BIP WSIiZ

Projekty

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network to największa europejska sieć ośrodków i instytucji, które wspierają rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Za główne cele sieć stawia sobie pomoc przedsiębiorcom w podnoszeniu ich konkurencyjności, transferze technologii, rozwoju innowacji, zdobywaniu nowych rynków. Enterprise Eu….

Data realizacji projektu: 01.01.2022 – 30.06.2025

Program z którego finansowany jest projekt: W nowo okresie finansowania 2022-2027 sieć finansowana jest ze środków Single Market Programme (MSP).

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

Uczelnia bez barier

Głównym celem projektu jest zniwelowanie barier dostępności dla studentów z niepełnosprawnościami w Uczelni, poprzez m.in.: dostosowanie istniejących narzędzi informatycznych, dostosowanie istniejącej infrastruktury Uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (dzięki m.in. przebudowie….

Data realizacji projektu: 01.01.2020 - 31.10.2023

Program z którego finansowany jest projekt: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

OPIS PROJEKTU
Status: w trakcie

WSIiZ – Programujemy rozwój. Rozwijamy możliwości

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji wśród studentów poprzez uruchomienie nowych programów kształcenia, udziału studentów w dodatkowych zajęciach zwiększających kompetencje (np. szkoleniach, warsztatach, wizytach studyjnych, spotkaniach z pracodawcami), jak również podniesienie kompetencji kadry WSI….

Data realizacji projektu: 01.04.2018 - 30.09.2023

Program z którego finansowany jest projekt: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5: Kompleksowe programy szkół wyższych

OPIS PROJEKTU
Status: w trakcie

Kadry dla Regionu

Projekt obejmuje swoim wsparciem studentów kierunku Pielęgniarstwo. Głównymi zadaniami do realizacji w ramach projektu są: Utworzenie i realizacja nowego kierunku studiów I stopnia pn. PIELĘGNIARSTWO na Wydziale Medycznym Wyposażenie laboratorium „Pracownia umiejętności pielęgniarskich” dla kierunku Pielęgnia….

Data realizacji projektu: 01.11.2019 - 31.10.2023

Program z którego finansowany jest projekt: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

OPIS PROJEKTU
Status: w trakcie

Visegrad Sustainable Living Labs Network 4 Youth of Universities

Projekt VSLLN4YOU ma na celu stworzenie sieci Żywych Laboratoriów (ang. Living Labs (LL)), która umożliwi współtworzenie i testowanie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań, istotnych dla uniwersytetów i regionu wyszehradzkiego, we współpracy z partnerami z sektora prywatnego, publicznego i obywatelskiego…..

Data realizacji projektu: 1.10.2022 - 31.03.2024

Program z którego finansowany jest projekt: Visegrad Grant

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

European Union and Sustainable Development / Unia Europejska dla Zrównoważonego Rozwoju

Głównym celem projektu jest poprawa nauczania w zakresie studiów nad Unią Europejską, upowszechnienie wiedzy o Unii Europejskiej w ujęciu interdyscyplinarnym, a następnie pogłębienie tej wiedzy i kompetencji w zakresie jednej wybranej dyscypliny – zrównoważonego rozwoju. Projekt ma na celu promowanie dialogu….

Data realizacji projektu: 1.10.20221 - 31.03.2024

Program z którego finansowany jest projekt: ERASMUS+, EU Solidarity Corps

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

Uitm sustainability summer and winter schools

Celem projektu jest zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie poprzez opracowanie i realizację Intensywnego Międzynarodowego Programu Kształcenia w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Data realizacji projektu: 1.06.20222 - 31.08.2023

Program z którego finansowany jest projekt: SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

E-conomy Leaders – Agents of Digital Transformation

The project is a response to a large and growing market demand for professionals who can successfully carry out the digital transformation of organizations. The strongest catalyst for such a demand was the pandemic situation, which has caused companies to move their operations to the electronic market space…..

Data realizacji projektu: 01.04.2022 – 31.03.2024

Program z którego finansowany jest projekt: The EEA and Norway Grants

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

Specjalista IT – intensywne międzynarodowe programy kształcenia w obszarze IT

Celem projektu jest zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia WSIiZ poprzez udział 60 zagranicznych studentów w IMPK przyczyniających się do wzrostu ich zainteresowania ofertą WSIiZ, zwiększenia ich wiedzy i umiejętności a także zwiększenia umiejętności i kwalifikacji kadry. Cele szczegółowe: Opracowanie i real….

Data realizacji projektu: 01.06.2022 - 31.08.2023

Program z którego finansowany jest projekt: SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

Bioetyka eksploracji kosmosu

Projekt stawia sobie cele takie jak zarysowanie metodologii bioetyki misji kosmicznych, analizę głównych procedur biomedycznych możliwych do zastosowania w kosmosie takich jak modyfikowanie człowieka i modyfikacja genetyczna, porównanie środowiska kosmicznego ze środowiskiem ziemskim w zakresie podobieństw i….

Data realizacji projektu: 11.01.2022r. - 10.02.2025r.

Program z którego finansowany jest projekt: OPUS 21

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

Doświadczenia przyjmowania ukraińskich uchodźców we własnym domu. Socjologiczna analiza fenomenu polskiej gościnności

Głównym celem projektu jest określenie podstawowych problemów wywołanych przez tę nową sytuację oraz zidentyfikowanie polityk wspierających gospodarzy i gości w przyszłości. Nasze wstępne wywiady z polskimi gospodarzami (przeprowadzone między majem a lipcem 2022 r.) wskazują wiele trudności (np. negocjowanie….

Data realizacji projektu: 11.01.2023r. - 11.01.2024r.

Program z którego finansowany jest projekt: Granty interwencyjne

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

DeepTech in Higher Education Institutions and Ecosystems through Entrepreneurial Education+ (SFF.DeepT+)

Projekt SFF.DeepT+ opiera się na ramach Systemic DeepTech Innovation, angażujących reprezentantów europejskiego ekosystemu innowacji. Jego podstawę tworzy inicjatywa Start for Future SFF, łącząca partnerów Trójkąta Wiedzy (tj. badania, edukację i innowacje). Częścią misji SFF.DeepT+ jest zmiana spojrzenia na….

Data realizacji projektu: 01.05.2023 - 31.07.2024

Program z którego finansowany jest projekt: EIT’s HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu prof. dr hab. Małgorzaty Bzowskiej–Bakalarz
pt. „Naturalni sojusznicy ochrony roślin – niszczyć czy współpracować?” odbędzie się 18 października (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content