BIP WSIiZ
Ubezpieczenie studentów

Ubezpieczenie studentów

Ubezpieczenie zdrowotne
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r,. poz.1373 z późn. zm.) stanowi, że studenci podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu. Studenci mogą podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu z różnych tytułów. Student, który nie ukończył 26 roku życia jest ubezpieczony z tytułu pracy rodziców. Student, który pozostaje w stosunku pracy jest ubezpieczony z tytułu pracy. Jeżeli student nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, może go ubezpieczyć uczelnia. W ramach tego ubezpieczenia student korzysta z podstawowej opieki medycznej u „lekarza pierwszego kontaktu”. Zarząd NFZ, po rozpatrzeniu problemów dotyczących zasad organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych, w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, dla studentów oraz ubezpieczonych, którzy przebywają poza miejscem stałego zameldowania powyżej jednego miesiąca kalendarzowego w roku, postanowił przyjąć następujące zasady:

  • Studenci oraz ubezpieczeni, którzy przebywają poza miejscem stałego zameldowania powyżej jednego miesiąca kalendarzowego w roku, zobowiązani są do wypełnienia i zgłoszenia deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu aktualnego pobytu.
  • Złożenie deklaracji uprawnia wyżej wymienione osoby do korzystania ze świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z właściwymi terytorialnie zasadami.

 

Ubezpieczenie NNW 
W roku akademickim 2021/2022 mamy dla naszych studentów ofertę ubezpieczenia NNW; Dowodem zawarcia ubezpieczenia jest podpisanie odpowiedniego dokumentu oraz dokonanie jednorazowej wpłaty w Samorządzie Studenckim. Ubezpieczenie jest dobrowolne. Mamy propozycję czterech wariantów ubezpieczenia i tylko od studenta zależy, który wariant wybierze.
Wariant I 40zł – SUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA do 48 000zł, 
Wariant II 60zł SUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA d0 46 000zł,
Wariant III 80zł- SUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA do 64 000zł,
Wariant IV 100złSUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA  do 48 000zł.

** Wszelkich dodatkowych informacji udziela Samorząd Studentów (pok. RA42, Rzeszów)**

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content