BIP WSIiZ
Katedra Ekonomii i Finansów

Katedra Ekonomii i Finansów

DANE OGÓLNE

Kierownik Katedry Ekonomii i Finansów

dr hab. Robert Pater, prof. WSIiZ

Tel. (17) 86-61-134

email: rpater@wsiz.edu.pl

dr hab. Robert Pater, prof. WSIiZ

Sekretarz Katedry Ekonomii i Finansów

mgr Herman Cherniaiev

Tel. (17) 86-61-134

email: hcherniaiev@wsiz.edu.pl


Głównym celem działalności Katedry jest przez publikowanie wysokiej jakości artykułów naukowych.

Pracownicy Katedry Ekonomii prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

 • Analityka opisowa,
 • Analiza danych,
 • Analiza ekonomiczna,
 • Analiza finansowa,
 • Audyt i kontrola wewnętrzna,
 • Bankowość,
 • Controlling,
 • Ekonometria,
 • Ekonomia menedżerska,
 • Ekonomia międzynarodowa,
 • Finanse i inwestycje przemysłowe,
 • Finanse międzynarodowe,
 • Finanse przedsiębiorstw,
 • Finanse przedsiębiorstwa,
 • Finanse publiczne i rynki finansowe,
 • Finanse publiczne,
 • Finansowanie samolotów,
 • Fundusze strukturalne i programy pomocowe Unii Europejskiej,
 • Handel zagraniczny,
 • Historia myśli ekonomicznej,
 • Informatyczne systemy zarządzania – Finanse,
 • Innowacyjne i pochodne instrumenty finansowe,
 • Inwestycje giełdowe,
 • Makroekonomia,
 • Metody matematyczne w zarządzaniu,
 • Międzynarodowe standardy rachunkowości,
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • Międzynarodowy rynek pracy,
 • Ocena projektów inwestycyjnych,
 • Podstawy ekonomii,
 • Podstawy finansów,
 • Podstawy makroekonomii,
 • Podstawy statystyki,
 • Polityka gospodarcza,
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu,
 • Prognozowanie i analiza szeregów czasowych,
 • Prognozowanie procesów ekonomicznych,
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna,
 • Rachunkowość finansowa,
 • Rachunkowość zarządcza i controlling,
 • Rachunkowość zarządcza z elementami controllingu,
 • Rachunkowość zarządcza,
 • Rachunkowość,
 • Rynki finansowe,
 • Rynki międzynarodowe,
 • Seminarium dyplomowe,
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu i instytucji publicznych,
 • Sprawozdawczość finansowa,
 • Statystyczna analiza danych,
 • Statystyka i komputerowa analiza danych,
 • Statystyka opisowa,
 • Statystyka w dietetyce,
 • Statystyka,
 • Stosunki międzynarodowe,
 • Wnioskowanie statystyczne,
 • Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa,
 • Wykład monograficzny,
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,
 • Zarządzanie finansami publicznymi,
 • Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie międzynarodowym,
 • Zarządzanie finansami,
 • Zarządzanie jakością i audyt wewnętrzny,
 • Zarządzanie kapitałem własnym,
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym,
 • Zarządzanie wartością firmy,
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa,
 • Zintegrowane systemy informatyczne w finansach.

Informacje o konsultacjach dostępne są na stronach osobistych:

W celu upamiętnienia oraz propagowania myśli i dorobku Profesora Jana Winieckiego instytucje najsilniej związane z tym wybitnym ekonomistą, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Towarzystwo Ekonomistów Polskich oraz Uniwersytet Gdański, zainicjowały cykliczną Ogólnopolską Konferencję Naukową im. prof. Jana Winieckiego.

I Konferencja im. prof. Jana Winieckiego 2020 r.

II Konferencja im. prof. Jana Winieckiego 2022 r.

DANE KONTAKTOWE:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Katedra Ekonomii i Finansów

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów,

tel. 017 866 11 34

Budynek Główny, I piętro,

pok. RA 131

Konsultacje: Terminy konsultacji zamieszczone są na stronach poszczególnych nauczycieli akademickich. Lista dostępna w zakładce Pracownicy.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content