BIP WSIiZ
Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu

Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu

DANE OGÓLNE

Jednostka organizacyjna Kolegium Medycznego o charakterze dydaktycznym.

Do Zadań Studium Wychowania Fizycznego i Sportu należy między innymi realizowanie programu wychowania fizycznego, sportu i turystyki opracowanego na podstawie ”Programu wychowania fizycznego, sportu i turystyki w Szkole Wyższej” Ministerstwa Edukacji Narodowej; współpraca z Akademickim Związkiem Sportowym i Samorządem Studenckim WSIiZ w organizowaniu imprez sportowych oraz z innymi klubami sportowymi ,oraz organizacja rozgrywek, turniejów i innych imprez sportowych.


Studium WFiS organizuje dla studentów WSIiZ różne formy aktywności fizycznej. Od początku istnienia uczelni w okresie wakacyjnym wyjeżdżamy nad Morze Bałtyckie na rejsy mające na celu doskonalenie umiejętności żeglarskich, poznawanie kultury i przyrody krajów nadmorskich oraz aktywne spędzanie czasu wolnego przez młodzież akademicką.

Co roku wraz z Klubem Uczelniamyn AZS prowadzone są mistrzostwa międzywydziałowe lub międzyrocznikowe dla studentów w halowej piłce nożnej, koszykówce, siatkówce i tenisie stołowym.

W okresie zimowym przygotowujemy wyjazdy na narty do różnych ośrodków w Polsce i na świecie.

Ponadto Studium Wychowania Fizycznego i Sportu organizuje zajęcia rekreacyjne dla pracowników WSIiZ z pływania i gier sportowych.

Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
mgr Damian Liśkiewicz
dliskiewicz@wsiz.edu.pl
tel. 17 86 61 352

DANE KONTAKTOWE:

Lokalizacja:
Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej,

Hala Sportowa pok. 101 , tel. 17 86 61 352

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8:00 – 16:00

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content