Katedra Nauk Społecznych

DANE OGÓLNE

Jednostka organizacyjna Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej o charakterze badawczo-dydaktycznym.

Kierownik katedry: 
prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński

Prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński

Sekretarz katedry: 
dr Konrad Szocik
kszocik@wsiz.edu.pl


Pracownicy i współpracownicy KNS prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

 •   Bezpieczeństwo społeczne
 •   Etyka
 •   Filozofia
 •   Historia mediów na świecie
 •   Kierowanie zespołami ludzkimi
 •   Kształtowanie i badanie opinii publicznej
 •   Kultura i cywilizacje
 •   Metodologia nauk społecznych
 •   Metody badań socjologicznych
 •   Metody badań medioznawczych
 •   Metody statystyczne w socjologii
 •   Podstawy krytycznego myślenia
 •   Podstawy statystyki
 •   Polityka społeczna
 •   Psychologia
 •   Skuteczne zachowania na rynku pracy
 •   Socjologia
 •   Socjologia kultury
 •   Zachowania ludzkie w organizacji

Konsultacje są umieszczone na stronach osobistych

dr Wergiliusz Gołąbek
wgolabek@wsiz.edu.pl

mgr Anna Kapinos
akapinos@wsiz.edu.pl

mgr Barbara Rozmus
brozmus@wsiz.edu.pl

dr Magdalena Hoły-Łuczaj
mholy@wsiz.edu.pl 

DANE KONTAKTOWE:

Lokalizacja: 
ul. Sucharskiego 2, 
pokój RA209

Telefon
17 866 11 93

 

Konsultacje:

Terminy konsultacji zamieszczone są na stronach poszczególnych nauczycieli akademickich. Lista dostępna w zakładce Pracownicy

Katedra Nauk Społecznych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021