Katedra Fizjoterapii

DANE OGÓLNE

Jednostka organizacyjna Kolegium Medycznego o charakterze badawczo-dydaktycznym.

Kierownik Katedry Fizjoterapii
dr Marlena Krawczyk-Suszek (strona osobista)
Dr n. o zdr. Marlena Krawczyk – Suszek
 
Prodziekan Kolegium Medycznego ds. kierunku Fizjoterapia
dr Marzena Mańdziuk (strona osobista)
tel. (17) 866 14 54 mmandziuk@wsiz.edu.pl
p. KA 110 A/2
 
mgr Blanka Martowska (strona osobista)
tel. (17) 866 14 54 bmartowska@wsiz.edu.pl
p. KA 110 A/2

 
Sekretarz Katedry Fizjoterapii
Natalia Mikulec (strona osobista)
tel. (17) 866 12 39 nmikulec@wsiz.edu.pl
p. KA 110 A/2 
 
Koordynator ds. praktyk zawodowych
mgr Weronika Cyganik (strona osobista)
tel. (17) 866 13 48 wcyganik@wsiz.edu.pl
p. KA 103

Pracownicy i współpracownicy Katedry Fizjoterapii prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące m.in. następujące przedmioty:

 • Fizjoterapia ogólna
 • Fizykoterapia
 • Kinezyterapia
 • Masaż leczniczy
 • Terapia manualna
 • Patofizjologia ogólna
 • Fizjoterapia kliniczna w chirurgii
 • Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurochirurgii
 • Fizjoterapia kliniczna w reumatologii
 • Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w pediatrii
 • Fizjoterapia kliniczna w wieku rozwojowym
 • Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i kardiochirurgii
 • Fizjoterapia kliniczna w geriatrii z elementami psychiatrii
 • Fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie paliatywnej
 • Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie
 • Fizjoterapia kliniczna w pulmonologii
 • Psychologia i psychoterapia
 • Sprzęt i zaopatrzenie ortopedyczne
 • Gra decyzyjna – diagnostyka kliniczna i programowanie rehabilitacji
 • Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu
 • Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w chorobach wewnętrznych
 • Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym
Informacje o konsultacjach dostępne są na stronach osobistych:

 

Pracownicy współpracujący z Katedrą:

DANE KONTAKTOWE:

Lokalizacja
Kielnarowa
p. KA 110 A/2
p. KA 103
 
Telefon
(17) 866 14 54 – Prodziekan
(17) 866 12 39 – Sekretarz Katedry
(17) 866 13 48 – Koordynator ds. praktyk zawodowych
 
Korespondencję należy kierować na adres:
Katedra Fizjoterapii
Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ
Kielnarowa 386 A
36-020 Tyczyn
Katedra Fizjoterapii

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021