BIP WSIiZ
Instytut Analiz Edukacji

Instytut Analiz Edukacji

Jednostka organizacyjna Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej o charakterze badawczym.

Instytut Analiz Edukacji

Sekretarz Instytutu: dr Olga Kurek-Ochmańska

arozmus@wsiz.edu.pl
tel.: (17) 866-11-03
p. RA 201
 
Konsultacje dydaktyczne: poniedziałek, 12.30 – 14.30, pok. RA 201
 
Konsultacje rektorskie: czwartek, 12:30-14:30, pok. RA 201
Zalecamy uprzednie ustalenie terminu:
Asystentka Rektora – mgr Agnieszka Sieczek
e-mail: asieczek@wsiz.edu.pl
tel.: 017/ 866 11 65
 
dr Olga Kurek-Ochmańska – Sekretarz Instytutu
okurek@wsiz.edu.pl
p. RA 219
tel.: (17) 866-11-68
Konsultacje: Poniedziałek, 11:00-12:30, p. RA 219 oraz po wcześniejszym, mailowym umówieniu się, na platformie Cisco Webex: https://wsiz.webex.com/meet/okurek
 
kluczaj@wsiz.edu.pl
p. RA 219
tel.:(17) 866-11-96
Konsultacje: w roku akademickim 2022/2023 urlop naukowy
 
mgosek@wsiz.edu.pl
p. RA 201
tel.: (17)866-11-96
 
Dyżury prorektorskie w każdy wtorek w godzinach 13:00-15:00
Konsultacje dla studentów w każdą środę na Webexie w godzinach 13:00-14:00, https://wsiz.webex.com/meet/mgosek 

DANE KONTAKTOWE:

Lokalizacja Instytutu:
Budynek główny WSIiZ
parter pok. RA 219
Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
Telefon: (17) 866 -11- 68
 
Konsultacje: Terminy konsultacji zamieszczone są na stronach poszczególnych nauczycieli akademickich. Lista dostępna w zakładce Pracownicy.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content