BIP WSIiZ
Dziekanat Studiów Anglojęzycznych

Dziekanat Studiów Anglojęzycznych

ZESPÓŁ DZIEKANATOWY

Email: io@wsiz.edu.pl


Aneta Galant

Kierownik Dziekanatu

e-mail: agalant@wsiz.edu.pl

tel.: (+48) 17 866 1306


Magdalena Zięba

Zastępca Kierownika Dziekanatu

e-mail: mzieba@wsiz.edu.pl

tel.: (+48) 17 866 1532


Alina Mykhayliv

Starszy specjalista ds. Toku studiów

Specjalizacja: General Aviation Management, Information Technology (Zarządzanie lotnictwem ogólnym, Informatyka)

e-mail: amykhayliv@wsiz.edu.pl

tel.: (+48) 17 866 1270


Karolina Zawiślak

Starszy specjalista ds. Toku studiów

Specjalizacja: Aviation Management (Zarządzanie lotnictwem)

e-mail: kzawislak@wsiz.edu.pl

tel.: (+48) 17 866 1323


Gabriela Węgrzyn

Młodszy Specjalista ds. Toku studiów

Specjalizacja: International management, Logistics in Transport (Zarządzanie międzynarodowe, Logistyka w transporcie)

e-mail: gwegrzyn@wsiz.edu.pl

tel.: (+48) 17 866 1324


Zuzanna Pniewska

Koordynator ds. Płatności

e-mail: zpniewska@wsiz.edu.pl

tel.: (+48) 17 866 1466


Roksolana Kostur

Specjalista ds. Studiów anglojęzycznych

e-mail: rkostur@wsiz.edu.pl

tel.: (+48) 17 866 1325


Prodziekan Kolegium Zarzadzania ds. kierunku Zarządzanie (ścieżki anglojęzyczne)

Izabela Cichocka, Ph.D.

e-mail: icichocka@wsiz.edu.pl

Prodziekan Kolegium Informatyki Stosowanej ds. ścieżek anglojęzycznych

Janusz Korniak, Ph.D.

e-mail: jkorniak@wsiz.edu.pl

Nataliia Strukalo

Asystentka Prodziekana

e-mail: nstrukalo@wsiz.edu.pl

tel.: (+48) 17 866 1240

Małgorzata Leśniowska–Gontarz

Asystentka Prodziekana

e-mail: mlesniowska@wsiz.edu.pl

tel.: (+48) 17 866 1226

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content