BIP WSIiZ
Katedra Zarządzania

Katedra Zarządzania

Jednostka organizacyjna Kolegium Zarządzania o charakterze badawczo-dydaktycznym.

Kierownik Katedry:
dr hab. Stefan Markowski, prof. WSIiZ
smarkowski@wsiz.edu.pl

dr hab. Stefan Markowski, prof. WSIiZ

Sekretarz Katedry:
dr Anna Lewandowska
e-mail: alewandowska@wsiz.edu.pl

dr Anna Lewandowska

Pracownicy Katedry Zarządzania prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

 • Analiza danych lotniczych,
 • Autoprezentacja i techniki sprzedaży,
 • Badania marketingowe na rynkach międzynarodowych,
 • Budowanie efektywnych zespołów,
 • Budowanie zespołu międzynarodowego,
 • Cyfrowa transformacja biznesu,
 • E-Commerce lotnisk i linii lotniczych,
 • E-Handel i sprzedaż w nowych mediach,
 • Elementy organizacji i zarządzania,
 • Globalne i europejskie inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju,
 • Gra decyzyjna – zarządzanie linią lotniczą,
 • Gra decyzyjna – zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • HR Business Partner,
 • Hotelarstwo i gastronomia,
 • Informatyczne systemy zarządzania – Obsługa klienta,
 • Informatyczne systemy zarządzania – Zarządzanie kadrami,
 • Informatyczne systemy zarządzania (ERP/SAP),
 • Informatyka w turystyce,
 • Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu łańcuchem dostaw,
 • Inwestycje finansowe,
 • Kierowanie zespołami ludzkimi,
 • Kierowanie zespołem,
 • Kompetencje menedżerskie,
 • Komunikacja w biznesie,
 • Kontrola i nadzór w administracji,
 • Lider w organizacji,
 • Lotnictwo i środowisko,
 • Marketing lotniczy,
 • Marketing międzynarodowy,
 • Marketing w transporcie i logistyce,
 • Marketing,
 • Metody i narzędzia realizacji projektu,
 • Metody i techniki zarządzania,
 • Metody statystyczne w zarządzaniu,
 • Motywowanie i zarządzanie zmianą,
 • Nawigacja powietrzna i operacje lotnicze,
 • Negocjacje handlowe,
 • Negocjacje w biznesie,
 • Negocjacje w biznesie międzynarodowym,
 • Nowe strategie, wizja i wyzwania w zarządzaniu portem lotniczym,
 • Obsługa klienta i zarządzanie zespołem sprzedażowym,
 • Obsługa naziemna,
 • On i off boarding,
 • Operacje i infrastruktura na lotniskach,
 • Operacje lotnicze w Lotnictwie Ogólnym,
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia,
 • Organizacja obsługi klienta,
 • Podstawy zarządzania,
 • Praca z grupą,
 • Proces tworzenia i rozwoju przedsiębiorstwa,
 • Projekt grupowy,
 • Projekt lotniczy,
 • Public relations w zarządzaniu firmą,
 • Przedsiębiorczość w praktyce,
 • Przywództwo i zmiana na rzecz klimatu,
 • Regulacje w Lotnictwie Ogólnym,
 • Rozbudowa terminala pod Lotnictwo Ogólne,
 • Seminarium dyplomowe,
 • Serwisowanie i przeglądy w Lotnictwie Ogólnym,
 • Sprzedaż linii lotniczych i zarządzanie zyskiem,
 • Strategie marketingowe,
 • Strategie zrównoważonego rozwoju organizacji,
 • Systemy informatyczne w controllingu,
 • Systemy wynagradzania i motywowania,
 • Transport lotniczy towarów specjalistycznych,
 • Warsztaty – modele biznesowe linii lotniczych,
 • Wprowadzenie do zarządzania lotnictwem i polityki lotniczej,
 • Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania,
 • Wykład monograficzny,
 • Zachowania konsumenckie,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem,
 • Zarządzanie finansowe na lotniskach i w liniach lotniczych,
 • Zarządzanie innowacjami,
 • Zarządzanie jakością i środowiskiem,
 • Zarządzanie komercyjne lotniskiem,
 • Zarządzanie kompetencjami pracowników,
 • Zarządzanie kryzysowe,
 • Zarządzanie marketingowe,
 • Zarządzanie międzynarodowe,
 • Zarządzanie operacyjne,
 • Zarządzanie organizacją,
 • Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym,
 • Zarządzanie projektami,
 • Zarządzanie projektem,
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym,
 • Zarządzanie przestrzenią powietrzną i nawigacja,
 • Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym,
 • Zarządzanie ryzykiem,
 • Zarządzanie sieciami linii lotniczych,
 • Zarządzanie siecią strategiczną,
 • Zarządzanie strategiczne,
 • Zarządzanie w administracji publicznej,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w lotnictwie,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach,
 • Zarządzanie zmianą,
 • Zielona i cyfrowa transformacja,
 • Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu personelem,
 • Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu strategicznym,
 • Zrównoważony rozwój lotnictwa.

