BIP WSIiZ
Ubezpieczenie studentów

Ubezpieczenie studentów

Ubezpieczenie zdrowotne
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r,. poz.1373 z późn. zm.) stanowi, że studenci podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu. Studenci mogą podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu z różnych tytułów. Student, który nie ukończył 26 roku życia jest ubezpieczony z tytułu pracy rodziców. Student, który pozostaje w stosunku pracy jest ubezpieczony z tytułu pracy. Jeżeli student nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, może go ubezpieczyć uczelnia. W ramach tego ubezpieczenia student korzysta z podstawowej opieki medycznej u „lekarza pierwszego kontaktu”. Zarząd NFZ, po rozpatrzeniu problemów dotyczących zasad organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych, w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, dla studentów oraz ubezpieczonych, którzy przebywają poza miejscem stałego zameldowania powyżej jednego miesiąca kalendarzowego w roku, postanowił przyjąć następujące zasady:

  • Studenci oraz ubezpieczeni, którzy przebywają poza miejscem stałego zameldowania powyżej jednego miesiąca kalendarzowego w roku, zobowiązani są do wypełnienia i zgłoszenia deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu aktualnego pobytu.
  • Złożenie deklaracji uprawnia wyżej wymienione osoby do korzystania ze świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z właściwymi terytorialnie zasadami.

 

Ubezpieczenie NNW 
W roku akademickim 2021/2022 mamy dla naszych studentów ofertę ubezpieczenia NNW; Dowodem zawarcia ubezpieczenia jest podpisanie odpowiedniego dokumentu oraz dokonanie jednorazowej wpłaty w Samorządzie Studenckim. Ubezpieczenie jest dobrowolne. Mamy propozycję czterech wariantów ubezpieczenia i tylko od studenta zależy, który wariant wybierze.
Wariant I 40zł – SUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA do 48 000zł, 
Wariant II 60zł SUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA d0 46 000zł,
Wariant III 80zł- SUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA do 64 000zł,
Wariant IV 100złSUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA  do 48 000zł.

** Wszelkich dodatkowych informacji udziela Samorząd Studentów (pok. RA42, Rzeszów)**

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content