BIP WSIiZ

Mgr inż. Paweł Klimasara

Asystent w Katedrze Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 2019 roku.

Magister fizyki (Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, rok 2014), inżynier matematyki stosowanej z informatyką (Politechnika Śląska, Wydział Matematyczno-Fizyczny, rok 2012).

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na fizyce matematycznej i jej związkach z podstawami matematyki, w szczególności na wykorzystaniu narzędzi logiki matematycznej oraz teorii mnogości do badań w obrębie mechaniki kwantowej i kosmologii. Ponadto zajmuje się modelowaniem matematycznym w naukach biologicznych, opartym o hybrydowe procesy stochastyczne. 

W 2019 roku otworzył na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach dwa przewody doktorskie: „The Structure of the Real Line: Physics vs. Mathematics” z fizyki pod bacznym okiem dr hab. prof. WSIiZ Jerzego Króla oraz „Stochastic Processes in Ecological Modeling” z matematyki pod opieką prof. dr hab. Marty Tyran-Kamińskiej. Prelegent na kilkudziesięciu międzynarodowych konferencjach naukowych tematycznie związanych z grawitacją, fizyką cząstek elementarnych, mechaniką kwantową, kwantową teorią pola oraz biomatematyką i teorią półgrup.

 

Prowadzone przedmioty:

Semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023:
Mathematics, Discrete Mathematics, Fundamentals of Mathematics.

Kursy prowadzone w przeszłości:
Algorytmy i struktury danych, Matematyka, Matematyka dyskretna, Podstawy matematyki, Algorithms & Data Structures, Discrete Mathematics, Fundamental of Mathematics, Mathematics, Practical Algorithmics.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

Paweł Klimasara

DANE KONTAKTOWE

Mgr inż. Paweł Klimasara
Katedra Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego
e-mail: pklimasara@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2,
p. RA244


KONSULTACJE

Poniedziałki o 18:00 – 19:30
(z wyjątkiem 31 października i dni wolnych ustawowo)

Pokój Webex: https://wsiz.webex.com/meet/pklimasara

W miarę możliwości proszę o zapowiadanie chęci pojawienia się na konsultacjach (zwłaszcza później niż na początku).

 

Research assistant in the Chair of Cognitive Science and Mathematical Modelling, Faculty of Applied Computer Science. Employed at the University of Information Technology and Management in Rzeszów since 2019.

Master of Science in Physics (2014), Bachelor of Engineering (2012).

Since 2019 he is a PhD candidate in both, physics and mathematics at the University of Silesia in Katowice (research topics: „The Structure of the Real Line: Physics vs. Mathematics” and „Stochastic Processes in Ecological Modeling”).

His research interests include mathematical physics (especially topics based on foundations of mathematics), foundations of quantum mechanics, quantum cosmology, mathematical modelling based on stochastic semigroup theory and hybrid stochastic processes (mainly in ecology/biology & medicine). He is a member of the Society for Mathematical Biology.

 

Conducted courses:

Winter semester, academic year 2022/2023:
Mathematics, Discrete Mathematics, Fundamentals of Mathematics.

Courses conducted in the past years:
Matematyka (PL), Algorytmy i struktury danych (PL), Matematyka dyskretna (PL), Podstawy matematyki (PL), Algorithms & Data Structures, Discrete Mathematics, Fundamental of Mathematics, Mathematics, Practical Algorithmics.

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Paweł Klimasara

Office hours

Mondays at 18.00 – 19.30
(excluding October 31)

Webex Meeting Room: https://wsiz.webex.com/meet/pklimasara

Please do let me know beforehand if you plan to log to office hours later than the beginning of a meeting.

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content