BIP WSIiZ
Aktualności i ogłoszenia

Aktualności i ogłoszenia

Aktualności i ogłoszenia

Nauka i pasja kluczem do sukcesu

Trzynasta edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” odbyła się 25-26 maja 2022 roku.
Jak co roku, celem tego wydarzenia była promocja działalności młodych naukowców, prezentacja badań i poglądów oraz integracja środowisk akademickich.

Uczestnicy prezentowali wyniki swoich badań w pięciu panelach tematycznych:
– Innowacje w ekonomii i zarządzaniu
– Innowacje technologiczne – możliwości komercjalizacji
– Nauki medyczne i zdrowie – innowacyjne rozwiązania
– Dziennikarstwo i nowe media – wyzwania XXI wieku
– Zrównoważony rozwój

Zachęcamy do obejrzenia filmu oraz zdjęć z tego wydarzenia.

Wybrane referaty prezentowane podczas konferencji, po pozytywnej recenzji, mają szansę na opublikowanie w czasopismach znajdujących się w wykazie MEiN: Financial Internet Quarterly (40 pkt.), Studia Humana (40 pkt.) oraz Soci@lCommunication (20 pkt.).

W każdym panelu tematycznym został zorganizowany konkurs na najciekawszą prezentację, w którym nagrodami były karty prezentowe. Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są na stronie oraz profilu facebook.


Aktualności i ogłoszenia

Grant dla koła naukowego

Koło Naukowe Biotechnologii Medycznej „HELISA” otrzymało finansowanie z programu MEiN „Studenckie Koła Naukowe tworzą innowacje” na realizację projektu „Ocena wykorzystania nanocząstek srebra w terapii przeciwko komórkom nowotworowym mózgu in vitro”.

Uzyskane fundusze pozwolą na zbadanie zastosowania nanocząstek w terapii przeciwnowotworowej nowotworów mózgu. Projekt będzie realizowany pod opieką dr hab. Konrada Szychowskiego, prof. WSIiZ oraz mgr inż. Bartosza Skóry w okresie IV 2022 – IV 2023 roku. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie.

Aktualności i ogłoszenia

Projekt pt. „Ocena wykorzystania nanocząstek srebra w terapii przeciwko komórkom nowotworowym mózgu in vitro” dofinansowano przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków z budżetu państwa w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Przyznana kwota finansowana wynosi 69 995,00 zł.


Aktualności i ogłoszenia

„Perły nauki”

To nowy program Ministra Edukacji i Nauki mający na celu wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów/absolwentów, którzy prowadzą zaawansowane badania naukowe albo twórczość artystyczną na wysokim poziomie.

Wysokość grantu wynosi do 240 tys. zł (w tym wynagrodzenie nie może przekraczać 3 tys. zł miesięcznie), a termin realizacji projektu to maksymalnie 48 miesięcy.
Szczegółowe informacje oraz terminy przyjmowania wniosków ogłaszane są na stronie.


Aktualności i ogłoszenia

Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

To nowy program MEiN mający na celu wspieranie działalności studenckich kół naukowych w zakresie:

  • prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, rozwiązań technicznych oraz promocji ich wyników,
    transferu wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
  • nabywania przez członków kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
  • zakupu certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.
  • pomocy kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Aktualności i ogłoszenia

Rada kół Naukowych WSIiZ w roku akademickim 2021/2022

Na posiedzeniu liderów wszystkich kół naukowych w dniu 4 listopada 2021 r. wybrano Przewodniczącego Rady Kół Naukowych, którym został student kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna – Jakub Głogowski (w62247@student.wsiz.edu.pl).

Serdecznie gratulujemy!


Aktualności i ogłoszenia

Działaj w kołach naukowych WSIiZ

Co roku na Uczelni funkcjonuje prawie 20 kół naukowych, które pozwalają na zdobycie dodatkowej wiedzy i rozwijanie zainteresowań, ale również na zdobycie aktywności potrzebnych do stypendium Rektora, stypendium ministra a także grantów naukowych.

Pełna lista kół naukowych wraz z kontaktami znajduje się TUTAJ.

Zachęcamy też do obejrzenia filmu, w którym koła prezentują swoją działalność.


Aktualności i ogłoszenia

Stypendium ministra na wyciągnięcie ręki

Drodzy studenci,

zachęcam do starania się o stypendium ministra – wyjątkową i prestiżową nagrodę w wysokości 17.000 zł.

Stypendium ministra otrzymują studenci za znaczące osiągnięcia naukowe, takie jak:

  • autorstwo / współautorstwo publikacji naukowych,
  • referaty wygłoszone na konferencjach naukowych,
  • udział w projektach badawczych realizowanych przez uczelnię,
  • nagrody uzyskane w konkursach międzynarodowych.

Aby mieć szansę na to stypendium, należy wcześniej zaplanować działania, które pozwolą na zdobycie w/w aktywności, co nie jest trudne, jednak wymaga zdecydowania i zaangażowania. Już 130 studentów WSIiZ otrzymało to stypendium. Dodam też, że uczelnia wspiera ambitnych studentów, którzy zdecydują się na rozwój naukowy, poprzez finansowanie publikacji i wyjazdów na konferencje oraz pomoc w przygotowaniu dokumentacji. Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ. Zainteresowane osoby zapraszam do Działu Nauki (pok. 211), po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym: 17/8661404.
Monika Ślepecka – specjalista ds. nauki


Aktualności i ogłoszenia

Podkarpackie Centrum Innowacji zaprasza do korzystania z ProtoLAB

Nauka i rozwój ściśle związane są z współpracą, dzieleniem się wiedzą oraz umiejętnościami. ProtoLab jest przestrzenią ludzi kreatywnych, realizujących własne projekty i pomysły.

To otwarte szkolenia, warsztaty i wydarzenia, a także miejsce spotkań środowiska startupowego, skupiające mentorów z różnych dziedzin. ProtoLAB daje możliwości prototypowania i weryfikacji pomysłów – tu nauka łączy się z biznesem, pasja staje się pracą, a pomysły zamieniają się w biznes.
Szczegółowe informacje o ProtoLAB oraz informacja prasowa PCI.


Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content