BIP WSIiZ

Projekty

Smaller Universities for Sustainability in Engineering Education

Celem projektu jest opracowanie nowych programów nauczania i modułów integrujących aspekty zrównoważonego rozwoju w edukacji inżynierskiej.  Cztery europejskie uniwersytety z Polski, Niemiec, Francji i Włoch będą współpracować przy opracowywaniu, projektowaniu nowych treści dotyczących zrównoważonego roz….

Data realizacji projektu: 12.2023 - 11.2026

Program z którego finansowany jest projekt: Erasmus Plus KA220 HED (SUSEE)

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

Program przebudowy rolnictwa w kierunku zmian strukturalnych i zasad zrównoważonego rozwoju

Głównym celem projektu jest wypracowanie kompleksowego programu transformacji polskiego rolnictwa opartego na ścieżce rozwoju, prowadzącej do poprawy jakości życia na terenach wiejskich, wzmocnienia potencjału ekonomicznego rolnictwa, poprawy jakości żywności, minimalizacji negatywnego wpływu rolnictwa na śro….

Data realizacji projektu: 21.12.2023 - 21.12.2025

Program z którego finansowany jest projekt: Nauka dla Społeczeństwa II

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

SEED: Sustainable Entrepreneurship in EDucation

The aim of the project is to support the digital and ecological capacities of the higher education sector by increasing the digital competences of educators and developing a set of innovative didactic tools (promoting sustainable development) aimed at academic teachers, thus improving the quality of education….

Data realizacji projektu: 01.10. 2022 – 30.09.2024

Program z którego finansowany jest projekt: Foundation for the Development of the Education System

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

Charakterystyka właściwości antyoksydacyjnych i chemoprewencyjnych polskich miodów odmianowych z wykorzystaniem modeli trawienia i absorpcji w przewodzie pokarmowym

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na choroby cywilizacyjne w ostatnich latach obserwuje się coraz większe zainteresowanie żywnością, która ma korzystny wpływ na organizm człowieka. Podstawą wielu opisanych mechanizmów prowadzących do chorób zwyrodnieniowych jest zachwianie równowagi redoks z nadmiarem wol….

Data realizacji projektu: 01.09.2023 r. - 31.08.2026 r.

Program z którego finansowany jest projekt: OPUS Weave

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network to największa europejska sieć ośrodków i instytucji, które wspierają rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Za główne cele sieć stawia sobie pomoc przedsiębiorcom w podnoszeniu ich konkurencyjności, transferze technologii, rozwoju innowacji, zdobywaniu nowych rynków. Enterprise Eu….

Data realizacji projektu: 01.01.2022 – 30.06.2025

Program z którego finansowany jest projekt: W nowo okresie finansowania 2022-2027 sieć finansowana jest ze środków Single Market Programme (MSP).

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

Visegrad Sustainable Living Labs Network 4 Youth of Universities

Projekt VSLLN4YOU ma na celu stworzenie sieci Żywych Laboratoriów (ang. Living Labs (LL)), która umożliwi współtworzenie i testowanie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań, istotnych dla uniwersytetów i regionu wyszehradzkiego, we współpracy z partnerami z sektora prywatnego, publicznego i obywatelskiego…..

Data realizacji projektu: 1.10.2022 - 31.03.2024

Program z którego finansowany jest projekt: Visegrad Grant

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

European Union and Sustainable Development / Unia Europejska dla Zrównoważonego Rozwoju

Głównym celem projektu jest poprawa nauczania w zakresie studiów nad Unią Europejską, upowszechnienie wiedzy o Unii Europejskiej w ujęciu interdyscyplinarnym, a następnie pogłębienie tej wiedzy i kompetencji w zakresie jednej wybranej dyscypliny – zrównoważonego rozwoju. Projekt ma na celu promowanie dialogu….

Data realizacji projektu: 1.10.20221 - 31.03.2024

Program z którego finansowany jest projekt: ERASMUS+, EU Solidarity Corps

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

E-conomy Leaders – Agents of Digital Transformation

The project is a response to a large and growing market demand for professionals who can successfully carry out the digital transformation of organizations. The strongest catalyst for such a demand was the pandemic situation, which has caused companies to move their operations to the electronic market space…..

Data realizacji projektu: 01.04.2022 – 31.03.2024

Program z którego finansowany jest projekt: The EEA and Norway Grants

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

Bioetyka eksploracji kosmosu

Projekt stawia sobie cele takie jak zarysowanie metodologii bioetyki misji kosmicznych, analizę głównych procedur biomedycznych możliwych do zastosowania w kosmosie takich jak modyfikowanie człowieka i modyfikacja genetyczna, porównanie środowiska kosmicznego ze środowiskiem ziemskim w zakresie podobieństw i….

Data realizacji projektu: 11.01.2022r. - 10.02.2025r.

Program z którego finansowany jest projekt: OPUS 21

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

Doświadczenia przyjmowania ukraińskich uchodźców we własnym domu. Socjologiczna analiza fenomenu polskiej gościnności

Głównym celem projektu jest określenie podstawowych problemów wywołanych przez tę nową sytuację oraz zidentyfikowanie polityk wspierających gospodarzy i gości w przyszłości. Nasze wstępne wywiady z polskimi gospodarzami (przeprowadzone między majem a lipcem 2022 r.) wskazują wiele trudności (np. negocjowanie….

Data realizacji projektu: 11.01.2023r. - 11.01.2024r.

Program z którego finansowany jest projekt: Granty interwencyjne

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

DeepTech in Higher Education Institutions and Ecosystems through Entrepreneurial Education+ (SFF.DeepT+)

Projekt SFF.DeepT+ opiera się na ramach Systemic DeepTech Innovation, angażujących reprezentantów europejskiego ekosystemu innowacji. Jego podstawę tworzy inicjatywa Start for Future SFF, łącząca partnerów Trójkąta Wiedzy (tj. badania, edukację i innowacje). Częścią misji SFF.DeepT+ jest zmiana spojrzenia na….

Data realizacji projektu: 01.05.2023 - 31.07.2024

Program z którego finansowany jest projekt: EIT’s HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

Teach-BEASTs – Teaching to BE Aware STudents

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego podejścia do nauczania przedmiotów STEM, w którym nauczyciel kształtuje umiejętności powiązane z przedmiotami STEM na kierunkach nietechnicznych dzięki zmianie modelu nauczania: profilowanie przedmiotów STEM pod kątem danego kierunku i rzeczywistych wy….

Data realizacji projektu: 01/12/2022 - 28/02/2025

Program z którego finansowany jest projekt: Erasmus Plus

OPIS PROJEKTU
Status: w trakcie

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content