dr hab. inż. Jan Krupa, prof. WSIiZ
e-mail: jkrupa@wsiz.edu.pl

dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ
e-mail: tpomianek@wsiz.edu.pl

dr inż. Izabela Cichocka
e-mail: icichocka@wsiz.edu.pl

dr Anna Lewandowska
e-mail: alewandowska@wsiz.edu.pl

dr adw. Małgorzata Paszkowska
e-mail: mpaszkowska@wsiz.edu.pl

dr Maciej Ryś
e-mail: mrys@wsiz.edu.pl

dr Tomasz Soliński
e-mail: tsolinski@wsiz.edu.pl

dr Joanna Świętoniowska
e-mail: jswietoniowska@wsiz.edu.pl

dr inż. Agata Szmulik
e-mail: aszmulik@wsiz.edu.pl

dr Alina Yakymchuk
e-mail:
ayakymchuk@wsiz.edu.pl

mgr Aldona Dzidzik
e-mail: adzidzik@wsiz.edu.pl

mgr Jan Gosztyła
e-mail: jgosztyla@wsiz.edu.pl

mgr Grzegorz Karpiuk
e-mail: gkaprpiuk@wsiz.edu.pl

mgr Barbara Nowak – Szarek
e-mail: bnowak@wsiz.edu.pl

mgr Katarzyna Stachowicz-Rudzińska
e-mail: kstachowicz@wsiz.edu.pl

mgr Jacek Szalacha
e-mail: jszalacha@wsiz.edu.pl

mgr Agata Ziemiakowicz
e-mail: aziemiakowicz@wsiz.edu.pl

Osoby współpracujące z uczelnią na podstawie umowy cywilno-prawnej

dr Patrycjusz Rak-Miąsik
e-mail: prak@wsiz.edu.pl

dr Magdalena Szydełko
e-mail: mszydelko@wsiz.edu.pl

mgr Bartłomiej Bialas
e-mail: bbialas@wsiz.edu.pl

mgr Barbara Bilska
e-mail: bbilska@wsiz.edu.pl

mgr Michał Duplaga
e-mail: mduplaga@wsiz.edu.pl

mgr Janusz Maksymowicz
e-mail: jmaksymowicz@wsiz.edu.pl

mgr Ewa Nowak-Koprowicz
e-mail: enowak@wsiz.edu.pl

mgr Omotade Omotosho
e-mail: oomotosho@wsiz.edu.pl

mgr Iwona Serafin
e-mail: iserafin@wsiz.edu.pl

mgr Magdalena Winiarska-Kopacz
e-mail: mwiniarska@wsiz.edu.pl

DANE KONTAKTOWE:

Lokalizacja Katedry

pok. RA 108

tel.: 17 866 11 58

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2 

35-225 Rzeszów

Terminy konsultacji poszczególnych pracowników podane są na stronach osobistych oraz na tablicy przed Katedrą.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content