BIP WSIiZ
Katedra Zarządzania

Katedra Zarządzania

Jednostka organizacyjna Kolegium Zarządzania o charakterze badawczo-dydaktycznym.

Kierownik Katedry:
dr hab. Stefan Markowski, prof. WSIiZ
smarkowski@wsiz.edu.pl

dr hab. Stefan Markowski, prof. WSIiZ

Sekretarz Katedry:
dr Anna Lewandowska
e-mail: alewandowska@wsiz.edu.pl

dr Anna Lewandowska

Pracownicy Katedry Zarządzania prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

 • Analityka biznesowa
 • Analityka rynku
 • Biznes międzynarodowy
 • Biznes plan
 • Ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia
 • Ekonomia menedżerska
 • Gra kierownicza
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
 • Gospodarka regionalna
 • Gospodarka światowa
 • Kierowanie zespołami ludzkimi
 • Kierowanie zespołem projektowym
 • Kierowanie zespołami ludzkimi
 • Komunikacja interpersonalna
 • Marketing
 • Marketing strategiczny
 • Metody i narzędzia realizacji projektu
 • Myślenie projektowe
 • Negocjacje w biznesie
 • Obsługa naziemna
 • Operacje lotnicze
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Planowanie projektowe
 • Podstawy zarządzania
 • Polityka gospodarcza
 • Projekt lotniczy
 • Przedsiębiorczość innowacyjna
 • Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej
 • Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Teorie podejmowania decyzji
 • Zachowania ludzkie w organizacji
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie finansami w projekcie
 • Zarządzanie komercyjne lotniskiem
 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym
 • Zarządzanie sieciami linii lotniczych
 • Zarządzanie projektami europejskimi
 • Zarządzanie strategiczne

dr hab. inż. Jan Krupa, prof. WSIiZ
e-mail: jkrupa@wsiz.edu.pl

dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ
e-mail: tpomianek@wsiz.edu.pl

dr Justyna Berniak-Woźny
e-mail: jberniak@wsiz.edu.pl

dr inż. Izabela Cichocka
e-mail: icichocka@wsiz.edu.pl

dr inż. Justyna Jupowicz-Kozak
e-mail: jjupowicz@wsiz.edu.pl

dr Anna Lewandowska
e-mail: alewandowska@wsiz.edu.pl

dr adw. Małgorzata Paszkowska
e-mail: mpaszkowska@wsiz.edu.pl

dr Tomasz Soliński
e-mail: tsolinski@wsiz.edu.pl

dr Joanna Świętoniowska
e-mail: jswietoniowska@wsiz.edu.pl

dr inż. Agata Szmulik
e-mail: aszmulik@wsiz.edu.pl

dr Alina Yakymchuk
e-mail:
ayakymchuk@wsiz.edu.pl

mgr Aldona Dzidzik
e-mail: adzidzik@wsiz.edu.pl

mgr Grzegorz Karpiuk
e-mail: gkaprpiuk@wsiz.edu.pl

mgr Michalina Mróz
e-mail: mmroz@wsiz.edu.pl

mgr Ewa Nowak – Koprowicz
e-mail: enowak@wsiz.edu.pl

mgr Dominik Łazarz
e-mail: dlazarz@wsiz.edu.pl

mgr Katarzyna Stachowicz
e-mail: kstachowicz@wsiz.edu.pl

DANE KONTAKTOWE:

Lokalizacja Katedry

Budynek Główny, ul. Sucharskiego 2 
35-225 Rzeszów, pokój RA108

Telefon

17 866 11 58

Terminy konsultacji poszczególnych pracowników podane są na stronach osobistych oraz na tablicy przed Katedrą.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content