz.edu.pl
p. KA 103

 
Koordynator ds. praktyk zawodowych
mgr Weronika Cyganik (strona osobista)
tel. (17) 866 13 48 wcyganik@wsiz.edu.pl
p. KA 103

Pracownicy i współpracownicy Katedry Fizjoterapii prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące m.in. następujące przedmioty:

 • Fizjoterapia ogólna
 • Fizykoterapia
 • Kinezyterapia
 • Masaż leczniczy
 • Terapia manualna
 • Patofizjologia ogólna
 • Fizjoterapia kliniczna w chirurgii
 • Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurochirurgii
 • Fizjoterapia kliniczna w reumatologii
 • Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w pediatrii
 • Fizjoterapia kliniczna w wieku rozwojowym
 • Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i kardiochirurgii
 • Fizjoterapia kliniczna w geriatrii z elementami psychiatrii
 • Fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie paliatywnej
 • Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie
 • Fizjoterapia kliniczna w pulmonologii
 • Psychologia i psychoterapia
 • Sprzęt i zaopatrzenie ortopedyczne
 • Gra decyzyjna – diagnostyka kliniczna i programowanie rehabilitacji
 • Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu
 • Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w chorobach wewnętrznych
 • Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym
Informacje o konsultacjach dostępne są na stronach osobistych:

 

Pracownicy współpracujący z Katedrą:

 • prof. nadzw. dr hab. Andrzej Kleinrok (strona osobista)
 • prof. dr hab. Mirosław Jabłoński (strona osobista)
 • prof. nadzw. dr hab. Oleh Pinyazhko
 • dr Helena Bartyzel-Lechforowicz (strona osobista)
 • dr Agnieszka Jaźwa
 • dr Ryszard Palczak
 • dr Katarzyna Zajkiewicz
 • dr Oliinyk Ianina
 • mgr Anna Pustelak
 • mgr Andrzej Sewerniak
 • mgr Agata Jeziorska
 • mgr Beata Bajek
 • mgr Magdalena Brzozowska 
 • mgr Falandysz-Madejek Agnieszka
 • mgr Mateusz Kątek (strona osobista)
 • mgr Klaudia Latała
 • mgr Dominik Ożóg 
 • dr Iwona Pezdan-Śliż 
 • mgr Sylwia Rogowska (strona osobista)
 • mgr Janusz Solarz 
 • mgr Elżbieta Walerianowicz 

DANE KONTAKTOWE:

Lokalizacja: Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ Kielnarowa
p. KA 110 A/2
p. KA 103
 
Telefon:
(17) 866 14 54 – Prodziekan
(17) 866 13 48 – Koordynator ds. praktyk zawodowych
 
Adres: Kielnarowa 386A, 36-020 Tyczyn k. Rzeszowa
 
Konsultacje:
Terminy konsultacji zamieszczone są na stronach poszczególnych nauczycieli akademickich. Lista dostępna w zakładce Pracownicy.
 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content